13 Temmuz 2024

Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı

Sosyal bilimler alanındaki akademik dergilerin sayısının çok hızlı artması nitelik bakımından bazı problemleri de beraberinde getirmiştir. Bugün, dergilerde yayınlanan makalelerin niteliği, hakemlik, editörlük süreçleri ve indeks aboneliği konusunda ciddî aksaklıklar görülmektedir. Bu problemlerin alanın ilgili araştırmacıları tarafından konuşulması, tartışılması gerektiği düşünülmüş ve bu ihtiyaçla bir çalıştay düzenlenmesine karar verilmiştir. Elinizdeki bu çalışmada Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi tarafından “Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri” başlığıyla düzenlenen çalıştayın bildirileri bulunmaktadır.