21 Haziran 2024

Kültür ve Disiplinde Alman Modeli

Divan Sohbetlerinin20 Aralık tarihindekipost sahibi Doç. Dr. Murat Elmalı idi. Konukları ise Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık Bölümü Araş. Gör. Sine Demirkıvıran ile aynı birimde Öğr. Gör. Fayika Göktepe oldu. Sohbetimizmisafir hocalarımızın çalışma alanları olan “Alman dili, kültürü ve disiplini” üzerinde şekillendi.

“Alman Kültürünün Standardı Zamandır”

Arş.  Gör. Demirkıvıran sözlerine başlarken kültürün binin üzerinde tanımı olduğunu, “kültür nedir?” sorusundan ziyade “biz kimiz, kendi nedir, yabancı kimdir, yabancıyı anlamak için hangi yetilerimizi kullanmalıyız?” soruları üzerinde çalıştıklarını vurguladı ve sözlerine şöyle devam etti: “Disipline gelince; her kültürün bir standardı vardır, Alman kültürününki ise zaman kavramıdır, disiplindir. Almanlar zamanı çok iyi kullanırlar, dakik insanlardır. Zaman bir gerçekse zamanın yorumu gerçekliktir.” Bu yorumun üzerine Öğr. Gör. Göktepe; “Zamanı bu kadar iyi kullanmayı İslam kültüründen aldılar aslında. 5 vakit namazdan yola çıktılar. Eğer Müslüman toplumu beş vaktin tamamında belirli bir ahenk içerisinde ezan sesiyle bir duruşa geçebiliyorlarsa biz de bunu yaşamımızın her alanına koyabiliriz.” düşüncesiyle Almanların zamanı bu kadar iyi kullandıklarını ifade etti. İş saati 17’de bitiyorsa ne bir dakika önce çıkarlar ne bir dakika sonra.

“Alman Kültüründe Dil ve Aile”

Bizde aile anlayışı vardır, büyüklerimizle aramızdahiyerarşi vardır Alman’da yoktur. 18 yaşından sonra çocukları kendi ayakları üzerinde dursun diye evden gönderirler. Çocuk evde durursa evin giderlerine yardımcı olması beklenir. Alman dili ve gramerinde de hep “ben” vardır. Şahıs zamirinin kime, neye göre kullanıldığı önemlidir diyen hocalarımız AnnemarieSchimmel’den, Goethe’den ve Alman eğitim sisteminden bahsettiler.

“Hitler’in Denizaltı Hamlesi”

Arş. Gör. Göktepe, Almanların hazırlamış olduğu bir belgeselden bahsetti. “Wolkswagen markası için Alman ürünüdür deriz. Almanlar ise üretimde bazı parçaların farklı ülkelerden getirilmiş olması nedeniyle bunu kendilerine ait olduğunu kabul etmiyorlar. İsim bana aittir diyorlar. Hitler,2. Dünya Savaşı’nda radara girmeyen denizaltı üretimi yaptı fakat teknik elemanların eğitim süreci bitmediği için denizaltıların yapımı durduruldu. Yetişseydi savaşı kazanırdı. Savaş sırasında bile disiplinden taviz verilmedi.”

Hocalarımızın Almanya seyahatlerinde farklı kültürlerin orada nasıl yer edindiğini, hangi toplumun nerede yaşadığının mahallelerden dahi anlaşıldığını anlatmaları üzerine sohbetimiz soru cevap kısmıyla son buldu.

Hazırlayan

Sümeyye ÖRNEK ( İhtisas 1)