14 Haziran 2024

KOCAV Vakıf Meclisi Toplandı

KOCAV’ın en yetkili karar organı olan Vakıf Meclisini bir araya getiren ve senede bir kez gerçekleşen olağan Vakıf Meclisi toplantısı 5 Mayıs 2024 Pazar günü Topkapı Eresin Otel’de gerçekleşti.

Sohbetler eşliğinde yapılan kahvaltının ardından toplantıyı yönetmek üzere Divan Heyeti seçildi. Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün başkan, Semra Sucu ve Dr. Öğr. Üyesi M. Fatih Karakaya’nın Divan üyesi seçilmesi sonucu oluşan Divan Heyeti yönetiminde toplantıya başlandı. Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün toplantıyı açmasının ardından Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey açılış konuşmasını yaptı. Konuşmasında 2023’ün iki büyük olayının Vakıf faaliyetlerine yön verdiğini belirtti. İki büyük olay olarak Cumhuriyetimizin 100. yılı ve 6 Şubat’ta ülkemizde meydana gelen deprem felaketini işaret etti. Cumhuriyetimizin bir asrı doldurması hasebiyle bütün bir sene çeşitli alanlarda gerçekleştirilen bütün faaliyetlerin, cumhuriyet odağında yapıldığını ve onu daha iyi idrak etmeye çalışıldığını ifade etti. Ayrıca depremin ilk gününden itibaren KOCAV’ın da sahada olduğuna yapılan faaliyetlerle değindi. Faaliyete geçtiği günden beri KOCAV’ın aynı çizgide kalabilmesinin ne kadar büyük bir başarı olduğunun altını çizdi. Toplantı belirlenen gündem maddelerine uygun olarak ilerlerken 2023 yılına ait faaliyet ve bilanço raporu üyelere sunuldu. KOCAV Denetim Kurulu üyesi Yasin Şen, 2023 yılına ait denetim raporunu okudu ve üyelerin müzakeresine sunuldu. Vakıf Meclisi üyelerinden mali müşavir Mustafa Ekinci’nin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle üyeliğinin sona ermesi kararlaştırıldı. Ayrıca Mütevelli Heyetinin önerisiyle Sakarya Üniversitesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Erhan Akkaş oybirliği ile Vakıf Meclisine alınacak yeni üye olarak seçildi. Mütevelli Heyetinin önerisiyle Yasin Şen, Yunus Koçal ve Ercan Özcan yeniden Denetleme Kurulu üyeleri olarak seçildi. 2024 yılında gerçekleşecek etkinlikler hakkında da bilgi verildi. KOCAV faaliyetleriyle ilgili üyelerin yorum ve önerileri de dinlendikten sonra toplantı sona erdi.

Doç. Dr. Erhan AKKAŞ Kimdir?

Erhan Akkaş, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünde bitirmiştir. Yüksek lisans eğitimini ise 2014 yılında, Sussex Üniversitesi’nde Küresel Politik İktisat alanında “Körfez Ülkelerindeki Varlık Fonları: Devlet Toplum İlişkisi Üzerine Etkileri” başlıklı tezi ile tamamlamıştır. Körfez ülkelerinde çeşitli alanlarda ve proje çalışmalarında bulunan Akkaş, körfez ülkelerinin iktisadi gelişimi ve İslami finans uygulamaları üzerine araştırmalar yapmıştır. Doktora çalışmalarını 2019 yılında Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı alanında tamamlamıştır. 2020-2022 yılları arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak dersler vermiştir. Halihazırda Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İslam İktisadı ve Finans Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Şeyma Nur GÜLTEKİN

(KOCAVlı Mezun)