14 Haziran 2024

Güvenlik: Kargaşa ve Belirsizlik Çağından Nereye?

KOCAV Yayıncılık tarafından çıkarılan Güvenlik: Kargaşa Ve Belirsizlik Çağından Nereye? Kitabı Vakıf Meclisi Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un editörlüğünde çıkarılan kitap KOCAV Yayınları’nın 14’üncü akademi dizisinin 4’üncü kitabıdır. 

“Türkiyemiz, ancak çok katmanlı doğası idrak edilerek yorumlanabilecek bir güvenlik krizleri zincirleriyle yüz yüze. En dış halkada, istikrarını yitirmeye başlayan uluslararası sistemdeki dalgalanmalar yer alıyor. Türkiye’nin yakın çevresindeki çatışma coğrafyasını ortaya çıkaran bölgesel kaos ise, rekabetten husûmete evrilen küresel dinamiklerin müdahaleleriyle sürekli çehre değiştirerek tahribatını derinleştiriyor. Sert esen uluslararası  ve bölgesel rüzgârların kavşağındaki ülkemiz de, darbe girimlerinden terör eylemlerine uzanan geniş bir yelpazede tezahürlerini hissettiğimiz saldırı dalgalarıyla “beka sorununu” tartışıyor. Söz konusu manzara, karşımızdaki güvenlik gündemlerinin iç, bölgesel ve küresel sistemlerdeki nispi istikrar dönemlerinde olduğu gibi yalnızca tekil doğanları ve teknik hususiyetleri etrafında tahlilini yetersiz kılıyor. Bu türden araştırmaları; kimlikler ve aidiyetler, inançlar ve ideolojiler, bölgesel/küresel jeopolitik ve uluslarası siyasi ekonomik gibi alanlarla irtibatlandırarak Türk milletine istikbal için ufuk çizgileri gösterecek müşterek entelektüel mesailere ihtiyaç var.

Siz kıymetli okuyucularımızı, düşünce ve araştırma pergellerinin merkezine Türkiye’mizin hâlihazırdaki güvenlik meselelerini yerleştirerek tahlil, tespit ve geleceğe dönük öngörülerini paylaşan yazarlarımızla beraber teşkiline çalıştığımız tefekkür zemininin sayfaları arasında seyahate davet ediyoruz.”

KOCAV Yayınları: 14

Akademi Dizisi:4

Editör: Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

Ekim : 2018

242 sayfa 

Kitap, KOCAV Kitab Evi ve https://www.kitapyurdu.com/ adresinden temin edilebilir.