14 Haziran 2024

KOCAV 2020-2021 Döneminde Birçok Etkinliğe İmza Attı

Kültür Ocağı Vakfı 2020-2021 yılı faaliyetlerini salgın döneminde de hız kesmeden sürece uygun olarak fiziki birlikteliğin yerini sanal birlikteliğin aldığı çevrim içi faaliyetleriyle tamamladı. KOCAV, tecrübesi ve kurumsallığıyla tüm faaliyetlerini başarıyla sonuçlandırdı.Dönemin açılışı her yıl olduğu gibi Hakk’a Yürüyen KOCAVlılar ile 3 Ekim 2020 Cumartesi yapıldı. KOCAV TV Youtube kanalından canlı olarak yapılan etkinlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yer aldı.

Güz Seminerleri, 10 Ekim 2020 tarihinde, Bahar Seminerleri 6 Mart 2021 tarihinde Google Meet programı üzerinden gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin entelektüel birikimini artırmaya, milli şuur ve benlik kazanmalarına yönelik planlanan dersler 8 hafta boyunca, Giriş, Gelişme ve İhtisas sınıflarında verildi.

Güz Dönemi Seminerleri sonunda “Mustafa Necati Sepetçioğlu” konulu KOCAV 24. Öğrenci Sempozyumu ile Bahar Dönemi Seminerleri sonunda ise “Vefatının 100. Yılında Büyük Türk Hikâyecisi Ömer Seyfettin” konulu KOCAV 25. Öğrenci Sempozyumu, Prof. Dr. Hülya Argunşah’ın danışmanlığında düzenlendi. Öğrencilerimiz, Google Meet üzerinden tebliğlerini başarı ile sundu.

KOCAV TV Youtube kanalı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen KOCAV Sohbetleri’nin ilki 6 Kasım 2020 tarihinde yapıldı. Vefatının 500. yıl dönümünde mülkün ve sözün sultanı Yavuz Sultan Selim Han’ı, Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın yöneticiliğinde, Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, ayrıntılı olarak Yavuz Sultan Selim’i anlattılar. “Karabağ” konulu KOCAV Sohbeti Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yönetiminde, 27 Kasım 2020 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Prof. Dr. Okan Yeşilot’un katılımıyla gerçekleştirildi.

“Fulya Öztürk’ün Yaşadıklarıyla Karabağ” başlıklı 8 Ocak 2021 tarihli KOCAV Sohbetleri’nde Azerbaycan’ın haklı zaferini gururla konuştuk. Fulya Öztürk, Azerbaycan-Ermenistan savaşına şahitlik etmiş, “Azerbaycan’ın Bacısı” unvanını almış bir savaş muhabiri olarak Prof. Dr. Okan Yeşilot’un yönettiği yayında, yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.6 Şubat 2021 tarihinde Türk edebiyatında mizahın yeri, temel unsurları ve örnekleriyle birlikte ifade ediliş şekli, Vakfımızın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Ay Say’ın yöneticiliğinde,Seminer hocalarımızdan Prof. Dr. Nihat Öztoprak tarafından anlatıldı.

20 Mart 2021 tarihli KOCAV Sohbetleri’nin konuğu Prof. Dr. Ali Utku idi. Yöneticiliğini mezunlarımızdan Arş. Gör. C. Erdem Umudum’un yaptığı sohbetin konusunu “Felsefeye Ahlakla Başlamak” başlığı altında Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı ve Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı eserleri üzerinden Türkiye’de felsefeye dair bir değerlendirme oluşturdu.27 Mart 2021 tarihinde yöneticiliğini Doç. Dr. Ümran Ay Say ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Hakkı Ertan’ın yaptığı sohbetin konuğu “Yaşamayı Bilme Sanatı: Görgü” kitabının yazarı Belma Aksun’du.

KOCAV Sohbetleri’nde 5 Haziran 2021 tarihinde Seminer hocalarımızdan Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Prof. Dr. Azmi Özcan, insanlık tarihinin en mühim meselelerinden biri olan “sömürgecilik” konusunu irdeledi.12 Haziran 2021 tarihinde yöneticiliğini Seminer hocalarımızdan Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın yaptığı sohbetin konuğu Prof. Dr. Cemal Kurnaz ile “Türk Olmak” üzerine bizlere ayna tutup farkı fark etmemizi sağladı.

Düşünce Sohbetleri salgın döneminde de hız kesmeden KOCAV TV Youtube Kanalı üzerinden yapıldı.11 Aralık 2020 tarihinde Düşünce Dergisi’nin 7. sayısı olan  “kent” sayısında “Kentsel Yabancılaşmadan Özgürlüğe Giden Bir Yol Var Mı?” yazısıyla yer alan Prof. Dr. Alev Erkilet ve 20 Şubat 2021 tarihinde Düşünce Dergisi’nin Bilgi dosya konulu 9. sayısında “Gadamer ve Ontolojik Hermeneutik” yazısıyla İlay Aygün Kılıç, “İslam, Sekülerizm ve Bilginin Batılı Olmaktan Kurtarılması” yazısıyla Kevser Karaca Çalık ve “Foucault’da Bilgi, Güç ve Söylem” yazısıyla yer alan Mesut Aytekin sunumları ile ufkumuzu genişlettiler.

18 Mart 2021 tarihinde KOCAV, Çanakkale şehitlerine vefasını göstermek amacıyla, yöneticiliğini Dr. Öğr. Üyesi Necmettin Özmen’in yaptığı, Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, Doç. Dr. Ali Kurt’un katıldığı “Zaferin 106. Yılında Çanakkale Zaferi ve Ruhu” adlı anma programı düzenledi.

Vakfımızın fikir önderlerinden, Türkiye’nin önemli fikir adamlarından olan Prof. Dr. Erol Güngör’ü daha iyi anlamak ve mütalaa etmek için kurulan KOCAV Erol Güngör Okuma Grubu, 17 Ekim 2020 tarihinde İhtisas sınıfı öğrencilerinin iştirakiyle Google Meet üzerinden ilk çalışmalarına başladı. Koordinatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Adem Bölükbaşı ve Arş. Gör. M. Fatih Karakaya üstlendi.

Öğrencilerin gelecek planlarında destek sağlayan ve iş dünyasıyla bir araya getiren KOCAV KAGEM, 13 Şubat 2021 tarihinde Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile “Küresel ve Yerel Ekonomilerde Son Gelişmeler”i değerlendirdi. KOCAV KAGEM bir ahde vefa örneği göstererek değerli iş insanı İdris Yamantürk’ü andı. Vakfımızın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ümran Ay Say ve Mütevelli Heyeti Üyelerimizden, KOCAV KAGEM Koordinatörü Üzeyir Doğan’ın yönettiği anma toplantısı, 13 Mart 2021 tarihinde KOCAV TV Youtube kanalından yayınlandı. KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu, ilk dersini 14 Mart 2021 tarihinde Google Meet üzerinden yaptı. 6 haftalık Ekonomi Okulu’nu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.

KOCAV KAGEM, akademisyenlik, hukuk, mühendislik ve iktisat alanlarından uzman kişileri, öğrencilerle buluşturarak öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı oldu.

KOCAV Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirilen vakıf gençlerinin daha ziyade güncel meseleleri konuşmak üzere bir araya geldiği Genç Divan Sohbetleri’nin ilk konuğu Arş. Gör. ve Düşünce Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Ali Kürşat Sak idi. 28 Şubat 2021 tarihinde sohbetimizin yöneticiliğini mezunlarımızdan Ömer Bolat yaptı. 28 Mart 2021 tarihindeki sohbetin konuğu mezunlarımızdan Ayşe Uysal ile Bahaeddin Özkişi’nin Sokakta romanına yapılan atıflarla sokağın eski ve yeni anlamının konuşuldu.

KOCAV, “Kitap-Söyleşi” adlı yepyeni bir programla daha kültür-sanatseverleri mezunlarımızı ve mensuplarımızı ayda bir KOCAV Instagram hesabında kitaplar etrafında bir araya getirdi. Mezunlarımızdan Merve Gören’in yöneticiliğinde gerçekleştirilen ilk Kitap-Söyleşi programı, 21 Mart 2021 tarihinde “Babaannem Diyor Ki” isimli kitabıyla Mezunlarımızdan Beyza Karakaya’nın katılımı ile yapıldı. 25 Nisan 2021 tarihinde mezunlarımızdan Arş. Gör. C. Erdem Umudum’un yöneticiliğindeki yayında “Perspektif Kodları” adlı kitabıyla Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Türk aydınının bakış açısını geliştirme konularını ele aldı. Mezunlarımızdan Ayşe Uysal’ın yöneticiliğindeki 30 Mayıs 2021 tarihli programda “Sükût İşçisi” kitabıyla Rengâhenk Dergisi’nin “Pakalem” köşesinin yazarı Ahmet Pak’ın yer aldı. 27 Haziran 2021 tarihinde Düşünce Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Beyza Karakaya yöneticiliğinde, Vakıf Meclisi Üyemiz Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime” adlı eseri kapsamında bir söyleşi gerçekleştirildi.

KOCAV dergi ekibi salgın sürecinde KOCAV Dergi Sohbetleri’nde bir araya geldi. KOCAV Bülteni ve Rengâhenk Dergisi üyelerinin kurum içi eğitim kapsamında başlattığı KOCAV Dergi Sohbetleri, dergicilik eğitimi ve bilhassa tecrübeli eski üyelerin katılımıyla planlanan ilk dergi sohbetinin konuğu 23 Ocak tarihinde Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz ve dergilerimizin kurucularından Dr. Öğr. Üyesi Mesut Aytekin ile sinema üzerine gerçekleştirildi. 6 Mart 2021 tarihinde KOCAV Bülteni Danışma Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Rengâhenk Dergisi köşe yazarı Öğr. Gör. Elif Darıcı, küresel salgının insanlar üzerindeki etkileri üzerine konuştu. 17 Nisan 2021 tarihinde KOCAV Bülteni Danışma Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Rengâhenk Dergisi köşe yazarı olan Arş. Gör. Esra Gültekin ile “Yapay Zeka” üzerine bir sohbet gerçekleştirildi. KOCAV Dergi Sohbetlerinin 29 Mayıs 2021 tarihindeki konuğu, Rengâhenk Dergisi köşe yazarlarından Semin Özkan idi. Özkan, “Yazma Süreçleri” başlığı altında yazı kültürüne ve kendi yazma serüvenine ilişkin tecrübelerini aktardı.

17 Ağustos 2021 tarihinde ahde vefa timsali KOCAV Seminer hocalarımızdan Vakıf Meclis Üyemiz merhum Yaşar Erdinç’i “Dostlarının Gözünden Yaşar Erdinç” adlı programla çevrim içi canlı yayında andı.

KOCAV’ın bütün faaliyetleri sürerken 17. yılında KOCAV Bülteni, 65., 66., 67. ve 68. sayıları ile KOCAVlı dostlara Vakfın faaliyetlerini anlattı. 14. yılında olan Rengâhenk Dergisi, 48.,49., 50. (“Gençlik” özel sayısı) ve 51.sayılarını çıkartırken, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 44. ve 45. Sayılarını hazırladı; Düşünce Dergisi 12. iktidar ve 13. sinema dosya konularıyla fikir dünyamızı genişletti.

KOCAV salgın sürecini tüm yönleriyle fiziken uzakta olan KOCAVlıları, çeşitli çevrim içi platformlarda bir araya getirdi. Bu sayede ekranlar yardımıyla da olsa gönül bağımızı sıcak tutup ve özlemlerimizi giderebildik.