13 Temmuz 2024

KOCAV Dergi Sohbetleri Sinemayla Başladı

KOCAV DERGİ SOHBETLERİ SİNEMAYLA BAŞLADI

Kültür Ocağı Vakfı dergi ekibi KOCAV Dergi Sohbetleri’nde bir araya geliyor. KOCAV Bülteni ve Rengâhenk dergisi üyelerinin kurum içieğitim başlığı altından başlattığı KOCAV Dergi Sohbetleri, dergicilik eğitimi ve bilhassa tecrübeli eski üyelerin ilgi alanlarında yapacakları konuşmalar üzerinden ilerleyecek. KOCAV Dergi Sohbetleri, eski ve yeni üyeleri bir araya getirerek zaman ve mekanın önemini kalmadığı, hayatın çevrimiçi olarak aktığı bu dönemde geçmişten gelen tecrübeler ile kalemi eline yeni alan üyeleri buluşturarak dergi ekibinin eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda farklı alanlarda tecrübe ve birikim sahibi olan isimlerle hasbihal etmek, katılımcıların genel kültür birikimlerine de faydalı olacaktır.

Planlı İzleme Bilgi Birikimini Artırır

Tecrübenin aktarıldığı bu güzel sohbetlerin ilki 23 Ocak tarihinde Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz ve dergilerimizin kurucularından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin ile sinema üzerine bir sohbet ile gerçekleştirildi. Film endüstrisine genel bakış, dizi-filmlerin güncel durumları ve gidişatı gibi güzel sanatlar ile ilgili meselelerin ele alındığı sohbetin konukları KOCAV Bülteni ve Rengâhenk dergisi üyeleriydi.

Konukların sorularıyla şekillenen sohbet, Dr. Aytekin’in, disiplinli izleyici olabilmek adına dikkat edilmesi gereken üç hususun ve buradaki önemli noktaların, yönetmen, tür ve dönem odaklı bir planlama ve listeleme yaparak ilerlemek olacağını ve bunun nitelikli bir izleme eylemi olduğunu söylemesiyle başladı. Sohbetinde izleyici kitlesi için çeşitli tavsiyelerde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Aytekin “Sinema insanı anlatır, insanla ilgili her şeyi malzeme olarak kullanır, bu yüzden içinde aklınıza gelebilecek her alandan bir parça vardır. Sinemanın bu avantajını kullanarak kendi çalışmalarınızı destekleyici izlemeler yapabilirsiniz.” diyerek sinemanın yüzeysel bir alandan ziyade kişinin çalışma ve ilgi alanına önemli katkılar sağlayan geliştirici yönlerinden bahsetti.

Dijital Platformlara İlgi Arttı

Televizyon ve teknoloji sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden isimlerden biri olan Dr. Aytekin, son dönemlerde tüm dünyada izleyicilerin tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle hızlı, pratik ve kolay ulaşılabilir dijital yayın platformlarının giderek yaygınlaştığından bahsetti. Türkiye’de de çevrimiçi dizi ve film izlemede büyük oranda artış yaşandığını, bunun için ücretli platformların tercih edildiğini bu bağlamda daha özgür ve kişisel bir izleme alanı oluşturulduğunu belirtti.

Sinemanın kültür üzerindeki etkilerinden bahseden Dr. Aytekin, daha çok Batı ülkelerinin kullandığı, kendi kültür ve medeniyetini tanıtma ve yayma mesajı taşıyan senaryoların ilgi çekiciliğinin artık farkı ülkeler tarafından kullanıldığını söyledi. Son yıllarda Türk içeriklerinde de yerel unsurların küreselle buluşup fantastik dünyaya yaklaştığını, bu konulara daha fazla yatırım yapıldığını, fantastik, tarihi ve bilim kurgusal dizi/filmlere talebin arttığını belirtti. Özellikle İstanbul, tılsımlı gömlek, Göbeklitepe, Nemrut gibi yerel değerlerin ve motiflerin bölgesel ve küresel mânâda ilgi çektiğini, bu konuda yerel ögelerin potansiyelinin anlaşılıp bunlar üzerinden içerik üretilmeye başlandığını söyledi.

KOCAV Bülteni ve Rengâhenk dergisi üyelerini bir araya getiren samimi çevrimiçi söyleşi, Vakıf merkezimizde gerçekleştirilen dergi toplantılarının özlemini bir nebze de olsa giderdi.

Haber: H. Aybala TÜZÜN (Gelişme 2)