21 Haziran 2024

Erol Güngör Okumaları Başladı

Vakfımızın fikir önderlerinden, Türkiye’nin önemli fikir adamlarından olan Prof. Dr. Erol Güngör’ü daha iyi anlamak ve mütalaa etmek için kurulan KOCAV Erol Güngör Okuma Grubu 2020 yılı çalışmalarına başladı. Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Adem Bölükbaşı ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Arş. Gör. M. Fatih Karakaya koordinatörlüğünde çalışmalarına başlayan KOCAV Erol Güngör Okuma Grubu, ilk toplantısını 17 Ekim 2020 Cumartesi günü saat 18.00’de İhtisas sınıfı öğrencilerinin iştirakiyle gerçekleştirdi. 

Bütün dünyanın evinde kalmaya özen gösterdiği bu süreçte KOCAV da sürece uzaktan dersler ile dahil olmuştu. Bu dönem tüm eğitim faaliyetlerine çevrimiçiolarak devam etme kararı alan KOCAV, Giriş ve Gelişme sınıfının seminer derslerinin başlamasının ardından İhtisas sınıfı öğrencileri içinde Erol Güngör Okuma Grubu’nu aktive etti. İhtisas sınıfı öğrencileriyle bir araya gelinen ilk toplantı daha ziyade tanışma, çalışmanın işleyişi ve müzakere mahiyetinde şekillendi. Yapılan toplantıda okumalar boyunca nelerin hedeflendiği ve çalışmanın nasıl işleyeceği konusu üzerinde duruldu. Toplantıda farklı alanlardan öğrencilerin bir arada olmasının zengin bir muhteva paylaşımı sağlanmasında önemli olduğu vurgulandı.

Kültür Ocağı’nda Bir Mütefekkire Vefa

KOCAV çatısı altında büyük bir mütefekkir olan Erol Güngör’e vefamızı da göstermek niyetiyle onun fikirlerini anlamak adına çıkılan yolda, okumalar yedi hafta boyunca sürecek. Çalışmaların İhtisas Sınıfı öğrencilerinin kendi alanlarına özgü fikirlerinin de paylaşılması ile ilerlemesi hedefleniyor. Erol Güngör’e ait metinler ve onu destekleyecek bazı başka metinler üzerinden okumalar yapılması ve yapılan okumalar üzerinden konuşulup tartışılması bekleniyor.

Çalışma öncelikle Dr.Bölükbaşı ile “Erol Güngör ve Din” konusu üzerinde ilerleyecek. Ardından Arş. Gör.Karakaya ile “Teknoloji ve Toplum” konusu üzerinde devam edecek. Çalışmada üzerinde durulması planlanan okumalar şu şekildedir:Erol Güngör’ün İslâm’ın Bugünkü Meseleleri kitabında “Aydınlar”ve“Eski-Yeni Kavgası” adlı bölümler, Sosyal Meseleler ve Aydınlar kitabında “Din Eğitimi”adlı bölüm, Türk Kültürü ve Milliyetçilik kitabında “Din Meselesi”adlı bölüm, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik kitabında “Teknoloji ve Kültür Değişmesi”adlı bölüm; JürgenHabermas’ın İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim kitabında “İdeoloji Olarak Teknik ve Bilim”adlı bölüm, BrunoLatour’un Biz Hiç Modern Olmadık kitabında “Kriz” adlı bölüm ve BrunoLatour’un “Technology is SocietyMadeDurable” adlı metni.

Haber: Tuğçe KABAKCI (İhtisas 2)