12 Temmuz 2024

Divan Sohbetleri

Sohbet Kültürümüzü Yaşatıyoruz

KOCAV Divan Sohbetleri, ilim ve kültür dünyamızın çok değerli ve mümtaz şahsiyetlerinin post sahipliğinde her ayın cuma akşamlarında düzenli olarak tertip edilen sohbetler dizisidir. Bu maksada özel şark usulü döşenmiş Divan Salonu’nda gerçekleştirilen sohbetlerde, post sahibinin önderliğinde sosyal, ilmi ve kültürel meseleler hakkında fikir mülahazalarında bulunulmaktadır.

Katılımcıların akıllarına takılan soruları yönelttiği ve katkıda bulunduğu sohbetler, samimi ve sıcak bir ortamda geçmektedir.

Divan Sohbetleri’nde kimlerin post sahipliği yapacağı her yıl dönem başında Vakıf yönetimi tarafından belirlenmektedir.  Belirlenen dört post sahibi belli bir sıra dâhilinde programlarını yaparak dönem boyunca aynı sırayla kendilerine tahsis edilen haftada sohbetin ev sahipliğini yapmaktadır.

Divan Sohbetleri, sohbete susamış gönülleri ihya etmek, vakıf mensuplarının konuşabileceği bir ortam sağlamak ve yok olmaya yüz tutan sohbet kültürünü ayakta tutmak için düzenlenmektedir. Bu niyetle çıkılan yolda, bugüne kadar yüzlerce divan sohbeti yapılmıştır.

Gençlerin Divanında Buluşmak

Genç Divan Sohbetleri, vakıftaki gençlerin kendi aralarında ayda bir defa gerçekleştirdiği, daha çok güncel meseleleri masaya yatırdığı, hasbihal ettiği toplantılardır. Vakıf mezunlarının, seminerlerde üst kademelerde olan öğrencilerin post sahipliği yaptığı Genç Divan Sohbetleri, kurum içi iletişimi kuvvetlendirmek ve öğrenciler arasındaki bağı güçlendirmek bağlamında önemli bir işlev görmektedir. Genç Divan Sohbetleri, vakıf öğrencilerinin inisiyatifiyle hayata geçirilmiş bir projedir.

DİVAN SOHBETLERİ’NDEN KARELER

Dr.Öğr. Üyesi Vehbi Baysan
Doç. Dr. Ümran Ay Say
Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN
Recep Karakaya
Rasim Cinisli
Prof. Dr. Nihat Öztoprak
Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen
Doç. Dr. Murat Elmalı
Prof. Dr. Mehmet Akif Okur
Prof. Dr. Hayati Durmaz
Prof. Dr. Gülay Öğün Bezer
Gökhan Yılmaz
Prof. Dr. Fatih Sancaktar
Bünyamin Aksungur
Prof. Dr. Azmi Özcan

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar- Prof. Dr. Ahmet Yörük