21 Haziran 2024

KOCAV Sohbetleri 2021-2022 Dönemi

KOCAV, 2021-2022 döneminde hem yüz yüze hem de çevrim içi olarak gerek Erol Güngör Kültür Merkezi’nde gerekse YouTube kanalında (KOCAV TV) ve çeşitli sosyal medya platformlarında birçok etkinlik yaptı. Süleymaniye sıcaklığı ve samimiyetini aratmayan çevrim içi etkinlikler kapsamında KOCAV TV’de canlı yayın olarak gerçekleştirilen KOCAV Sohbetleri’ne büyük bir ilgi ve katılım sağlandı. Bu dönem gerçekleştirilen KOCAV Sohbetleri kapsamında 3’ü Ramazan Sohbeti olmak üzere toplamda 11 ayrı program yayınlandı. Edebiyat, felsefe, sosyoloji, dünya gündemi ve tarih gibi başlıkların konuşulduğu Sohbetlere, izleyicilerin yoğun ve aktif katılımı sayesinde programlar interaktif geçti.

Kaybolan Ahlakın Peşinde: Ahlaklı Bilim, Ahlaksız Bilim

(15 Ocak 2022)

Konuşmacı:Prof. Dr. Orhan ASLAN (Emekli Öğretim Üyesi)

Yönlendirici: Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN (Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

KOCAV Sohbetleri’nin 2021-2022 döneminin ilk programında Prof. Dr. Orhan Aslan,ahlak ve bilim ilişkisini ele aldı. Bilim ve ahlak temelinde yapılan sorgulamalarla başlayan sohbet, kaybolan ahlakın nerede aranacağına ilişkin irdelemelerle devam etti. Prof. Dr. Aslan, sohbet boyunca insanlığın ve yaşayışın en temelinde ahlakın lazım olduğu bahsinin altını çizdi.

COVID-19 Döneminde Medya

(29 Ocak 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Turan AKKOYUN (Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Yönlendirici: Doç. Dr. Mesut AYTEKİN (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi)

Medyanınpandemiyle birlikte gelişen taraflarından ortaya çıkardığı mahrumiyetlere kadar pek çok farklı boyutta ele alındığı sohbette Prof. Dr. Turan Akkoyun, geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki durumu tahlil etti. Medyanın tüketiminde gözlemlenen kuşaklar arası fark, aile ve eğitim hayatı merkezinde konuşuldu.

Türk Mitolojisinde Anaerkil Dönem ve Dönüşümler

(5 Şubat 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

Yönlendirici:Öğr. Gör. Ayşe UYSAL (Aksaray Üniversitesi Türkçe Öğretimi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, sözlerine mevcut algı nedeniyle mitoloji hakkında söyleneceklerin yanlış anlaşılmaması için mitolojinin tanımını doğru yapmak gerektiğini vurgulayarak başladı. Devamında mitoloji hakkında genelde tarihsel süreçteki kabuller ve algılar; özelde ise Türk mitolojisi üzerindeki anaerkil tesirlerin konuşulduğu sohbette, dinleyicilere oldukça verimli bir sohbet sunuldu.

Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarının Eğitimi

(12 Şubat 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Cemal YILDIZ (MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü)

Yönlendirici: Dr. Öğretim Üyesi Necmettin ÖZMEN(Sabahattin Zaim ÜniversitesiEğitim Fakültesi)

Prof. Dr. Cemal Yıldız, yurt dışındaki Türk çocukları ve eğitim olgusunun nedenini ve önemini anlattı. Prof. Dr. Yıldız, böyle bir girizgah yaptıktan sonra kendi hayat hikayesiyle ilişkili olan bu konuyu ayrıntılı biçimde değerlendirdi. İşçi göçünün 60. yılı oluşu sebebiyle örneklem olarak seçilen Almanya’daki Türk çocukları, ağırlıklı olarak sohbetin konusu oldu.

Rusya-NATO Rekabeti ve Ukrayna Krizi

(19 Şubat 2022)

Konuşmacı: Dr. Kürşad GÜÇ (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi)

Yönlendirici:Arş. Gör. Mustafa ŞAHİN (Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi)

Sohbette Dr. Kürşad Güç’ün değerlendirmeleri ışığında tüm dünyanın gündemini meşgul eden ve etmeye de devam edeceğinin sinyallerini veren Rusya – NATO rekabeti ve akabinde Rusya ile yaşanan Ukrayna gerilimi ele alındı. Rusya ve NATO rekabetinden başlayarak Putin’in felsefesinin irdelendiği sohbette “donmuş çatışma” olgusu üzerinden mevcut siyasi iklim tarihsel süreciyle birlikte anlatıldı.

Dünyanın Şahdamarından Ukrayna-Rusya Savaşına Bakış

(12 Mart 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yönlendirici:Üzeyir DOĞAN (Yatırım Danışmanlığı Müdürü)

Gündemin nabzını tutmaya devam eden KOCAV Sohbetleri’ndeProf. Dr. Mehmet Akif Okur, Ukrayna Savaşı’nın nasıl başladığı ve savaşın muhtemel seyrine ilişkin açıklamalarıyla başladığı konuşmasına, ateş hattındaki Türkiye’nin konumunu değerlendirerek devam etti.

Günümüz İnsanlığının Sorunlarının Çözümünde Biyolojinin Rolü

(18 Mart 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Nazmi POLAT (19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Yönlendirici: Doç. Dr. Gökçen KILINÇ ÜRKMEZ (Bursa Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi)

Prof. Dr. Nazmi Polat sohbette, “Ekolojik denge, ekolojik güvenlik, iklim değişikliği, kirlilik sorunlarında güvence nasıl sağlanır?”  gibi konulara değindi. Prof. Dr. Polat,zincirin diğer halkalarındaki canlıların nasıl etkilendiğini bilmemiz gerektiğinden, ekolojik göstergeleri takip edip canlı zincirindeki halkalara hakim olmamız ve neyin insanı olumsuz etkileyeceğini saptamamız gerektiğinden bahsetti.

Medeniyetin Ziynetini İstanbul’a İşleyen Mimar: Mimar Sinan

(26 Mart 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Gözde RAMAZANOĞLU (Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı)

Yönlendirici:Prof. Dr. Suphi SAATÇİ (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

KOCAV Sohbetleri’ninMart ayındaki son programında “Çağlar Aşan Mimar; Koca Sinan” üst başlığı altında Prof. Dr. Gözde RamazanoğluMimar sinan’ıayrıntılıolarak ele aldı. Mimar Sinan’ın yapılarındaki akustik mucizesinden bahseden Prof. Dr. Ramazanoğlu, cami havalandırmaları bahsinde de Şemsi Paşa Camii ve Süleymaniye Camii’ni örnek göstererek sohbet boyuncadetaylı açıklamalarda bulundu.

Peygamber Efendimizin Dinimizdeki Yeri ve Sevgisi

(09 Nisan 2022)

Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa FAYDA(Emekli Öğretim Üyesi)

Yönlendirici: Dr. Mustafa Hakkı ERTAN (Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi)

KOCAV Sohbetleri’ninramazan boyunca devam eden Ramazan Sohbetleri dizisinde nisan ayının ilk programındaMarmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli öğretim görevlisi Prof. Dr. Mustafa Fayda konuk oldu. Sohbetin konusunu, İslam dininde Hz. Muhammed’in öneminin ve konumunun yeniden anlaşılması, Peygamber sevgisini ve Peygamberimizin sevgisini yeniden anlamak bahisleri teşkil etti.

Medeniyet Dünyamızda Türk Musikisi

(16 Nisan 2022)

Konuşmacılar: İhsan ÖZER (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Sanat Yönetmeni)

Ahmet Yağmur KUCUR (İcracı)

Yönlendirici: Dr.Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı ERTAN (Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi)

Ramazan Sohbetleri serisinin ikinci programında “Medeniyet Dünyamızda Türk Musikisi” ele alındı. Öncelikle musikinin ne amaçla kullanılacağının önemine dikkat çeken Özer, müziğin dini boyutta oynadığı rolünü İslam dininden örnekler vererek irdeledi. Müzikteki makam ve müzik eğitimi konularının da konuşulmasının akabinde Ahmet Yağmur Kucur’un müzik icralarıyla sohbet sona erdirildi.

Türk Kültürü ve Edebiyatında Ramazan

(23 Nisan 2022)

Konuşmacılar: Doç. Dr. Ümran AY SAY (Marmara ÜniversitesiFen Edebiyat Fakültesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin ERTAN (Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi)

Yönlendirici: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı ERTAN (Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi)

Ramazan Sohbetleri serisinin son yayınınaDoç. Dr. Ümran Ay Say ve Dr. M. Emin Ertan konuşmacı olarak katıldı. Sohbette, Türk edebiyatının çeşitli türlerinde yer alan Ramazan’a ilişkin simgeler edebiyat alanında ihtisas sahibi olan iki değerli konuğumuz tarafından irdelendi.

Hazırlayanlar:

Beyzanur KANDEMİR (İhtisas 2)

Gülceren KÖKCE (İhtisas 2)