12 Temmuz 2024

Erol GÜNGÖR Çalışma Grubu

Erol Güngör Çalışma Grubu, 2006 yılında vakfımız öğrencileri tarafından, Prof. Dr. M. Tayfun Amman öncülüğünde kurulmuştur. Çalışma grubu hedefini, Erol Güngör’ü okumak ve onun ilim anlayışından yola çıkarak günümüz meseleleri üzerine çalışmalar yapmak ve eserler vermek olarak belirlemiştir. 

Erol Güngör’ün eserlerini ve fikirlerini okuyan, tartışan ve belli aralıklarla toplantılar yapan grup, bu yöndeki çalışmalarını Erol Güngör Anma Toplantıları’nda kamuoyuyla paylaşmaktadır.Erol Güngör Çalışma Grubu, KOCAV’da bugüne kadar gerçekleştirilenErol Güngör Anma Toplantıları’nın tümünü “Kültür Ocağı’nda Bir Mütefekkir” adı altında kitaplaştırılmasını sağlamıştır.