19 Temmuz 2024

İslam’da ve İran’da İktisadın Tarihi Seyri

KOCAV Kariyer Geliştirme Merkezi (KOCAV KAGEM) bünyesinde başlayan Ekonomi Divanı’nın ikincisinde konuşmacı, KOCAV İştiraklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Mütevelli Heyeti üyesi Aslan Yaman idi.

Mesleği gereği İran coğrafyasında fazlaca vakit geçirme imkânı bulmuş hocamız, sohbete, İslam tarihi ve Türk milletinin İslam’la tanışma sürecini anlatarak başladı. Özellikle İslam’ı İran coğrafyasında tanıyan Selçuklu Devleti’ne bu noktada dikkat çeken Yaman, halefi olan Osmanlı’da da olduğu gibi, bu devletlerin hukuk sistemlerinin İslam kaynaklı olmakla beraber laik karakter gösterdiğine değindi.

Daha sonra İran’ın siyasi yapısını anlatan hocamız, Şiilikte dinin merkezi ile iktidarın merkezinin aynı olduğuna dikkat çekti. Görsel anlamda desteklediği sunumuyla İran’ın siyasi yapısını, ekonomik hareketlerini aktardıktan sonra yaptığı yorumlarla da hukuki ve siyasi birtakım problemlerin öneminin altını şu cümlelerle çizdi: “İran’da mülkiyet konusunda önemli bir hukuk problemi var. Faiz ve zina ise tartışılmıyor.”

Son olarak, İran’ın bugün yaşadığı siyasi ve toplumsal değişimleri, Türk dış politikasını dâhil ederek mukayeseli bir değerlendirme yapan hocamız, İran’daki devrim hareketi ile ilgili şu hususlara dikkat çekti: “İran İslam Devrimi bir gecede olmadı, temelinde fikri bir devrim var. Bu ise kolay değildir. Biz dış politikamızı tekrar ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ düsturunca değiştirmezsek, Türkiye ve İran uluslararası algıda yer değiştirecek. Bugün İran sürekli liberalleşen, Türkiye ise gün be gün radikalleşen bir ülke konumunda.”

Ekonomi Divanı, soru–cevap faslından sonra sona erdi.

Aslan YAMAN kimdir?

1963 yılında Kırşehir’de doğdu. Arifiye Öğretmen Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans çalışmaları yaptı. ABD’de özel kesim finansmanı dalında çalışmalarda bulundu. 1987-1997 yılları arasında Özelleştirme İdaresi’nde Uzman Yardımcısı, Uzman ve Daire başkanı olarak görev yaptı. 1997-2001 yılları arasında ülkemizin önde gelen sanayi şirketlerinden Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi ve Hayat Holding’de Genel Müdür olarak görev yaptı. Halen AND Dış Tic. Ltd. Şti. adlı kuruluşun kurucu ortağı ve Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

Metehan HEPVAR (Gelişme 2)