19 Temmuz 2024

Mehmed Niyazi Özdemir (1942-2018)

Vakıf Meclisi Üyemiz ve Seminer Hoca­larımızdan Dr. Mehmed Niyazi Özdemir, 11 Mayıs 2018 Cuma günü akciğer yetmezliğin­den Hakk’ın rahmetine kavuştu. Özdemir’in cenazesi, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Mar­mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Hayatı boyunca Türk milleti için yılmadan çalışıp birbirinden değerli eserler veren Öz­demir, KOCAV’da “Devlet Felsefeleri” seminer derslerini verdi. Öğrencileri ile yakından ilg­ilenen ve her fırsatta belgeleri ile birlikte Türk tarihini ve kültürünü anlatmaya çalışan Öz­demir gerçek bir mütefekkir idi.

Özdemir, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 8 Nisan 1942’de dünyaya geldi. Sırasıyla Akyazı İlkokulu ve Ortaokulu’nu bitiren Özdemir, 1957’de Haydarpaşa Lisesi’ni, 1964’te ise İs­tanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Felsefe bölümünde de sertifika alan Özdemir, felsefe doktorası yapmak üzere gittiği Alman­ya’da, Goethe Enstitüsü’nde dil öğreniminin ardından Marlburg, Bonn ve Köln üniversitel­erinde araştırmalar yaptı.

Mehmet Niyazi Özdemir, Moxburg Üniver­sitesi’nde Prof. Dr. Ditrich Pirson’un yanında “Türk Devletlerinde Temel Hürriyetler” konu­lu doktorasını 1976’da tamamladı ve 1988’e ka­dar Almanya’da kaldı.

“Vatan” başlıklı ilk makalesi 1967’de Milli Hareket dergisinde okuyucuyla buluşan Öz­demir’in köşe yazıları, Tercüman, Türkiye ve Yeni Şafak’ın da aralarında bulunduğu çeşitli gazetelerle Yeni Hafta, Nizam-ı Âlem, Türk Yurdu, Ufuk Çizgisi, İnsan ve Kâinat, Türk Edebiyatı dergilerinde okuyucuyla buluştu.

“Çanakkale Mahşeri” eseriyle 1999’da “Tür­kiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü”ne layık görülen yazar Özdemir, 2000 yılında ise Türk Ocakları Osman Turan Türklük Araştırmaları Armağanı’nı aldı.

Mehmet Niyazi Özdemir, eserlerinde hem milli konuları ön plana alırken hem de Türki­ye’nin sosyal yapısı üzerine görüşlerini açıklıyor­du. Tezli romanlarıyla tanınan Özdemir, 1969’da “Varolmak Kavgası”, 1971’de “Bayram Hediyesi”, 1977’de “Çağımızın Aşıkları”, 1982’de “Ölüm Daha Güzeldi”, 1989’da “Yazılmamış Destanlar”, 1998’de “Çanakkale Mahşeri” 2001’de ise “Da­hiler ve Deliler” adlı roman ve hikâye kitaplarını kaleme aldı.

Yazarın inceleme ve deneme eserleri arasın­da ise “Millet ve Milliyetçilik”, “İslam Devlet Felsefesi”, “ Türk Devlet Felsefesi”, “Medeni­yet Ülkesini Arıyor”, “Türkiye’nin Meseleleri  Kültür, “Türkiye’nin Meseleleri II Devlet”, “Mil­let ve Şark Milliyetçiliği”, “Medeniyetimizin An­alizi ve Geleceği”, “Millet ve Türk Milliyetçiliği” ve “Mütareke ve Kurtuluş Savaşının Başlangıç Döneminde Türk Demir Yolları: Yapısal ve Ekonomik Sorunlar 1918-1920” yer almaktadır.