23 Nisan 2024

Laisizm’den Milli Sekülerizm’e

KOCAV Yayıncılık, Kültür Ocağı Vakfı’na gönül veren hocalarımızdan rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun “Laisizm’den Milli Sekülerizm’e” adlı kitabını yayımladı. Daha önce Selçuk Yayıncılık tarafından basılan kitap, KOCAV Yayıncılık bünyesinde yeniden yayına hazırlandı. KOCAV Yayıncılık’ın beşinci kitap olan bu kitap aynı zamanda Durmuş Hocaoğlu Dizisi olarak devam edecek kitapların ilki olma özelliğini de taşımaktadır. Durmuş Hocaoğlu’nun, babası Mehmet Hocaoğlu’nun aziz hatırasına atfettiği kitabın editörlüğünü oğlu Tuğrul Hocaoğlu yürütmüştür. Kitabın tashihini KOCAV Mezunlarından Fatma Betül Arıkan üstlenmiş ve mizanpajı Engin Demir tarafından yapılmıştır. Dr. Mesut Aytekin, İbrahim Biz, Seda Avaz, Esra Çelik ve Ötüken Yayıncılık’ın yayın aşamasında destek verdiği kitap, Kültür Ocağı Vakfı Kitabevi’nden temin edilebilir.

Uzun yıllar süren çalışmaların ve emeğin bir ürünü olan kitap, hocanın Yeni Toplum Dergisi’nde yayınlanan “Çağdaşlık, Çağdaşlaşmak ve Modernleşmek”, Türkiye Günlüğü’nde yer alan “Batı Tarzı Dünyevîleşme: Laiklik ve Sekülerlik” ve yine aynı dergide yayınlanan “Sekülerizm, Laisizm ve Türk Laisizmi” makaleleri ve İslam Kozmolojisi alanında yaptığı çalışmaları üzerinde şekillenmiştir.

Bilimi bir bütün olarak ele alan Hocaoğlu, sosyal bilimleri ve fen bilimlerini bir araya getirerek çok yönlü akademik çalışmalar yapmıştır. Bu yaklaşımını bu kitabında da sürdürmüş ve laiklik gibi sonu gelmeyen tartışmalarda yer edinmiş bir konuya farklı bir bakış açısı sunmuştur. Müslümanların dünya ile olan münasebetleri üzerinde duran Hocaoğlu, bu münasebeti Batı dünyasında “dünyevileşme problemini çözme yöntemi” olarak ortaya çıkan laiklik ve sekülerlik kavramlarıyla ilişkilendirmiştir.

Laiklik ve sekülerliğin basit tanımlara indirgenemeyeceği ve çıkış noktasının iyi belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken hoca, Batı medeniyetinde ortaya çıkan bu kavramların dünyaya yayılış şekline de değinmektedir. Birçok medeniyette dile getirilen “dünyevileşme” problemine Batı’nın kendi şartlarında bulduğu çözümün, modernleşme sürecinde İslam dünyasını nasıl etkilediği ve bizde nasıl yerleştiğini açıklamaya çalışmıştır. Böylece, laisizm ve sekülerizmi modernleşme ve çağdaşlaşma bağlamında da inceleyen Hocaoğlu, Türkiye’de yaşanan süreci Osmanlı Devleti’nden bu yana incelemiş ve “Milli Sekülerizm” kavramını ortaya atmıştır.

Rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun emeklerini yaşatmaya devam eden KOCAV Yayıncılık, Kültür Ocağı Vakfı’nın ilme verdiği önemi bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu vesile ile bir kez daha hocamıza Allah’tan rahmet dileriz.

Durmuş Hocaoğlu Kimdir?

Durmuş Hocaoğlu, 1948 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokul öğrenimini Bayburt’ta tamamladı. Liseyi Kabataş Erkek Lisesi’nde bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden 1974 yılında mezun oldu.

1974-1982 yılları arasında elektrik mühendisi olarak kamuda ve özel sektörde çalıştı. 1982 yılında mühendislik mesleğini terk etti ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak akademik hayatına başladı.

1986 yılında İstanbul Üniversitesi’nde “Descartes’ın Fizik Anlayışı” isimli tezi ile felsefe yüksek lisansını, 1988 yılında Marmara Üniversitesi’nde “Tekil Lineer Sistemler İçin Geliştirilen Bir Transformasyonun Yorumu Üzerine” isimli tezi ile fizik yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında İstanbul Üniversitesi’nden “Türk-İslâm Düşünce Tarihinde ve Modern Fizik’de Kozmos” isimli tezi ile felsefe doktorası unvanını aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde başladığı fizik doktorasını ise tez aşamasında bıraktı.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak uzun yıllar görev yapan ve multidisipliner bir akademik çalışma kariyeri bulunan Hocaoğlu’nun ana çalışma alanları, fizik felsefesi, bilim felsefesi, tarih ve siyaset felsefesidir.

Muhtelif dergilerde bilim ve fizik felsefesi, tarih felsefesi, siyaset felsefesi, milliyetçilik, din ve laiklik gibi konularda makaleler kaleme almış; ayrıca, muhtelif akademik toplantılara tebliğler sunmuş ve tebliğ kritikçikliği yapmıştır. Birçok gazete ve dergide yazar olarak memleket meseleleri ve çalışma alanları bağlamında pek çok yazı yazmıştır. Sağlığında yayınlanmış üç kitabı ile birlikte sayısı bini aşkın dergi ve gazete yazısı bulunmaktadır.

23 Ekim 2010’da geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul’da hayata gözlerini yuman Durmuş Hocaoğlu, Karacaahmet’teki aile kabristanına defnedilmiştir.

KOCAV Yayınları: 5

Durmuş HOCAĞLU Dizisi: 1

Editör: Tuğrul HOCAOĞLU

Ocak 2014

655 sayfa 

Kitap, KOCAV Kitab Evi ve https://www.kitapyurdu.com/ adresinden temin edilebilir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/laisizmden-milli-sekulerizme/342528.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1