19 Temmuz 2024

Süleymaniye Sempozyumu

“Bu sempozyum Süleymaniye’ye, yetki­lilerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek, semtin bir yaşam alanı olarak varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlemiştir.” Av. Dr. Ali ÜREY (KOCAV Başkanı)

Kültür tarihimiz için eşi bulunmaz mekânlardan biri olan Süleymaniye, son yıllarda hızla kirletilmekte, tarihi dokusu ortadan kaldırılmaktaydı. KOCAV bu kıymetli semtin geçmişini ve bugününü masaya yatırmanın ve kamuoyunun dikkatlerini bu semte çekmenin gerekliliğinin şuuruyla, Eminönü Belediyesi ile birlikte “Şehir ve Medeniyet” üst başlığıyla, Süleymaniye Külliyesi içinde bulunan Darüzziyafe’de, 23-25 Kasım 2007 tarihlerinde Ulusal Süleymaniye Sempozyumu’nu düzenledi.

İki ayrı salonda gerçekleştirilen sempozyumda Süleymaniye, her yönüyle anlatıldı, tartışıldı, sorunlar ortaya konup çözüm yolları arandı. Özenle seçilen 50’den fazla sunumun yapıldığı sempozyum, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Tebliği metinleri daha sonra KOCAV Yayınları tarafından Süleymaniye (Şehir ve Medeniyet) adıyla kitaplaştırılmıştır.