23 Nisan 2024

KOCAV 2022-2023 Seminerleri Gerçekleştirildi

KOCAV; edebiyat, sanat, sinema, ekonomi, hukuk, tarih, iletişim, siyaset, sosyoloji gibi birçok alanda seminerler vererek öğrencilerinin kendi bölümlerine ek olarak, öğrenim hayatına farklı alanlarda da katkı sağlayan bir kurumdur. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki güncel sorunlara çözüm üretmek için farklı perspektiften bakmamızı sağlayıp bakış açımızı genişletmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla 1996 yılından itibaren düzenli olarak yapılmaya başlanan KOCAV Seminerleri, bugün 26 yılını doldurmuş olup bu seminerler Giriş, Gelişme ve İhtisas sınıfları olarak kademelendirilmiştir.

KOCAV Seminerleri’nin 2022-2023 Güz dönemi 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 15.00’te Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız’ın açılış dersi ile başladı. Programda, Vakıf başkanı Av. Dr. Ali Ürey ve eğitimden sorumlu başkan yardımcısı Doç. Dr. Ümran Ay Say dönemin başlangıcına dair konuşmalarını yaptılar.

Yenilenen KOCAV Seminerleri

Doç. Dr. Ay Say, açılış konuşmasında KOCAV’ın hem geleneklerine bağlı kalarak hem de konjonktürün de nabzını tutarak öğrencilerine ilmi bilgiyi üretme yollarını öğreten bir kurum olduğunu ve aldığı lisans eğitimin yanında çeşitli derslerle ve alanında yetkin hocalarla öğrencilerin donanımına katkı sağlamak istediklerini vurguladı. Sonrasında ”Geçen dönemden bu döneme bazı yeniliklerimiz oldu. Seminer programlarımız bu yeniliklerden birisidir. Vakfımızın ana faaliyetleri seminer dersleridir. Bu seminer dersleri Giriş-1, Giriş-2, Gelişme-1, Gelişme-2 ve İhtisas olmak üzere üç ayrı kademede yapılmaktadır. Bu dönem sizlere beraber Giriş-1, Gelişme-1 ve İhtisas derslerini icra edeceğiz. Bahar döneminde de Giriş-2, Gelişme-2 ve İhtisas derslerimizle devam edeceğiz.” dedi. Daha sonra bu yeniliklerin arasında eski seminer hocalarımızın yanı sıra yeni seminer hocalarımızın katıldığını ve “Öğrencilerimizin talepleri ve çağın gerekleri doğrultusunda uzun istişareler ederek Gösterge, Bilim, Sinema ve Toplum, Türk Toplum Yapısı, Akademik Yazma, Eleştirel Okuma gibi dersler ekledik.” sözleriyle derslerin içeriği konusunda da eklemelerin yer aldığını belirtti. Ardından açılış dersini yapmak üzere Prof. Dr. Yıldız’ı takdim etti.

İstanbul’da Öğrenci Olmak

Prof. Dr. Cemal Yıldız, vakfımıza yeni katılan öğrencilerimiz için ilk önce kendini tanıtarak sözlerine başladı. “Ben bir işçi çocuğuyum. 1980 yılında Bolu’da liseyi bitirdim. 1980-1984 yılları arasında babam Almanya’da işçi olduğu için Almanya’ya gittim ve orada Almanca öğrendim. Üniversiteden sonra 1984 yılında Türkiye’ye geri dönerek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili Edebiyatı’nda 1984 ve 1988 yılları arasında eğitim gördüm.1988 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra değerli hocam Sebahat Yüksel ile buraya çok yakın olan Kubbealtı Vakfı’nın konferanslarında tanıştım ve kendisi bana sahip çıktı. Marmara Üniversitesinde asistan olarak başladım ve daha sonra doktora için Almanya’ya gittim. Değişik vesilelerle eğitimimi Türkiye ve yurtdışında tamamladım. Akabinde yardımcı doçent, doçent ve nihayet 2013 yılında genç sayılacak bir yaşta 38 yaşında profesör oldum.2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen üç yıl için Berlin Büyükelçiliği’ne eğitim müşaviri olarak gittim. Dört tane bakanla çalıştım. Normalde üç yıl sonra dönecektim fakat bir sonraki bakan görev süremi üç yıl daha uzattı. Daha sonrasında bir yıl daha uzattılar ve böylece yedi yıl oradaki görevimden sonra şu anki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in davetiyle Ankara’ya gelerek Türkiye’deki bütün üniversitelerden sorumlu Yükseköğretim Genel Müdürlüğü ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini on ay süreyle ifa ettim. Bu görevlerim sırasında hem üniversitede edinmiş olduğum akademik birikimi hem de yurtdışında edindiğim diplomatik tecrübeyi mesleğime yansıttım. Bunun akabinde ise üç ay önce Türk Alman Üniversitesi rektörlüğüne atandım.” Ardından vakıf başkanımız Av. Dr. Ürey’in sorusu üzerine Prof. Dr. Yıldız, İstanbul’da üniversite öğrencisi olmak nedir, avantajları nelerdir, ne tavsiye edersiniz gibi konulara kendi öğrencilik dönemine atıf yaparak cevapladı.”İstanbul’da okuyan bir öğrenci bu çok kültürlü toplumun içinde bulunma fırsatı yakalar ve bu ortam sayesinde kendisini kültürel anlamda zenginleştirme şansını yakalar” diyen Yıldız, son olarak da “Ben de KOCAV’ın  35 yıllık bir mensubu olarak bugün burada size bir rektör olarak hitap etmekten onur duydum. Beni bu toplantıya davet eden başkana tekrar teşekkür ederim. Hepinize saygılarımı sunuyorum.” sözleriyle konuşmasını bitirdi.

KOCAV Seminer Dersleri ve Hocaları

KOCAV Seminerleri Giriş Sınıfı eğitiminde Prof. Dr. M. Tayfun Amman’ın ‘Kültür ve Medeniyet’, Bünyamin Aksungur’un ‘Türk Musikisi’, Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Karakaya’nın ‘Kültür ve Medeniyet’, Prof. Dr. Cemal Zehir’in ‘Liderlik Sanatı’, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu’nun ‘Genel Türk Tarihine Giriş’, Prof. Dr. Hayati Develi’nin ‘Türkçe ve Milli Kimlik’, Dr. Öğretim Üyesi Özcan Tabaklar’ın ‘Türkçe ve Milli Kimlik’, Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun ‘Devlet Felsefeleri ve İdare’ dersleri yer aldı.

KOCAV Seminerleri Gelişme Sınıfı eğitiminde Prof. Dr. Şenol Durgun’un ‘Siyasi Söylemler’, Prof. Dr. Cezmi Eraslan’ın ‘Yakın Dönem Türk Siyasi Hayatı’, Doç. Dr. Aras Neftçi’nin ‘Türk Mimarisi’, Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın ‘Osmanlıda Modernleşme Çabaları’, Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün ‘İktisadi Bakış’, Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın ‘Türk Toplum Yapısı ve Değişimi’, Doç. Dr. Necmettin Özmen’in ‘Edebiyat ve Toplum’, Reyhan Çınar’ın ‘Hitabet ve Diksiyon’ dersleri yer aldı.

KOCAV Seminerleri İhtisas-2 Sınıfı döneme çeşitli atölyelerle başladı. Edebiyat Atölyesi Doç. Dr. Ümran Ay Say, Sinema Atölyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, Drama Atölyesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Kır Cullen, Sosyoloji Atölyesi Dr. Öğretim Üyesi M. Fatih Karakaya, Tarih Atölyesi de Beyza Karakaya hocalarımız tarafından yapıldı.

KOCAV Seminerleri Tamamlandı

Covid-19 salgınının azalmasıyla birlikte 1 Ekim 2022’de başlayan KOCAV Seminerleri Güz ve Bahar döneminde sekizer haftalık süreçle yüz yüze gerçekleştirildi. Dersler cumartesi günleri düzenli olarak saat 13.00 – 17.00 arasında dörder saat olarak yapıldı.  Seminer dersleri 03 Aralık 2022 Cumartesi günü Yusuf Akçura Öğrenci Sempozyumu ile tamamlandı.

Hazırlayan

Aybala KÜÇÜKGÖÇEN (Gelişme-1)

Nazlıcan İLHAN (İhtisas-2)

Reyhan Çınar