25 Mart 2023

Mümtaz Turhan Öğrenci Sempozyumu Gerçekleştirildi

KOCAV Öğrenci Sempozyumu, belirlenen bir üst başlık çerçevesinde İhtisas sınıfı öğrencileri tarafından KOCAV Kürsüleri koordinatörlüğünde gerçekleşmektedir. KOCAV Seminerleri’nin son haftasında gerçekleşen sempozyum, öğrencilerin kendi kapasitelerini keşfetme işlevi görmektedir. Öğrencilerin belirlenen konuya sistemli bir şekilde hazırlanmalarını, araştırma yapmalarını ve düzgün bir metin oluşturmalarını öngören Öğrenci Sempozyumu, aynı zamanda metinlerin sunumları ile öğrencilerin bir topluluk karşısında konuş- ma yetilerini de kazanmalarını sağlarken ortak bir bilgi paylaşım platformu da oluşturmaktadır. Bu kapsamda düzenlenen KOCAV Öğrenci Sempozyumu’nun Güz Dönemi konu başlığı Prof. Dr. Mümtaz Turhan oldu. 5 Aralık 2015 Cumartesi günü KOCAV Erol Güngör Kültür Merkezi’nde (EGKM) yapılan “Mümtaz Turhan Öğrenci Sempozyumu’’ eş zamanlı olarak iki salonda, sabah ve öğleden sonra ikişer oturum olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın ele alındığı sempozyumda toplamda 25 tebliğ sunuldu. Öğ- renci Sempozyumu’nda “Batılılaşma’’, “Eğitim ve Kalkınma’’, “Milliyetçilik’’ ve “Kültür Değiş- mesi’’ üst başlıklarıyla belirlenen oturumlarda oturum başkanlıklarını İhtisas 2 sınıfı öğrencilerinden; Meryem Toyran, Barış Buğra Belgiç, Oruç Kağan Kaplan ve Kübra Yılmaz üstlendi. Koordinatörlüğünü Araş. Gör. Mehmet Fatih Karakaya’nın yaptığı sempozyumun açı- lış konuşmasını, Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın öğrencisi olan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Özakpınar yaptı. Prof. Dr. Özakpınar, Mümtaz Turhan’ın yakinen tanımayanların bilemeyecekleri şahsiyet özelliklerine değindi.