14 Haziran 2024

8. Kagem Ekonomi Buluşması

Vakıf bünyesinde bulunan iş dünyasına mensup arkadaşlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı arttırmak maksadıyla KOCAV Kariyer Geliştirme Merkezi (KOCAV KAGEM) tarafından yılda 2 defa olmak üzere düzenlenen konulu/gündemli toplantılara 8. Ekonomi Buluşması’yla

devam edildi. TEK Grup sahiplerinden Sayın İbrahim Yalçıner ’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Piri Reis Üniversitesi Öğretim Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Jeopolitik Gelişmeler ve Türk Ekonomisine Yansımaları” genel başlıklı konferansta sunumlarını gerçekleştirdiler. Açılış konuşmasına KOCAV KAGEM İcra Kurulu Başkanı ve GEDİK Yatırım- Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan, hem KAGEM faaliyetlerini anlatarak hem de konuşmacı konukları takdim ederek başladı. Takdimden sonra “Jeopolitik Gelişmeler” Konulu sunumunu yapmak için Prof. Dr. Mehmet Akif Okur kürsüye çıktı.

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, yaşadığımız bölge içinde, Ortadoğu’da hatta Latin Amerika’da yaşanan birçok olayın, olgunun Türkiye etkisi olmasızın anlatılamayacağına değindi. Uluslararası sistemi bir mekanik saate ve her bir devleti de bu saatin çarklarına benzeten Okur’a göre, Türkiye bu çark sisteminin tam ortasında bulunan ve bütün çarklarla bir teması bulunan nadir ülkelerdendir. Bu yüzden sisteme yön veren diğer çarklarla arasında gerilim yaşaması gayet tabidir. Zamanın ruhunu anlamayı ise eski zaman saatçilerinin saatin çıkardığı sesten nasıl bir sıkıntısı olduğunu anladığı sistemi dinleyerek içinde yaşanılan zamanın fısıltılarını dinlemek olarak tasvir etti. Birçok ülke gibi Türkiye’nin de sağlam örgütlenmiş bir yapı içerisinde güncel değişimleri takip edip ona göre etkili stratejiler geliştirmesi gerektiğini söyleyerek konuşmasını sonlandırdı.

Okur’un bahsettiği jeopolitik gelişmelerin ardından, bu gelişmelerin Türk ekonomisine yansımalarını değerlendirmek adına “Türkiye Ekonomisi; Göstergeler ve Gelişmeler” konulu sunumunu yapmak üzere Erhan Aslanoğlu kürsüde yerini aldı. Sunumunu küresel ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlik endeksleri ile başlattı. Özellikle son 20 yılın analizini sunan Aslanoğlu daha önce yaşanmış ekonomik ve politik kriz anlarında dünya sisteminde yaşanan belirsizlik kaynaklı durgunluklara değindi ve 2019 yılında bizi bekleyen bazı sorunların geçmiştekine benzer olacağına işaret etti. Ekonomi politiği daha iyi kavramak ve hem Türkiye’nin hem de dünyanın gelecek yıllarda ekonomik açıdan nasıl değişimler uğrayabileceğini anlamak açısından grafikler üzerinden sunumuna devam etti. Ülkelerin jeopolitik açıdan ekonomik durumlarını ve politikalarını değerlendiren Aslanoğlu, Türkiye’nin ekonomik verileri üzerinden ithalat, ihracat gibi birçok alandan çıkarımlarını ve Türkiye’nin kredi ile büyüyen bir ülke olduğunu ekledi. Toplantı katılımcıların görüş bildirmesi ve sorularının cevaplandırılması ile devam etti.