13 Temmuz 2024

KOCAV KAGEM 2021-2022 Dönemi

KOCAV KAGEM, 2021-2022 döneminde KOCAV Ekonomi Okulu ve Google Meetsüzerinden çevrim içi gerçekleştirilen “İktisadi ve İdari Bilimler Meslek Tanıtım Seminerleri” ve “İlme Yolculuk: Akademisyenlik” başlıklı KOCAV Meslek Tanıtım Seminerleri’ne imza attı. Her iki etkinlikte büyük ilgi gördü.

KOCAV KAGEM Ekonomi Okulu

Dünyayı sarsan COVID-19 pandemisinin ardından büyük sorunlarla yüzleşen küresel ve yerel ekonomilerdeki değişimlerin yorumlanabilmesi için bir anahtar olan KOCAV Ekonomi Okulu alanında uzman akademisyen, iş insanları veihtisas öğrencilerinin katılımıyla 8 haftalık eğitim sürecinde gerçekleşti. Gerek finansal piyasaların anlaşılması gerekse makroekonomik verilerin ve süreçlerin daha iyi anlaşılıp yorumlanması adına düzenlenen KAGEM Ekonomi Okulu, 5 Mart 2022 tarihinde Arş. Gör. Ali Kürşat Sak tarafından verilen “Uluslararası Makroiktisadi Mimariyi Anlamak” dersi ile başladı. Devam eden süreçte sırasıyla “İşletmeninYönetimi ve Organizasyonu” konu başlıklı ders ile Yasin Şen, “Makro VerilerinYorumlanması” konu başlıklı ders ile Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, “SermayePiyasası Araçları” konu başlıklı ders ile Ercan Göçmen, “Global Gelişmeler veTürkiye Ekonomisinde Görünüm” konu başlıklı ders ile İnanç Sözer, “Girişimcilikve İnovasyon” konu başlıklı ders ile Ünsal Sözbir, “Stratejik Yönetim” konubaşlıklı ders ile Dr. Yüksel Yalçın, “Kur Faiz ve Borsa Denkleminde Piyasalar” konubaşlıklı ders ile Cüneyt Paksoy İhtisas Öğrencileriyle Erol Güngör Kültür Merkezi’nde buluştu.

Eğitimi tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi. KOCAV Ekonomi Okulu’nun kesintisiz bir şekilde düzenlenmesi; ekonomi ve finansla ilgili, merak sahibi öğrencilere ışık tutmamsı hedeflenmektedir.

İktisadi ve İdari Bilimler Meslek Tanıtım Seminerleri

KOCAV KAGEM, 25 Mayıs 2022 günü gerçekleşen “İktisadi ve İdari Bilimler Meslek Tanıtım Seminerleri” programıyla öğrencilerin kariyer planlamalarına yardım etti. YönlendiriciliğiniBupa AcıbademSigorta Türkiye İç Denetim Başkanı Turgut Kozan’ın yaptığı programda, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Birtep ve Sigortambir CEO’su Kürşat Közve Yeminli Mali Müşavir Ercan Özcan konuşmacı olarak yer aldı. Programa katılan iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin olası meslek seçimlerinin negatif ve pozitif yanlarının anlatıldığı programda; ilk olarak Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu, sigortacılık alanındauzmanlaşmış Köz, hayat öyküsünü anlatarak sözlerine başladı. Ardındansigortacılık alanında şirketlerin geçirmiş oldukları özelleştirme serüveninden,şirketlerin mevcut durumlarından bahsetti. Kürşat Köz’ün ardından sözü, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan ve vergimüfettişi olarak başladığı meslek hayatında 2015 yılında yeminli mali müşavirolarak devam eden Ercan Özcan aldı. Özcan, öğrenciler için meslek seçerken kamu ve özel sektör arasındageçiş yapılabilecek mesleklerin öncelikli olmasının çok daha işlevsel olacağınıbelirtti.Son konuşmacı İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, Buharkent KaymakamıAlper Açıkgöz idi. Program Açıkgöz’ün kaymakamlıkmesleğinin sorumluluklarına ve kaymakam olabilmek için hangi yollardangeçilmesi gerektiğine etraflıca değinmesinden sonra öğrencilerin sorularıyla devam etti.

İlme Yolculuk: Akademisyenlik

KOCAV KAGEM, öğrencilerin kişisel ve ileriye dönükbakış açılarını geliştirmek amacıyla her yıl itinayla düzenlenen Meslek TanıtımSeminerleri’ne 26 Haziran tarihinde akademisyenlik başlığı altında devam etti. Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi HukukFakültesi Arş. Gör. Esra Gültekin yönlendiriciliğinde çevrim içi gerçekleştirilen seminerde, İÜİletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Aytekin, İstanbul TicaretÜniversitesi İktisat Fakültesi Arş. Gör. Ali Kürşat Sak akademisyenlikle ilgiligörüşlerini ve tecrübelerini öğrencilerimize aktardılar. Arş. Gör. Esra Gültekin’in sunumu ve konuşmacıları takdimiyle başlayan programda sözü ilk olarak Arş. Gör. Sak, akademisyenliği mesaisi olmayan, sürekli üretim gayesi bulunan,üretmeyi sevmenin zorunlu olduğu bir alan olarak tanımladı. Öğrencilerinakademisyenlik hakkındaki düşüncelerinde belirgin farklılıklar oluştuğunu dabelirtti. Arş. Gör. Sak gelen sorular üzerine yüksek lisans perspektifinin geniştutulması ve dolasıyla spesifik alanlardan kaçınılarak kapsayıcılığı yüksek, majörkonulara eğilim gösterilmesinin önemine değindi.Diğer bir katılımcı olan Doç. Dr. Aytekin ise akademisyenlikteki sürekli çalışmagerekliliğini özellikle vurgulayarak akademisyenliğin zihnen bir yorgunlukgetirdiğini ifade ettikten sonra öğrencilerin gözlerine bakıldığında bu yorgunluğununutulduğunu sözlerine ekledi. Farklı alanlardaki akademisyenlerle çalışmanınkişinin kendi alanını tayin etmesinde önemli rol oynadığını dile getirereköğrencilere bu konuda tavsiyelerde bulundu.

Arş. Gör. Esra Gültekin’in şu sözleri hem programın hem de akademisyenliğin bir özeti niteliğindedir: ‘‘Akademi, iki yönübulunan bir alandır. Akademisyenler, bir taraftan öğrencidir çünkü akademisyensürekli olarak öğrenen ve üreten kimsedir. Diğer yönüyle akademisyen uygulamaçalışmalarıyla ders anlatımıyla öğrenci yetiştirendir. Bu yüzden akademi süreklilikisteyen bir yaşam tarzıdır.’’

Emre ATLIHAN (İhtisas – 2)