22 Şubat 2024

Yüz Yıllık Hikaye Yarışması

CUMHURİYET’in 100. YILI HİKÂYE YARIŞMASI KATILIM KOŞULLARI

“Yüz Yıllık Hikâye”

 1. Hikâye yarışması herkese açıktır ve yarışmaya katılacak Hikâyenin Cumhuriyet ve Cumhuriyetin getirdiği değerlerle ilişki kurması zorunludur. 
 2. Son katılım tarihi 15 Ağustos 2023’tür.  Metinler elektronik posta olarak gönderilmelidir. (Ayrıca elektronik postaya yazarın 250 sözcüğü geçmeyen öz geçmişi ayrı bir dosya olarak eklenmelidir.)
 3. Yarışmaya rumuz ile katılım zorunludur. Rumuz hikâyenin sağ üst köşesine yazılmalıdır.
 4. Hikâyeler; word formatında, (A4 kağıdı) boyutunda, 12 punto, Times New Roman yazı karakterinde 1,5 satır aralıklı olmalıdır. Hikâyeler en fazla 40 sayfa olabilir. 
 5. Yarışmaya seçici kurul üyelerinin birinci dereceden yakınları katılamaz.
 6. Her aday bir hikâye ile başvurabilir. Bu hikâyenin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, basılmamış ve ödül almamış olması gereklidir.
 7. Yarışmada ilk üçe giremeyen ancak nitelikli olarak değerlendirilen eserlere teşvik ödülü verilecektir.
 8. Başvuranlar, dereceye giren hikâyeler üzerindeki basılı ve dijital tüm kullanım haklarını bedelsiz olarak KOCAV Yayıncılık Tanıtım Araştırma ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti’ye devrettiğini kabul eder.
 9. Yarışmaya gönderilen hikâyelerin hukukî sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin hikâyenin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda hikâye sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumluluğu kabul eder.
 10. Seçici kurulun yayımlamaya değer bulduğu hikâyeler, KOCAV Yayınları Tanıtım Araştırma Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından yayınlanır.
 11. Yarışma katılımcı sayısına bağlı olarak iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulur. Birinci aşamada eserler Ön Seçici Kurul tarafından elenir.
 12. Yarışma sonuçları 1 Ekim 2023’te KOCAV internet sitesinden açıklanır.
 13. Yarışmanın ödülleri 2023 Ekim ayı sonunda İstanbul’da yapılacak bir törenle sahiplerine takdim edilecektir.

Yarışmanın Ödülleri:

 1. 25.000TL
 2. 15.000TL
 3. 10.000TL

Teşvik ödülü: 5000

Ön Jüri                                                       Yarışma Seçici Kurulu  
Ahmet Pak                                                                                              Abdullah Harmancı                      
Beyza Karakaya                                                                                   Ali Ayçil                                             
Doç. Dr. Mesut Aytekin                                                                  Emin Gürdamar
Prof. Dr. Murat Elmalı                                                                       Necip Tosun                                    
Doç. Dr. Necmettin Özmen                                                          Yıldız Ramazanoğlu
Doç. Dr. Ümran Ay Say