18 Nisan 2024

Vakıf Meclisimiz 23. Kez Toplandı

Kültür Ocağı Vakfı’nın en yetkili karar organı olan Vakıf Meclisi, yıllık olağan toplantısını 1 Aralık 2019 Pazar günü Topkapı Eresin Otel’de gerçekleştirdi. Kahvaltıyla başlayan toplantı, Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün başkan, Prof. Dr. Nihat Öztoprak ve Prof. Dr. Tufan Buzpınar’ındivan üyesi seçilmesi sonucu oluşan Divan Heyeti’nin yönetiminde yapıldı.

Toplantıda 2018 yılına ait faaliyet raporunun Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay, bilançonunMuhasip Muharrem Özlü tarafından okunması ve müzakere edilmesinin ardından oylanarak tasdik edildi. Devamında Denetim Kurulu’nun 2018 yılına ait raporu Yasin Şen tarafından okundu, müzakere edilerek oylandı ve tasdik edildi.

Toplantıda ayrıca Aslan Yaman’ın Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti üyeliğinin, Mehmet Ercan ve Eyyup Arıcan’ın Mütevelli Heyeti üyeliklerinin sona ermesine; Üzeyir Doğan, Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Prof. Dr. Mehmet Akif Okur’un Mütevelli Heyeti üyeliğine, Orhan Sağlam, Yasin Şen ve Av. Yunus Koçal’ınDenetleme Kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildi. Gündemin tamamlanmasının ardından geleneksel toplu fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

Yeni Mütevelli Heyeti Üyelerimiz

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mmezun oldu. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak başlayan akademik hayatında, 2004 yılında doçent, 2010 yılında profesör oldu.

2011-2013 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Ardından 2013-2016 yıllarında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektörlük görevini üstlendi. Hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektör’ü ve İdare Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını yaptığı süreçten başlayarak, 2017 yılına kadar Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde çalıştı. Aynı üniversitede GORAM (Gazi Üniversitesi Orta Asya ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) Müdürlüğünü yürüttü.

Ana çalışma alanları, uluslararası politik ekonomi, ABD Dış politikası ve Türkiye, Ortadoğu, Kafkasya ve Türkistan coğrafyalarıdır. Okur, ayrıca medeniyet tartışmaları ve tarihi Türk kimliği ile ilgili çalışmalar da yürütüyor. Hâlen Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Üzeyir DOĞAN

İlk ve ortaöğretimini Kırşehir’de, yükseköğrenimini ise İstanbul’da, Marmara Üniversitesi İİBF Almanca İşletme Enformatiği’nde tamamlamıştır. Farklı kurumlarda vadeli işlemler uzmanı, müdürü ve araştırma müdürü olarak görev yaptı. SPK İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına sahiptir. 2008’den beri Para Dergisi’nde köşe yazıları yazmaktadır. Finansal piyasalara ilişkin çok sayıda eğitim ve konferansa konuşmacı olarak katılan Doğan,pek çok TV, radyo, gazete, dergi ve internet sitesinde yorumları ile ekonomiyi değerlendirmektedir. Halen 2015 yılında geçiş yaptığı Gedik Yatırım’da Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görevine devam etmektedir.