19 Temmuz 2024

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri

Deftere Yansıyan Bir Belgesel Hikâyesi

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri, “Uluğbeyler” belgesel serisinin üçüncüsü olan “UluğbeylerSühey Ünver” belgeselinin hikâyesinin kâğıda iz düşümüdür. Bir başka ifade ile o güzel insanın ayak izle­rinde nasıl yürüdüğümüzü gösterme hikâyesidir.

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri, uzun soluklu olmasını umut et­tiğimiz “Süheyl Ünver” projesinin, belgeselin ardından ikinci basamağıdır. Belgesel sürecine de değindiğimiz bu defterde hocamızın sözlerini, gerçekleştirdiğimiz röportajlardaki önemli satırlar ile buluşturduk. Defterimizi, Hocamızın fotoğrafları, def­terlerinden örnekler, farklı türlerdeki çalışmaları, bazen bir tezhip bazen hat bazen sulu boya bazen ise kara kalem resimleri ile süsle­dik. İstedik ki hocamızın meşhur öğüdünü bu güzellikler ile tamam edelim: “Şifahi olmayalım, defterli-kalemli olalım.” Hâsılı bu öğüt doğrultusunda, fikrimizi alışılmışın dışında bir defter formunda sunmaya çalıştık. Her sayfada hocamızın ve güzide öğrencilerinin ruhları ile güzel notlar alınsın, işler yapılsın istedik. Modern dün­yanın çirkinlikleri ile kapanan ruhumuzu hocamızın eserleri ile tek­rar güzelliklere açalım dedik.

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri

1. Baskı 2019, KOCAV Yayınları, İstanbul.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN

104 Sayfa