18 Mayıs 2024

İktisat ve İdari Bilimler Meslek Tanıtım Seminerleri Ufuk Açtı

KOCAV Kariyer Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği Meslek Tanıtım Seminerleri’nin iktisadi ve idari bilimler bölümü, 25 Mayıs günü saat 21.00’de gerçekleştirildi. Yöneticiliğini Turgut Kozan’ın yaptığı programda ve Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Kürşat Köz ve Yeminli Mali Müşavir Ercan Özcan konuşmacılar arasında yer aldı.

İlk olarak finansal hizmet sektörünün lokomotiflerinden birisi olan sigortacılık alanında uzmanlaşmış olan, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Köz, konuşmasına şu sözlerle başladı: “20 sene önce bir sigorta firmasına iş başvurusunda bulunmuştum ve ardından gerçekleşen görüşmede sigortacılık sektörünün çok ciddi bir potansiyel barındırdığını düşündüğümü ifade etmiştim. Her ne kadar aksi yönde yorumlar duysam da kariyer yolumu burada seçtim ve bu düşüncemde haklı olduğumu gördüm.” Bu sözlerin ardından sigortacılık alanında şirketlerin geçirmiş oldukları özelleştirme serüveninden, şirketlerin mevcut durumlarından bahsetti. Özellikle geçmişe nazaran sigortacılık şirketlerinin gelişmesinin, şirketlerin değerlerine yansıdığının vebu durumun şirket bilançolarında gözlemlenebileceğinin de altı çizildi. Bunlara ek olarak bireysel olarak sigortacılığın manevi tatmin açısından da bireyi tatmin ettiğini ve bu sektörün insan yararına olan sektörlerden birisi olduğu vurgulandı. Sözlerine sigortacılık sektörü ile ilgili yorumlarıyla devam eden Köz,”2005 yılında Başak Sigorta’nın özelleştirilmesiyle birlikte yabancı sermayenin akın ettiği bir sektörden bahsediyoruz. Bugün Avrupa’nın dev sigortacılık şirketleri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Bu durum çalışanlar için imkânların gelişmesi anlamına geliyor. Bu anlamda sigortacılık eskiden çok matah olmayan ve dar bir kesime hitap ediyorken bugün bankacılık sektöründen sonra en geniş ikinci sektörü ifade ediyor. Sigortacılık sektörünün iki özelliği var; bunlardan birisi teminat verme özelliği, ikinci özelliğiyse fon yaratma ve fon oluşturma özelliğidir. Bu anlamda Türkiye’deki emeklilik fonları dünyadaki kıyaslarına göre en çok büyüyen fonlar oldu ve bunun yanında GSYİH ile fonları oranladığımız zaman payı en küçük olan ülkeyiz. Bu aslında bir negatiflik olarak gözükse de ciddi bir potansiyeli de barındırmaktadır. Ancak sigortacılık, bankacılık kadar kabul görmüş bir sektör değil, yine de bu büyük bir potansiyelin varlığı olmadığını göstermez. Ancak burada kariyer beklentiniz varsa yabancı dil seviyesinin iyi düzeyde olduğunu söylemek de gerekiyor.”ifadeleriyle sigortacılığın serüveninden bahsetti.Közsigortacılık yapabilmek için İktisadi ve İdari Bilimler mezunu olmanın yeterli olabileceğinin altını çizdi. Öte yandan sigortacılık bünyesinde bazı alanların farklı özellikler barındırdığını da sözlerine ekleyen Köz, finansal yönetim alanında sigorta sektöründe başarıyla iş yapabilenlerin diğer alanlarda da başarıyla iş bulabileceğini belirtti. Teknik birimlerde kariyer geliştirmek isteyenlerin, lisans eğitiminden farklı olarak sigortacılık alanında da ayrıntılı ve teknik eğitimlerin de alınması gerektiğini vurguladı. Sektördeki son yeniliklerin de sözünün edildiği konuşmanın sonlarına doğru Köz, teknolojiye hâkim olunmasının kariyer açısından olmazsa olmaz bir nokta olduğunun altını çizerken piyasada teknoloji kullanmamanın piyasadan silinme sonucunu doğuracağını belirtti. Bu minvalde dinleyicilere bu değişim karşısında neler yapılabileceği konusunda tavsiyeler de verdi.

İkinci konuşmacı ve kariyerine yeminli mali müşavir olarak devam eden Ercan Özcan hayat öyküsünden kısaca bahsederek başladı. İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ve vergi müfettişliği olarak başladığı meslek hayatında, 2015 yılında yeminli mali müşavirliğe geçtiğini ifade eden Ercan Özcan: “Yeminli mali müşavirlik, mezun olunduktan sonra hemen başlanabilecek bir meslek değildir. Bu noktada belirli yollardan geçmek gereklidir. Yeminli mali müşavirlik yarı kamusal bir meslektir. Şirketleri maliye bakanlığının verdiği mühür ile denetlersiniz ve bunun ardından her yıl Maliye Bakanlığı’na raporlar hazırlarsınız. Bu bakımdan vergi müfettişliğinin devamı niteliğindedir. İki yönden yeminli mali müşavirliğe başlayabilirsiniz; bunlardan ilki 10 yıl vergi müfettişliği olarak çalışmak ve ardından sınava girmektir. İkinci yönü de 10 yıl mali müşavirlik yapıldıktan sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girmeye hak kazanılır. Bu sınav başarıyla tamamlandıktan sonra yeminli mali müşavirliğe başlanabilir. Bu açıdan hem özel sektörden hem de kamudan çalışarak yeminli mali müşavir olabilirsiniz.”sözleri ile alanda nasıl ilerlenebileceği tavsiyelerinde bulundu.Bu sözlerinin ardından Ercan Özcan, öğrenciler için meslek seçerken kamu ve özel sektör arasında geçiş yapılabilecek mesleklerin öncelikli olmasının çok daha işlevsel olduğunu sözlerine ekledi.

Ercan Özcan’ın ardındansöz sırası İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan ve Buharkent Kaymakamlığı görevini ifa eden Alper Açıkgöz’e geldi. Açıkgöz,“Öncelikle kaymakamlık mesleği hakkında bir tanım yapmak gerekirse; bir ilçenin, merkezi idarenin en büyük yönetim görevlisi olarak tanımlanabilir. Osmanlı Türkçesinde kullanılan adıyla da kaymakamlık, makam temsili anlamına gelmektedir. Günümüzde ise Cumhurbaşkanlığı temsilcisi veya idari yürütme vasıtası olarak kabaca tanımlanabilir. Bununla birlikte kaymakamlık çok geniş yetki ve sorumluluğa sahiptir. Özellikle mevzuatta mahallinin en büyük mülki amiri olarak geçmektedir.” ifadeleri kaymakamlık mesleğini tanımlayarak konuşmasına başladı. Bu sözlerinin ardından kaymakamlık ve idari amirlik için gerekli olan özelliklerden ve gidilmesi gereken yollardan bahseden Açıkgöz, kaymakamlık sınavının kamu sınavlarının içerisinde bir kıyaslama yapıldığı zaman görece daha zor bir sınav olduğunu sözlerine ekledi. Yazılı sınavın ardından mülakat sürecinin başlandığı ve tercih sürecinin ardından da mesleki hayata başlandığının altını çizdi. Bu sözlerinin ardından Alper Açıkgöz, kaymakamlık mesleğinin sorumlulukları ve kaymakam olabilmek için hangi yollardan geçilmesi gerektiğine etraflıca değindi.

Öğrencilerin sorularının konuşmacılar tarafından cevaplandırılmasından Vakfımız Mütevelli Heyeti Üyesi Av. Ali Kuyu değerlendirme konuşması yaptı.

Hazırlayan:Emre ATLIHAN (İhtisas 2)