14 Haziran 2024

Ali Kerem Alptemoçin Ekonomi Divanından

Otomotiv Sektöründe Türkiye ve Dünya Ekonomisi

KOCAV KAGEM tarafından düzenlenen Ekonomi Divan Sohbetleri, ülkemizin ve küresel ekonominin nabzını; kısa, orta ve uzun vadedeki iktisadi paradigmaları değerli konuklarıyla ele almaya ve kapsayıcı sohbetlerle değerlendirmeye devam ediyor. Otomotiv Sektöründe Türkiye ve Dünya Ekonomisi üzerine gerçekleştirilen 16 Mart 2023 tarihindeki divanın konuğu Erkurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve yazar Ali Kerem Alptemoçin idi. Ali Kerem Alptemoçin gelişen teknoloji ile beraber yaşanan gelişmelerin otomotiv sektörü üzerinde hem Türkiye’de hem de Dünya’da nasıl değişimler yaşatacağını ve bizleri nelerin bekleyeceğini anlattı.

İş Verecek İnsan Bulamıyoruz

Divan, Alptemoçin’in hizmet sektörünün gelişim sürecinden ve bunun üzerine günümüz şartlarında çalışma potansiyelinin fabrikalardan uzaklaştığından bahsetmesiyle başladı. Ali Kerem Alptemoçin, “25 yıldır otomotiv sektöründeyim. 15 sene evveline kadar mavi ve beyaz yakalılarda işe alımlarda seçim yapardık. Şu an ihtiyaç duyduğumuzdan az kişi geliyor.” sözleriyle beraber sektördeki eleman eksikliğinden bahsederken bununla beraber nitelik konusunda sıkıntılar yaşandığını da ifade etti. Özellikle mühendis ve yönetici kadrosunda işe alımlarda geçmişe oranla ciddi bir nitelik kaybı yaşandığını belirten Alptemoçin, bu durumun üretimde ciddi etkilerinin olduğunu belirtti.

İnsan Kaynakları Politikası

Günümüz şartlarında işe alım aşamalarında nelerin ön planda tutulduğu sorusuna karşılık Ali Kerem Alptemoçin: “Bu soruya verebilecek tek bir cevabım yok. Şirketin içerisinde bulunduğu durum neyi gerektiriyorsa o duruma göre bir politika uygulanır. Bunun için net bir cevap veremeyeceğini belirten Alptemoçin, ardından özellikle çok yönlü, lider ve iş ahlakı olan bireylerin ön planda olduğunu vurguladı.

‘‘TOGG Hibrit Olmalıydı’’

Otomotiv sektöründeki yeni gelişmeleri değerlendiren Alptemoçin, Türkiye’nin yerli ve milli olan aracı TOGG hakkında değerlendirmelerde bulundu. Böyle bir girişimi gelecek açısından doğru bulduğunu belirten Alptemoçin “Elektrikli araç doğru konsept ancak Batılı ülkelerin altyapısı düşünülerek tasarlanmış’’  ifadesinde bulundu. Türkiye’nin fiziki ve sosyal şartlarını göz önünde bulunduran Alptemoçin, geniş bir coğrafyada ihtiyaç durumuna göre kullanıcıya cazip gelmekte problem yaşanabileceğini belirtti. Ali Kerem Alptemoçin teknolojinin son gelişmeleriyle beraber üretilmiş bu aracın tamamen elektrikli olmak yerine hibrit olmasının daha avantajlı durumda olabileceğini vurguladı. TOGG hakkındaki sözlerine hem iktisadi hem de üretim boyutunda değerlendirmeleriyle devam eden Alptemoçin “Kısa vadede karlı olmayacak ancak gelecek için bize yol olacak. Türkiye’nin teknolojik gelişimi için bir fayda merkezi haline gelecek’’ sözleriyle beraber TOGG’un geleceğe bir adım olduğunu ifade etti.

Dünya Devleri Batıyor

Türkiye ve Dünyadaki iktisadi ve teknolojik gelişmelerin beraberinde ihtiyaç değişiklikleri ve farklı konfor arayışlarını da getirdiğini belirten Alptemoçi, yıllık üretim bandının altında kalan ve batma tehlikesiyle karşı karşıya olan araç şirketlerinin var olduğunu ve sektörde ciddi bir sıkıntının yaşandığını belirtti.

Devletlerarası İlişkilerin Otomotiv Sektörüne Etkisi

Dünyada 21. Yüzyılın getirdiği gelişmeler dâhilinde devletlerarasında süregelen durumların, otomotiv sektörüne de etki ettiğini ifade eden Alptemoçin, Çin-ABD arasında yaşanan gerginlikten dolayı Avrupa ve ABD’nin otomotiv sektöründe Çin’e karşı duruş sergilediğini belirtti. Özellikle Çin üzerine uygulanan yaptırımlar sebebiyle yatırımcı otomotiv şirketlerinin üretim yeri olarak bir alternatifi olup olmadığı konusunda Afrika’yı örnek gösterdi. Her gün farklı ihtiyaçların doğduğu günümüz şartlarında her an değişimler yaşanabileceğinin altını çizdi.

Fosil Yakıt Devri Sona Mı Eriyor?

Teknolojik gelişmelerin nihayetinde tam elektrikli ve hibrit araçların dünyada yaygınlaşması durumuyla beraber fosil yakıtların durumunun ne olacağı hakkında meraklı sorulara karşı Ali Kerem Alptemoçin, arz-talep ile ilişkili olduğunu belirtti. Her geçen gün gelişen dünyada artık daha çevre dostu ve maliyeti düşük olan elektriğin ön planda olduğunu ifade etti. Fosil yakıt kullanımının ne zaman noktalanacağı konusunda ise kesin bir şey söyleyemeyeceğini belirtti.

KOCAV’a davetleri için teşekkürlerini belirten Ali Kerem Alptemoçin’in konuk olduğu Ekonomi Divanı, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Hazırlayan: Buğra YEŞİL (Gelişme 2)

Ali Kerem Alptemoçin