30 Mart 2023

Sâhib-Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han

KOCAV Yayıncılık tarafından çıkarılan Sâhib-Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han Kitabı KOCAV Yayınları’nın 16’ıncı akademi dizisinin 5’inci kitabıdır.

Yavuz Sultan Selim, sekiz yıllık saltanatına birçok ilki ve önemli icraatı sığdırabilen, Osmanlı padişahları arasında “sahib-kırân-ı” ve “İskender-i Sânî” lakaplarını almaya en fazla layık görülen sultandır. O,1512-1520 yılları arasındaki sekiz yıllık saltanat süresinde hiç durmadı. Önce arûs-ı saltanat (saltanat gelini)’ın tek damadı olur anlayışıyla saltanat ortaklarını bertaraf etti. Sonra İslâm tarihinin Fatimîler’den sonraki ikinci büyük siyasî bölünmesine ve krizine sebep olan Safevi tehlikesine Çaldıran zaferinde (1514) büyük bir darbe vurarak Anadolu’nun şiileşmesinin önünü aldı. Ardından Memlükler’e son verdi ve İslâm dünyasının fiilî halifesi oldu. “Hâdimü’l-Haremeyni’ş-şerîfeyn” unvanını kullanan ilk Osmanlı sultanı olarak tarihe geçti.

Yavuz Sultan Selim’in gözden kaçan bir yönü de şair olmasıdır. O, güneş gibi küfür karanlığını dünyadan kaldırmış ve perişan, dağınık gönülleri toplamak için bir yerde eğlenmeden seferden sefere koşturmuş, böylece sultanlık sancağını dokuz felekten yukarı çıkarmış, cihan padişahı olmuş bir sultandır. Ancak aşk padişahlığını cihan padişahlığına tercih ederek Osmanlı topraklarına kattığı yerlerin halkının gönlünü de lisan kılıcıyla fethetmiştir. Onun Türkçe ve Farsça şiirleri, padişahın sözü olmanın ötesinde sözlerin padişahı olduğunun göstergesidir.

Elinizdeki bu eserde, ömrü ikindi güneşi kadar kısa ama gölgesi uzun olan, tesiri günümüze kadar ulaşan Yavuz Sultan Selim’in şehzadelik döneminden başlayan mücadelesi, başarıları, devlet adamlığı ve şairliği üzerine yeni bilgilerle donatılmış makaleler bulacaksınız. Bu eser ile hem mülkün hem de sözün padişahı olan Yavuz Sultan Selim’in hayatı ve mücadelesiyle ilgili birçok yeni bilginin ilim dünyasına kazandırılmasının yanında, onun yeniden hatırlanmasına vesile olacağı ümidindeyiz. Zira fikirleri, devlet adamlığı ve mücadeleci kişiliği ile Yavuz, başta Türk gençleri olmak üzere herkesin ve bilhassa devlet adamlarının tanıması ve örnek alması gereken bir Türk büyüğüdür.

Vefatının 500. yıldönümü münasebetiyle hazırlanmış olan “Sâhib-Kırân-ı Zaman Yavuz Sultan Selîm Han” kitabı, Kültür Ocağı Vakfı’nın Türk Milletine armağanıdır.

KOCAV Yayınları: 16

Akademi Dizisi: 5

Editörler: Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK-Prof. Dr. Davut HUT

Doç. Dr. Uğur DEMİR-Doç. Dr. Ümran AY

Mart: 2020

656 sayfa 

Kitap, KOCAV Kitab Evi ve

https://www.kitapyurdu.com/index.php?route=product/search&filter_name=kocav%20yayinlari

dresinden temin edilebilir.