14 Haziran 2024

KOCAV’da Düşünce Okulu

KOCAV’ın son yayıncılık faaliyetlerinden biri olan Düşünce Dergisi, okuyucularının akıllarında yer eden fikirlere tercüman olabilmek, hepimizin derdi olanmeselelere değinmek vazifesini üstlendi. İlk dosya konusu “Türkiye’de ve Dünya’da Entelektüel” olarak belirlenen Düşünce Dergisi, aydın, münevver ve entelektüelkavramlarını derinlemesine inceleyerek, ortaya çıkardığı sorunlara çözüm önerileri de sunuyor. Düşünce Dergisi, farklı alanlarda uzmanlaşmış kıymetli hocaların yazılarını içermesinin yanı sıra, KOCAV’da yetişmiş gençlerin de kendi fikirlerini dile getirebilecekleri bir mecra olması ile de KOCAV’ın insan yetiştirme misyonuna katkı sağlayacak bir okul vazifesi üstleniyor. Kendi gündemini oluşturmayı hedefleyen Düşünce Dergisi, bu vazifeyi hakkıyla yerine getirebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İkinci sayısı “Para” dosya konusuyla çıkacak olan Düşünce Dergisi, bu ülkenin insanının, inanç-pratik gerilimini yaşamasında önemli bir yere sahip olan paranın dâhil olduğu gündelik hayatta ve entelektüel planda tüm yakıcı ilişkileri ve durumları, tarihî arka planını incelemeyi planlıyor. Düşünce Dergisi’nin ilk sayısında ön plana çıkan yazılar ise şöyle:

Âlim, Arif, Aydın

(Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN)

“…Aydın ve elit ile ilgili mesele, aslında toplumların özgürlük meselesine işaret eder. Mevcut haliyle ‘aydın’ ve ‘elit’ denilen insan kümesi, içinden gelmekle birlikte, irtibatlı oldukları çıkar düzeninin kendilerinden beklediklerini ifa ederken, toplumun özünün gürleştirilmesinin de en önemli engelleyicileri olmaktadırlar…”

Prof. Dr. İhsan

Fazlıoğlu ile Röportaj

“Bu ilkeler ışığında kendi konumum şudur: Bu milletin tarihî tecrübesine ilişkin mensubiyeti ve aidiyeti olmayan bir kişiyle bu milletin geleceği üzerine konuşmam; benim için onun bir Çinli ya da bir İngiliz’den farkı yoktur. İbn Haldun’un dediği gibi, kalplerimiz müteferrik ise akıllarımızı kimse birleştiremez; kalbimiz yani vicdanımız yani anlam-değer dünyamız, yani tarihî tecrübemiz yani BİZ… ”

Aydın ve Oryantalizm

(Prof. Dr. Özcan YENİÇERİ)

“…Batılı güçlerin doğu değerlerini kendi ihtiyaçları ve emelleri doğrultusunda bizzat doğulu düşünürlere yorumlatarak doğuyu kendi içinde eritip “sömürge ile sömüren” arasındaki düşünsel farkları ortadan kaldırma faaliyetlerinin tamamı oryantalizm olarak adlandırılmaktadır.”

Kültür Ocağı Vakfı’nda

Erol Güngör’ü Anmanın Mânâsı

(Prof. Dr. M. Tayfun AMMAN)

“Tefekkür, diğer beşeri üretimler için de geçerli olduğu üzere uygun ortam bulduğunda filizlenen insanî bir faaliyettir. Dünya mirasına genel olarak bakıldığında, tefekküre katkıda bulunanların yüzlerce yıllık bir birikimle kültürünü medeniyet düzeyine çıkarabilmiş toplumlar olduğu görülmektedir.”

Hazırlayan  

Elif DARICI

(İhtisas 2)