24 Şubat 2024

TYB 2020 Fikir Adamı Ödülü Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Tahsin Görgün’e Verildi

“Türklerin de İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar, Araplar, Farslar gibi onlardan şu veya bu şekilde farklı veya benzer olsa da düşünmüş olabileceklerini kabul etmek, günümüzde bize oldukça zor gözükse de bunun gerçekten gerçekleşmiş olup olmadığına bakmak ve bunu araştırmak gerekiyor.”

KOCAV Mütevelli Heyeti ve Vakıf Meclisi Üyelerimizden, Seminer hocamız Prof. Dr. Tahsin Görgün, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından 2020 Fikir Adamı Ödülü’ne lâyık görüldü. TYB’nin her yıl gerçekleştirdiği, kamuoyunun ilgisini eserlere ve yazarlara yönelttiği“Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları”ödülü, birliğin Ankara’daki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan tarafından açıklandı. Fikir dalında “Osmanlı Düşüncesi” adlı eseriyle Prof. Dr. Tahsin Görgün ödülü kazandı.

Prof. Dr.Görgün, Kasım 2020’de yayımlanan “Osmanlı Düşüncesi” adlı kitabıyla, altı yüz yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’ni, bugüne kadar yapılanın aksine, askerî, idari ve siyasi açıdan ele almak yerine Osmanlı düşüncesi nedir, nasıl anlaşılır, Osmanlı düşüncesinin temelleri nedir, Osmanlı düşüncesinde insan ve insan hakları nedir sorularını ele alarak Osmanlı düşünce dünyasını irdeledi ve Batı düşüncesi ile karşılaştırmalı analizler sundu. Osmanlı araştırmalarının zayıf kısmının genelde düşünce ve ilimle ilgili konular olduğunu düşünen Prof. Dr. Görgün, Türklerin ilim ve düşünce hayatının araştırılması gerektiği fikrine dayanarak“Türklerin de İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Ruslar, Araplar, Farslar gibi onlardan şu veya bu şekilde farklı veya benzer olsa da düşünmüş olabileceklerini kabul etmek ve bunu araştırmak gerekiyor”diyerek bu eseri kaleme aldı ve son on asırdaki İslam ve Türk düşüncesinin önemli bir bölümünü, Osmanlı düşüncesinin teşkil ettiği gerekçesiyle kitabını bu yönde şekillendirdi. Eserde Batı’nın kendi gibi olmayanı dışladığı, sömürgeciliğiyle başka milletlerin tarih yazımına izin vermeyip kendi tarih yazımını kabullendirmesine ilişkin eleştirilerini, tezlerini ele aldı. İnsanlığa hafızasını kazandırma amacı taşıyan kitapta Modern Avrupa Kimliğinin Oluşması, Batı’daki Osmanlı Algısı, Osmanlı Algısının Kaynakları, İdeal Siyasi Düzen, İdeal Düzen Olarak Osmanlı Devleti adlı başlıklar da Osmanlı’ya dair üretilen oryantalist algıları yıkmaya çalışıyor.

Vakfımızın seminerlerinde öğrencilerimizden ilmini ve ilgisini esirgemeyen Prof. Dr. Görgün Hoca’yı tebrik ediyor ve “Osmanlı Düşüncesi” adlı kitabını tüm KOCAVLILARA tavsiye ediyoruz.

Prof. Dr. Tahsin Görgün Kimdir?

Prof. Dr. Tahsin Görgün, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. Doktorasını Almanya’da tamamlayan Görgün, TDV İslam Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu üyeliği yapmakta ve İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde akademisyenliğini sürdürmektedir. İlgi alanları,Osmanlı dönemi İslam düşüncesi tarihi, fıkıh usulü, felsefenin dil, bilgi, ahlâk, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları yanında Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri ve bu çerçevede Batı felsefesi tarihi, Alman idealist felsefesi ve hermeneutiktir. Prof. Dr. Görgün Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Hazırlayan

Sümeyye ÖRNEK (İhtisas 2)