19 Temmuz 2024

KAGEM Meslek Tanıtım Seminerleri

KOCAV mensupları, gelecek serüveninde birçok soru işaretini yük edinen mezunların ve öğrencilerin bir nebze yükünü hafifletmek adına, KOCAV 23 Mayıs 2015 tarihinde bir eğitim programı düzenledi. Bu programda, eğitim hayatına kariyer halkasını eklemek isteyen herkesin alanına uygun bölümler sunulmaya çalışıldı. Mühendislik, Hukuk, Siyasal, Eğitim-Akademi gibi alanlarda alanlarının uzman kişileri tarafından katılımcılara kariyer anlamında çok değerli bilgiler verildi. Samimiyetin etkisiyle bin nasihatten öte bir musibet etkisi yaratan konferanslar, akıllarda unutulmaz tecrübe anılarını ve soruların gelecekteki cevaplarını ortaya çıkarır bir etki yarattı.

Disiplinin Samimiyetle Buluşması: MÜHENDİSLİK

Ömer Lütfi Mete Salonu’nda Yasin Şen’in sunumuyla kalite mühendisi olan Semih Yeni kariyer geliştirme anlamındaki bilgi ve tecrübelerini yetişmekte olan genç dimağlara aktarmaya çalıştı. Semih Yeni, organizasyon ve sistem yönetimi hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Kalite ve standartların sağlanmasını metal ve otomotiv firmalarında edindiği tecrübelerine dayandırarak vizyon geliştirmekten bahsetti. “Yerli ve yabancı firmaların ayrımında, iç disiplin ve bu disiplinin kişisel gelişim üzerindeki yeri çok önemlidir. İşi benimsemek ve bu iç disiplini oluşturmak kariyer anlamında pozitif yöndeki gelişmelerin sebeplerindendir.” Çağımızın ekonomik sisteminin getirdiklerini de göz önünde bulundurursak insanlarınniyetlerini anlamamız gerçekten çok zor olmaktadır. İyi niyet ve samimiyet insanlar arası ilişkilerde daha da ötesi ticaret, iş ilişkilerinde çıta yüksekliğini belirleyen ve network oluşturulurken konulan önemli kıstaslardandır. Burada network kelimesinden bahsederken kelimenin iyi anlaşılması bakımından örneklendirme yöntemine gidildi ve KOCAV iyi bir network örneği olarak verildi. Bu networkun içinde elit insanların var olduğu gündeme getirildi.

Her Tarafa Değil Doğru Tarafa Koşmak: BANKACILIK

KOCAV Meslek tanıtım seminerleri Ünsal Sözbir’in semineriyle devam etti. İş dünyasının özel ve kamu sektörü gibi kısımlarında nasıl bir ayrım ve tanımlama yapılabileceğine dair bazı hususlara değindi. Sözbir bir özel sektör aktörü olarak kamu ve özel kesim arasındaki farkı etobur ve otobur olarak iki ayrı kategoride kategorilendirdi. Memurun yani kamu kemsinin otobur ancak özel sektörün etobur olduğunu iletti. Devlet kesimini ve bankacılığı karşılaştırarak da bu kategorilendirmeyi somutluğa kavuşturmuş oldu. Özel sektörden bahsederken de girişimciliğin esaslarıi, şirket yönetimi ve unvanlar hakkında bilgi verdi. Sözbir: “En kötü banka piyasadaki en organize oluşumdan daha iyidir.” dedi. Bunun sebebi olarak da bankacılık sektöründeki organizasyondan bahsetti ve bu organizasyonun nasıl işlediği, nasıl etkileşim içinde olduğu konusunda bilgiler verdi. Tecrübe, bilgi edinme, birikim, biriktirme gibi konularda tavsiyelerde bulundu. Bu konuların dışında iş dünyasındaki insan ilişkileri hususunda, insanların sizi tanımasına imkân verin dedi. Kariyerle alakalı bir soru üzerine enerji sektörü ve bu sektörün gelişme aşamasından bahsetti.

Yolun Sonundan Yolun Başını Görmek: EĞİTİM

Meslek tanıtım seminerleri birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da bilgilendirme yapmayı ihmal etmedi. Eğitim konusunda yetkili bir isim olan Abdülaziz Yeniyol’un  katılımıyla gerçekleşen seminer tanışma faslı, işle başladı. Daha sonra eğitim alanında atılan veya atılması gerekli olan adımlardan konu açılırken, eğitim hayatına girmeyi düşünenlere de bu alanda bilinmesi gereken önemli bilgiler verildi. Eğitim alanında okullar hakkında konuşan Yeniyol, okul olgusundan bahsederken, eğitim sisteminin içersinde yer alan bu kurumların müdürlük rehaveti gibi konularla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Öğretmenliğin ve akademisyenliğin arasındaki ilişkiler bu iki mesleğin çalışma alanları arasındaki ilişkilerden ve eğitim aşamalarının ne denli önemli olduğundan bahsedildi. Bu aşamalardan öğretmenliğin konusu kapsamına giren alanlarda öğretmenliğin dini ve ahlaki eğitim konusunda ne denli önemli olduğu vurgulandı. Değerler eğitiminin eğitimin sistem içerisinde tuttuğu yerin ve tutması gerekli olan yerin bilincinde olmak, sistemin keyfiyeti gibi konularda sistemi iyi tanımak yapılması gereken önemli görevlerdendir.

Müzmin Talebelerin Mesleği: AKADEMİSYENLİK

KOCAV Meslek Tanıtım Seminerlerinin bir diğer konusu “Akademisyenlik ve Üniversitede Çalışma Hayatı”ydı. Eğitimci olmaları hasebiyle niteliklerinin biraz farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Delican yüksek lisans ve lisans eğitimlerinin kişilere yetmeyebileceğine değindi. Bu işi yapmak isteyenlerin en önemli özelliğinin entelektüel meraka sahip olmak olduğunu söyleyen Prof. Dr. Delican yoksa bu işin bir işkenceye dönüşebileceğinden bahsetti. Yüksek lisans için ALES, yabancı dil ve not ortalamasının önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Delican, üniversitelerin kendi sınavlarının olduğu durumların da olduğu söyledi. ÖYP (Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı) sistemine biraz değinen hocamız bunu pek sağlıklı bulmadığını söyledi ve detaylı bilgi isteyenlerin YÖK’ün internet sayfasına bakabileceğini söyledi. Akademisyen kişinin kamuoyu oluşturmada büyük payının olduğunu söyleyen hocamız, akademisyenlikle entelektüel tartışmanın tadına varmanın gerekliliğinden bahsetti. Daha sonra akademisyenlikle kişinin kendini yeniden inşası arasındaki ilişkiye değinen hocamız düzenli çalışmanın önemine vurgu yaparak sözlerini sonlandırdı.

Adalet Savaşçıları: HUKUKÇULAR

KOCAV Meslek Tanıtım Seminerlerinde bir diğer konuğumuz Yargıtay Üyesi M. Reşat Koparan’dı. Daha çok hâkimlik mesleği hakkında bilgi veren Koparan alt gelir ve orta gelir sahibi olanların çocuklarının hukuk fakültesinde okuduklarını söyledi. Hukuku, “Yönetenlerin- yönetilenlerle ve yönetilenlerin-yönetilenlerle ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünü.” olarak tanımlayan Koparan, hukukun bizler için bir okyanus gibi büyük ve derin olduğundan bahsetti. Daha sonra bilginin kişinin kapasitesinin belirleyicisi olduğuna dikkat çeken Koparan kişinin kendini ne kadar çok geliştirirse o kadar çok alanda olabileceğini söyledi. Avukatlık mesleğine de değinen Koparan bir avukatın yapması gerekenleri “Evrakı incele- Şüpheliyle görüş-İfadeye gir” diye özetledi. Hâkimin hükümranın egemenliğini tescili için mi yoksa insanların temel hak ve hürriyetlerini korumak için mi var olduğunu iyi idrak etmesi lazım geldiğini söyleyen Koparan, sadece hukuk kurallarını uygulayan teknisyenler gibi hareket ettiğimizden hukukumuzun bu halde olduğunu söyleyerek sözlerini noktaladı.