14 Haziran 2024

Türk Musikisine Dair

“Halk müziğimiz, millî kimlik ve millî şuurun oluşmasında oldukça önemli role sahiptir.Musikimiz kültürümüze dair sevinçleri, hüzünleri, coşkuları, kahramanlıkları bizim gönül perdemizden anlatan ve bunları nesilden nesile aktaran kültürel mirasımızdır.”

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Hakkı Ertan’ın post sahipliğindeki Divan Sohbeti’nin konukları,Türk dünyası müziği üstadı ve TRT sanatçısı Bünyamin Aksungur ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yaşar Şenler idi. Türk musikisinin ele alındığı Divan Sohbeti’nde müziğimizin tarihsel süreci, gelişimi ve zenginliğinden bahsedildi.Konuklarımızın müzikle süslediği konuşmaları hem gönlümüzü hemde ruhumuzu neşelendirdi.

Halk müziğimiz, millî kimlik ve millî şuurun oluşmasında oldukça önemli role sahiptir.Musikimiz kültürümüze dair sevinçleri, hüzünleri, coşkuları, kahramanlıkları bizim gönül perdemizden anlatan ve bunları nesilden nesile aktaran kültürel mirasımızdır. Köklü Türk kültüründe müzik alanı sanatımız için vazgeçilmez bir yere sahiptir. Prof. Dr. Şenler, “Müzik, toplumun hayat macerasının şahididir.” diyerek Orta Asya’dan Anadolu’ya ve Balkanlar’a kadar Türk milletinin bulunduğu coğrafyaya göre şekillenen ve gelişen Türk musikisinin zenginliğinden bahsetti. Prof. Dr. Şenler, Türk musikisinin makam ve usul hazinesiyle dünya müzikleri içerisinde saygın bir yeri olduğunu, dört yüzü aşkın makamın ve kırk bir sesin bulunduğu müziğimizin yegâne değerlerimizden biri olduğunu belirtti. Rebap icrasını ve yapımını bilen Prof. Dr. Şenler, aktardığı bilgiler ve seslendirdiği şarkılarla Divan Sohbeti’ne renk kattı. 

“Müziğimiz Kendimizi İfade Etme Şeklimizdir.”

Türk dünyası musikisi aşkıyla çeşitli konferanslar ve konserler veren, Türk dünyasının birliği yolunda müzik alanında hizmet eden değerli sanatçı Aksungur, birçok enstrümana ve makama hâkim. Aksungur, sohbetinde Türk musikisinden “Müziğimiz, kendimizi ifade etme şeklimizdir.” diye bahsetti. Ayrıca, değişen ve dönüşen birçok makamın tarihî süreç içerisinde geçişler yaşayarak günümüze ulaştığını, müziğimizin karakteristik özelliklerimizi yansıtan bir servet olduğunu belirtti.

Konuklar Türk kültürünün yapı taşlarından olan müziğin, Orta Asya’da pentatonik adını taşıyıp beş sesten oluştuğu daha sonra İslamiyet’in kabulü ile tevhit anlayışının tasavvufi yorumunun müziğin yapısında değişimler oluşturmaya başladığı gibi çeşitli bilgileri aktardı. Musikiyi öğrenmenin millî bir görev olduğunu belirten konuklar, millî kimliği ve kültürü yaşatmak için Türk müziğini bilmenin ehemmiyetli ve etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Şenler ve Aksungur’un enstrümanları ve şarkıları ile neşe kattığı Divan Sohbeti, toplu hatıra fotoğrafının çekimi ardından sona erdi.

Hazırlayan

H. Aybala TÜZÜN (İhtisas 1)