18 Mayıs 2024

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (Başkan Yardımcısı – Yayın)

1 Aralık 1963 tarihinde Rize’ye bağlı İkizdere ilçesinin Şimşirli Köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu köyde bitirdikten sonra Rize Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü kazandı.1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne girdi.İki sene sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1985 senesinde buradan mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını kazandı. 1987’de İzmir- Aydın Demiryolu konulu tez ile yüksek lisansı tamamlayarak Doktora programına kaydoldu. Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform (1836 – 1856) adıyla hazırladığı ve 21 Temmuz 1992 tarihinde savunduğu tezle doktor oldu . 1987 – 89 yılları arasında iki sene Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.Kasım 1988’de Marmara Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesinde açılan Yakınçağ Tarihi Araştırma Görevliliği imtihanını kazandı. 12 Ekim 1995 tarihinde Yakınçağ Tarihi Doçenti; 28 Mart 2001 tarihinde de Yakınçağ Tarihi Profesörü oldu. Halen 29 Mayıs Üniversitesi’nde Profesör olarak görev yapmaktadır.