18 Mayıs 2024

Kitap-Söyleşileri 2021-2022 Dönemi

KOCAV bu sene de yüz yüze gerçekleştirdiği çeşitli programların yanı sıra sosyal medya yayınlarına ara vermeden devam etti. İlk defa 2020-2021 döneminde başlayan “Kitap-Söyleşi” adlı program ile Vakfımız mezunlarını ve mensuplarını bir araya getirdi. Yazarlar ve okuyucular,Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın programlarıyla kitapların hoş sohbetine eşlik ettiler. Ayda bir defa düzenlenen Kitap-Söyleşilerinde, bu dönem KOCAVlı üç yazar kitapseverlerle buluştu.

Yeni(lenen) Medya

(Doç. Dr. Mesut AYTEKİN, 27.03.2022)

Bahar döneminin ilk Kitap-Söyleşi programına Nihal Sepetçi’nin moderatörlüğünde KOCAV mütevelli heyeti üyelerinden, Düşünce Dergisi Yayın Kurulu üyesi ve aynı zamanda Vakıf Meclis üyelerimizden İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon ve Sinema BölümüÖğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin konuk oldu. Söyleşi Mesut Aytekin’in Yeni(lenen) Medya kitabı hakkındaki kısa tanıtımıyla başladı. Eserde medyanın televizyon, sosyal medya gibi farklı alanlarının ele alınmasıyla medyanın yenilenen bir düzlemi takip ettiğini bu durumu farklı bakış açılarıyla ele almaya çalıştıklarını söyledi. Yeni medyanın bizlere sunmuş olduğu demokratik ortamda söz söyleme imkânının önemine dikkat çeken Aytekin: “Bilinçli kullanım mantığını toplum içinde yerleştirmeliyiz. Sosyal mecraları özelliklerine amacına uygun olarak kullanmalıyız. Buralardaki bilgileri mutlaka teyit etmeli kullandığımız dile de oldukça dikkat etmeliyiz. Çünkü ancak medyayı temiz bir şekilde kullanırsak temiz bir toplum oluşturabiliriz.” diyerek illa kaliteli üretici olmak zorunda olmadığımızı bilinçli bir kullanıcı olmanın da çok büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Avrupa Görmüş Edebiyatçı

(Dr. Öğr. Üyesi Necmettin ÖZMEN, 24.04.2022)

Bahar döneminin ikinci Kitap-Söyleşi programına Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Türk Dili Öğretim Görevlisi Fatih Çakmak moderatörlüğünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim ÜyesiDr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen konuk oldu. Söyleşi Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen’in kitaplarının kısa tanıtımıyla başladı. Ardından geçtiğimiz sene yayınlanan ve söyleşinin konusu olan Avrupa Görmüş Edebiyatçı adlı kitap hakkında verilen bilgilendirmelerle devam etti. Avrupa Görmüş Edebiyatçı kitabının Avrupa konulu gezi kitapları üzerine bir inceleme alt başlığı ile Cumhuriyet Dönemindeki bazı Türk yazarların eserlerine odaklandığı, “Karşılaştırmalar, Sanat-Edebiyat Etrafında, Edebiyatçının Edebiyatçısı” isimleriyle üç ana bölüme ayrıldığı ifade edildi. Günümüzde sosyal medyanın hâkim olduğu bir çağda gezi yazılarının cazibesinin önemine dair Özmen, “Özellikle coğrafi keşifler, matbaanın icadı, rönesans arkasından reformla birlikte Batılılar yenidünyalar keşfetti. Radyo, televizyonun olmadığı o dönemlerde insanlar tecrübelerini hep yazıyla aktarmıştır. Tanzimat dönemine baktığımızda da benzer manzarayı görebiliriz. Ancak günümüzde dijital kültür çağında gezip gördüğümüz yerleri yazmaktan ziyade videosunu çekip anlatmak daha kolayımıza geliyor. Benim şahsi kanaattim de gezi yazıları gibi diğer bütün yazılı metinleri okumak yerine felsefi konular olsun veya edebiyatla ilgili konular olsun bunlarla ilgili konuşmaları dinlemek daha kolay geliyor. Kulaklığımızı takıp otobüste, vapurda istediğimiz her konuda dinleyerek bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu bağlamda gezi yazılarının şahsi kanaatimce eski cazibesini kaybettiğini söyleyebilirim.” dedi.

Son Klasik İlk Modern

(Arş. Gör. Dr. M. Fatih KARAKAYA, 29.05.2022)

Bahar döneminin üçüncü ve son Kitap-Söyleşi programına Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge Eğri’ninmoderatörlüğündeİstanbul Üniversitesi Sosyoloji BölümüÖğretim Üyesi Arş. Gör. Dr. M. Fatih Karakaya konuk oldu. Sohbette,  Arş. Gör. Dr. M. Fatih Karakaya’nın kaleme aldığı “Son Klasik İlk Modern PitirimAleksandroviçSorokin ve Sosyolojisi” isimli kitap konuşuldu. Sohbette savaş, devrim, sosyal değişme, tabakalaşma gibi birçoğu sosyolojinin alanına giren çeşitli konularda çalışmalar yapan, sosyal teori açısından önemli bir dönemeci teşkil eden, ‘son klasik ve ilk modern’ diye nitelendirebileceğimiz ABD’de Harvard Üniversitesi’nde bir sosyoloji bölümünü kurmanın yanı sıra önemli eserler veren Sorokin’den bahsedildi.Karakaya,sosyoloji yazım tarihine dair şu ifadelerde bulundu, “ Bugün sosyoloji yazım tarihine baktığımızda sanayileşme, kentleşme, demografik hareketlerle çeşitli sorunların bir meyvesi olarak sosyoloji disiplinin gelişme çizgisini görürüz. Burada üç kurucu figürden bahsederiz. Marx, Durkheim ve Weber. Bu anlatı çok eksik bir anlatımdır. Bunlara GeorgSimmel, GabrielTarde gibi isimleri de dâhil etmek gerekir. Kurucu isimlerin çalışmalarına baktığımızda Avrupa’nın sömürge geçişinin çok baskın olduğu bir sosyoloji tartışmalarını görürüz. Ve bu dönemde sosyoloji, merkez sömürgeci ülkelerdeki biz ile sömürgeleştirilen ilkel, öteki arasındaki farklarının araştırıldığı, o toplumların nasıl ilerletileceği nasıl medenileştirileceğinin tartışıldığı bir bağlamdadır. Yine bunun yanında Protestan toplumsal reform hareketinin çok etkili olduğu özellikle iç savaş sonrası suç örgütlerinin artması gibi dönüşümlerin, çalkantıların izlendiği bir bağlamın da varlığını unutmamız gerekir. Burada sosyal hizmete benzeyen, kuramsal temeli olmayan bu kimliğinden sıyrılmaya çalışan bir Amerikan sosyolojisi var. Sosyoloji, Kıta Avrupa’sındaki sosyolojinin geleneği ile bütünleştirecek bir kafa arayışına giriyor. Bu kafanın önce Sorokin olduğunu düşünüyorlar. Bütün bunları düşündüğümüzde hem kurum içi siyaset anlamında hem de dünya siyaseti anlamında tartışmalı figür olan Sorokin’i çalışmak adeta bir meydan okumaydı, ben de birikimimle bunların altından çıkmaya gayret gösterdim.”dedi.

Hazırlayan: Nilhan DİLEKLİ (İhtisas 2)