12 Temmuz 2024

KOCAV Öğrenci Sempozyumu

KOCAV, Türk milletinin münevver simalarını yetiştirme arzusu ve bilincini taşıyan, gönüllülerinin omzunda yükselen bir vakıftır.

Özellikle üniversite gençliğine yönelik yaptığı eğitim seminerleri KOCAV’ın temel faaliyetleridir. KOCAV çatısı altında Giriş-Gelişme-İhtisas sınıflarında seminerlere devam eden öğrencilerimiz İhtisas kademesinde yapılan sempozyum sunumlarıyla eğitim programlarını tamamlamış olurlar.

Öğrenci sempozyumları ile öğrencilerin belli bir konuda araştırma yapma, bilgi toplama, topladığı bilgileri belli bir düzen içinde kaleme alma ve hazırladığı metni sunum tekniklerinden de faydalanarak topluluk karşısında sunum yapma tecrübelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.  Bu amaçla düzenlenen KOCAV öğrenci sempozyumlarında Türk kültürü, tarihi ve medeniyeti alanlarında bir konu veya şahsiyet çeşitli veçheleriyle ele alınır.

Bugüne kadar gerçekleştirilmiş Öğrenci Sempozyumları;

KOCAV Öğrenci Sempozyumları

2008-2009 Seminer Dönemi

GÜZ: 21. Yüzyılı Anlamak

BAHAR: Erol Güngör

2009-2010 Seminer Dönemi

GÜZ: Seyyid Ahmet Arvasi

BAHAR: Ömer Lütfi Mete

2010-2011 Seminer Dönemi

GÜZ: Nurettin Topçu

BAHAR: Durmuş Hocaoğlu

2011-2012 Seminer Dönemi

GÜZ: Türk Dünyası

BAHAR: Aile

2012-2013 Seminer Dönemi

GÜZ: A. Hamdi Tanpınar

BAHAR: Turan Yazgan

2013-2014 Seminer Dönemi

GÜZ: Sabri Ülgener

BAHAR: Fuad Köprülü

2014-2015 Seminer Dönemi

GÜZ: Ziya Gökalp

BAHAR: Peyami Safa

2015-2016 Seminer Dönemi

GÜZ: Mümtaz Turhan

BAHAR: Mehmet Âkif Ersoy

2016-2017 Seminer Dönemi

GÜZ: Ahmet Yesevi

BAHAR: Osman Turan

2017-2018 Seminer Dönemi

GÜZ: Cemil Meriç

BAHAR: Erol Güngör

2018-2019 Seminer Dönemi

GÜZ: S. Ahmet Arvasi

BAHAR: Mehmed Niyazi Özdemir

2019 Seminer Dönemi

GÜZ: Emin Işık

2020 -2021 Seminer Dönemi

GÜZ: Mustafa Necati Sepetçioğlu

BAHAR: Ömer Seyfettin

2021-2022 Seminer Dönemi

GÜZ: A.Haluk Dursun

BAHAR: Teoman Duralı

2022-2023 Seminer Dönemi

Güz: Yusuf Akçura

Bahar: Cepheler ve Komutanlar

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER VE KOMUTANLAR

Doç. Dr. Emre Öz
28. KOCAV Öğrenci Sempozyumu Yusuf Akçura

Cemil Meriç Öğrenci Sempozyumu

Emin Işık Öğrenci Sempoyzumu