19 Temmuz 2024

Adalet ve Ahlâkın Ontolojik Kardeşliği Üzerine

KONFERANS / PANEL / AÇIKOTORUM

Kaybolan Ahlakın Peşinde

“Adalet ve Ahlakın Ontolojik

Kardeşliği Üzerine”

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Hukuk Fakültesi

EGKM Ömer Lütfi Mete Salonu

23 Mart 2017 / 17.00

Hazırlayan

Ahmet AYKUT (İhtisas 2)

Konferans/Panel/Açık Oturum dizisinin “Kaybolan Ahlakın Peşinde” üst başlığı adı altında ilk faaliyeti, Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun “Adalet ve Ahlakın Ontolojik Kardeşliği Üzerine” başlıklı sunumuyla gerçekleşti. Konferanstan önce düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluşan Prof. Dr. Yücel Oğurlu, “Perspektif Kodları-1” adlı yeni kitabını okurları için imzaladı.

Hem adaletin hem de ahlakın çok çetrefilli konular olduğuna değinen Prof. Dr. Oğurlu, ikisinin de çok eski kavramlar olduğunu ve herkesin kendisine göre adalet ve ahlak tanımı olduğunu vurguladı. Her insanın adil davranılmayı beklediğini ve bunun gayet normal olduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğurlu, insanların adalet beklentisini Konfüçyus’a sorulan bir soru ve Konfüçyüs’un verdiği cevap üzerinden şöyle aktardı: “Konfüçyüs’a sorarlar: ‘Neden vahşi hayvanlar arasında kalıyorsun?’ Konfüçyüs cevaplar: ‘Adil olmayan yöneticiler arasında olmaktan iyidir.’ ” İnsanoğlunun yeryüzüne indiği ilk andan beri sosyal düzeni sağlamak için belirli kurallara ihtiyacı olduğunu ve bu ihtiyacı gidermek için insanoğlunun sürekli bir arayış içinde olduğunu belirten Prof. Dr. Oğurlu, hukuk ve adalet kavramlarının birbirlerinden ayrılamayacağını ve iç içe olduklarını vurguladı. Prof. Dr. Oğurlu, ahlakın insanın sadece iç dünyası ile alakalı olmadığını belirterek hukukun ahlak konusundaki etkisini, hukuk sistemleri onları dakik olmaya zorladığı için Almanların iş ahlakına sahip oldukları örneğiyle dile getirdi. Batı’da ahlakın sosyolojik yönden hukukun kaynaklarından kabul edildiğini, bizde ise hukuk metinleri kopyalama yönüyle aktarıldığından sosyolojik bir taban aramadığımızı ve bunu neden yapmadığımızı düşünmemiz gerektiğini ifade etti.

Hukukun kimi zaman güzel ahlakı tamamladığını belirterek, hukukun anne babaya bakma yükümlülüğünü bulundurduğunu dile getiren Prof. Dr. Oğurlu, hukukla ahlak arasında kalın duvarlar olmadığının ancak bunun hukuk öğretiminde göz ardı edildiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Oğurlu, konuşmasının devamında güzel ahlakı İslam’ın fabrika ayarı olarak tanımladı. Dinin varlık sebebinin güzel ahlakı tamamlamak olduğunu belirterek DEAŞ’ın ortaya çıkışını Hz. Ali’nin “İlim bir noktaydı onu cahiller çoğalttı.” sözüyle yorumladı ve aklın devre dışı bırakılmadan temel kaynaklara bağlı kalarak dinin yorumlanması gerektiğini vurguladı. Hukuki probleme olan yaklaşımlardan bahseden Prof. Dr. Oğurlu, hukuki problemlere ideolojik olarak değil, problem odaklı yaklaşmamız gerektiğinin altını çizdi. Ülkemizde yaşanan kadın cinayetleri örnek veren Prof. Dr. Oğurlu, ülkemizde kadın cinayetleri kadar erkek cinayetlerinin de olduğunu ikisinin de ötesinde bir cinayet problemimiz olduğunu vurguladı ve bunun bir algıyı yönetmekte araç olarak kullanılmasının sakıncalarına dikkat çekti.

Konuşmasının son kısımlarında Prof. Dr. Oğurlu, güncel konulara değinerek, Kudüs’ün şu anda bizim için çok önemli olduğunu ancak ümmetin sadece güneyden ibaret olmadığını, Doğu Türkistan’da bir yıl içerisinde binlerce caminin yıkıldığını hatırlatarak çifte standart olmaması gerektiğini ve bu coğrafyaya duyarsız kalınamayacağını vurguladı. Dinleyicilerden gelen soruların cevaplanmasının ardından konferans sona erdi.