12 Temmuz 2024

Kültür Ocağı Vakfı’nda Atölye Çalışmaları

Kültür Ocağı Vakfı ilmi bilginin ve bu bilgiyi üretecek münevverlerin misyonunu göz önüne alarak; ilim adamlarının, münevverlerin yetişmesine katkıda bulunmak maksadıyla Seminer, sempozyum, konferans gibi çeşitli faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Giriş, Gelişme Seminer dönemlerinin ardından belli bir donanıma sahip olan KOCAVlılar İhtisas döneminde hem bireysel hem de grup çalışmalarında kendilerini keşfedebilecekleri Atölyeler adı altında bir dizi çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle salgın sonrası yüz yüze eğitimlerin başlamasıyla birlikte verimli bir atölye dönemi gerçekleşti. Alanında uzman koordinatör hocalar eşliğinde Sinema, Edebiyat, Drama ve Erol Güngör Toplumsal Okumalar adında atölyelerin faaliyetlerine dair bilgi ve görüşlere gelin birlikte göz atalım.

Sinema Atölyesi

Sinema Atölyesi kapsamında öğrencilerin, sinema konusunda temel bilgileri edinmeleri ve bu bilgiler ışığında sağlıklı film okuma, eleştirisi yapabilmeleri ve nitelikli bir sinema okur-yazarı olmaları amaçlanmaktadır. Sinemanın nasıl icat edildiği, doğuşundan dünya ve Türkiye’deki gelişimine değindikten sonra sinema endüstrisinin yapısal durumu ortaya konuldu. Sinemanın oluşturduğu dil ve sinematografi üzerinde durularak, sinemadaki temel akımlar ve kuramlar hakkında bilgi verilerek sinemanın temel türleri ele alındı. Atölyede ders konularıyla bağlantılı okumalar, sunumlar, tartışmalar yapıldıktan sonra, sinemayla ilgili bir metin hazırlama çalışması yapıldı.”

Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Mesut Aytekin

(İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü)

Drama Atölyesi

Bu atölyede yaratıcı drama yöntemi kullanılarak katılımcıların tanışmaları, etkili iletişim kurmaları ve grup dinamiği oluşturmaları hedeflendi.

Atölyede ısınma, tanışma, buz kırıcı etkinlikler uygulamalı olarak yapıldı. Katılımcılarla ikili, küçük grup çalışmaları ve tüm grup çalışmaları ile süreç gerçekleştirildi.

Yaratıcı drama yöntemi ile süreçte katılımcıların “şimdi ve burada” ilkesi yoluyla aktif katılımı sağlandı. Bu sürecin katılımcıların ileriki çalışmalarına katkı sağlaması ve pozitif tutumlar geliştirmelerine yardımcı olması beklenmektedir.”

Atölye Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Elif Kır Cullen

(Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü)

Erol Güngör Toplumsal Okumalar Atölyesi

Erol Güngör’ün temel meselelerinden bir tanesi kültür değişmesini çeşitli veçheleri ile anlamak ve bilhassa teknolojik değişme ile ilişkisini ortaya koyabilmekti. Bu bağlamda milliyetçilik ve milli kültürün, medeniyet ve ilerleme mefhumları bağlamında yeniden değerlendirilmesi ve kültür ve medeniyet tartışmalarında yeni bir bahsin açılması söz konusudur. Öte yandan Erol Güngör ahlâk meselesini ele alırken makine medeniyeti ve getirdiklerinden bahisle bir tür makine sonrası “ilm-ihal” ortaya koyma arayışında olduğu hissini uyandırmaktadır. Bu atölyede Erol Güngör’ün “teknolojik değişme” ve“makine medeniyeti” temalı iki metni merkeze alınarak teknolojik değişmeler ile kültür ve medeniyet kırılmaları ele alındı. Teknolojinin ve teknolojik ürünlerin gündelik hayatın sıradan birer parçası haline geldiği bir dönemde öğrencilerin teknoloji, toplum, kültür ve ahlâk konuları üzerinde yeniden düşünmelerini sağlayacak çalışmalar yapıldı. Atölye iki gezi programı ile teorik ve tarihsel okumaları, somut örnekler üzerinden yeniden tartışmaya açma girişiminde bulunuldu. Son olarak atölyede öğrencilerden teknoloji, kültür ve ahlâk konularının kesişiminde yer alan gündelik hayattaki herhangi bir olguya dair bir metin hazırlama çalışması yapıldı.”

Atölye Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Karakaya

(İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü)

Edebiyat Atölyesi

Edebiyat atölyesinde öğrencilere Anadolu Sahasında 14. yüzyıldan itibaren üretilmiş olan klasik edebi metinler hakkında genel bilgi verilerek ve Süleyman Çelebi’nin halk arasında Mevlid diye bilinen Vesiletü’n-Necat adlı eseri okutularak, mevlidin Türk toplum hayatındaki sosyal-ekonomik-psikolojik-pedagojik etkilerinden söz edildi.

İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olarak kültürün her dalına malzeme sunan çok zengin bir hazineye sahiptir. Türk Edebiyatında İstanbul ve ona dair ayrıntılar konusunda yapılan çalışmalardan yola çıkarak edebiyatımızda İstanbul’un hangi özellikleriyle işlendiği, İstanbul’un edebi gelişime ev sahipliği dönemler ve türler üzerinden örneklendirilecektir. İstanbul’un önemli kütüphaneleri, kütüphanecileri ve sahaf kültürü hakkında İsmail Erünsal’ın eserleri üzerinden bilgilendirme yapıldı.”

Atölye Koordinatörü: Doç. Dr. Ümran Ay

(Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Atölyelerin ardından

Dramanın Etkili İletişimi Artırdığını Deneyimledik

Salgınla başlayan çevrim içi eğitimin ardından 2022-2023 eğitim öğretim döneminde yüz yüze eğitime geçildi. Kültür Ocağı Vakfı’nın öğrencilere, öğrencilerin de Kültür Ocağı Vakfı’na olan hasreti son buldu. Güz döneminde İhtisas sınıfı öğrencileri için oluşturulan Drama Atölyesi çalışmalarına katıldım. Elif Hocamızın ‘Drama nedir?’ dersiyle başlayan atölyemiz 8 hafta boyunca sürdü. Cumartesi günleri yapılan atölye çalışmalarında yaratıcı drama teknikleriyle bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yaptık. Hazırladığımız yaratıcı drama etkinlik ödevimizle atölyemizi tamamlamış olduk. Atölye sonunda yaratıcı dramanın etkili iletişimi artırdığını deneyimledik. Yaptığımız etkinliklerden, yaş grupları fark etmeksizin katılımcıların faydalanabileceği yaratıcı drama etkinliği hazırlama yöntemlerini de eğlenerek öğrendik. Başta hocamız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Halimcan Karakuş (İhtisas 2)

Dramanın Bir Parçası Olmanın Bana Çokça Katkısı Oldu

Drama atölyesine katılmak benim için ilginç bir deneyimdi. Atölyeye katılmadan önce dramayı yalnızca canlandırmalardan ibaret biliyordum. Bundan daha ötesi olduğunu, ancak içine girince anladım.  Atölye boyunca hayal gücünü geliştirme, kolektif çalışma ve çözüm üretme becerilerimizin üzerinde çalıştık.

Dramanın bir parçası olmanın, bana çokça katkısı oldu. Mesela ben bu atölye ile duygularımı fark etme, onları ifade etme konusunda büyük bir özgüven kazandım. Diğer yandan başkalarının hislerini anlama konusunda da büyük bir farkındalık kazandığıma inanıyorum. Bu açıdan atölyenin benim üzerimdeki en büyük kazanımının, kendimle daha derin bir bağlantı kurmamı sağlaması olduğunu söyleyebilirim.”

Tuğçe Kabakcı (İhtisas 2)

Verimli Ve Kıymetli Atölye Çalışması

Vakfımızın ihtisas-2 öğrencilerine sunduğu Edebiyat Atölyesi kapsamında hocamız Doç. Dr. Ümran Ay önderliğinde Yahya Kemal’in şiirlerinden Fatih’teki kütüphanelere kadar birçok konuda araştırmalarda bulunduk dersler işledik. Oldukça verimli ve kıymetli geçen bu dersler bağlamında Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesinden Türk Edebiyatı Vakfına, Koca Ragıp Paşa Kütüphanesinden Beyazıt Devlet Kütüphanesine kadar kültürümüzde iz bırakmış birçok yeri gezme fırsatı bulduk. Cumartesi günleri Hacı Arif Bey Konağında buluştuğumuz edebiyat atölyesi dersleri bizler için oldukça verimli ve güzel geçti. Başta hocamız Doç. Dr. Ümran Ay olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Yusuf Bilal Akkaya (İhtisas 2)

Farklı Bakış Açıları Kazanmamıza Fırsat

İhtisas-2 öğrencileri için açılan atölyeler kapsamında Doç. Dr. Mesut Aytekin’in vermiş olduğu Sinema Atölyesine katıldım. İçeriğinde sinema tarihini, yönetmenleri, filmleri, dünya tarihini, sinema sektörünün işleyişini, teknik işleyişi, tarihin sinemaya yansımasını, hayatın sinemaya yansımasını ve birçok konuyu işlediğimiz atölyeden her çıktığımda farklı sorular ve düşüncelerle ayrılıyordum. Zamanımızın bir kısmını soru cevaplara ayırarak herkesin fikir yürüttüğü ve ortak bir zihin fırtınası ortamı oluşturuluyordu. Farklı alanlardan bir araya gelen öğrencilerin ortak bir konu üzerinde fikir alışverişinde bulunması, aynı eğitimden geçerken farklı bakış açıları kazanmamıza fırsat verdi. Dolu dolu geçen bu eğitim için başta Doç. Dr. Mesut Aytekin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Nazlıcan İlhan (İhtisas 2)