18 Mayıs 2024

Öğrenci Okutan Vakıf Kocav

“Kapısından giren herkese ailenin bir ferdi gözüyle bakan ve öğrencilerine maddi manevi her açıdan destek olmayı kendisine görev bilen KOCAV, 1995-1996 yılından beri başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere, KOCAVlıların ve hayırsever dostlarının sağladığı maddi ve manevi desteklerle burs vermeye devam etmektedir.”

Öğrenci Okutan Vakıf KOCAV

Türk milletine ve değerlerine yabancı olmayan, ilmi bilgi üretimine ve bunu yapacak münevverlerin yetişmesine katkıda bulunma gayesini kendisine şiar edinen bir vakıftır, Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV). Kapısından giren herkese ailenin bir ferdi gözüyle bakan ve öğrencilerine maddi manevi her açıdan destek olmayı kendisine görev bilen KOCAV, 1995-1996 yılında başarılı ve ihtiyaç sahibi 7 öğrenciyle başladığı burs hizmetine 35 yıldır devam etmektedir.

4000 Öğrenciye Burs

Gelecek gençlerin, gençleri yetiştirmek ise bizlerin elinde olduğu inancı ile bugüne kadar dünyanın pek çok ülkesinden 4000’e yakın lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisiKOCAV’dan burs almıştır. Burslar, “T.C. vatandaşı olarakİstanbul’da öğrenimine devam eden, öğreniminde sene kaybı ve alttan dersi olmayan, başarılı ve ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine” verilmektedir. Ayrıca bursiyerlerin “KOCAV Seminerleri”ne devam etmesi aranan aslî şartlardan biridir. Bursiyerler, cumartesi günleri gerçekleştirilmekte olan seminerlere katılan ve ödevlerini başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerden seçilmektedir. Türki Cumhuriyetlerden gelen, şehit-gazi çocuğu, engelli, yetim ve öksüz öğrencilerimize özel olarak burs kontenjanı ayrılmaktadır.

Burslar, KOCAVlıların ve hayırsever dostlarının sağladığı maddi ve manevi destekle ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmaktadır. Öğrencilerin bursları KOCAV Seminerleri’nde bulundukları sınıflara göre farklılık göstermektedir. Geçilen her sınıf sonrası burs miktarları yükselmektedir. Bununla birlikte Vakıf faaliyetlerine katkı sağlayan, üretim yapan ve okullarında, alanlarında başarı elde eden öğrenciler, Yükselen Yıldız Sistemi neticesinde değerlendirilerek ayrıca ödüllendirilmektedir.

COVID-19’a Rağmen Burslar Devam Etti

Dünyayı olumsuz bir şekilde etkileyen COVID-19 sebebiyle üniversitelerin eğitimlerini genel olarak uzaktan eğitimle sürdürdüğü zorlu süreçte öğrencileriyle internet üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştiren derslerle buluşan KOCAV, olağan programlarını da çevrim içi olarak yapmaktadır.

İstanbul’daki pek çok üniversitenin farklı fakülte ve enstitülerinden öğrencilere burs veren KOCAV, COVID-19 sürecinde de eğitim ve temel faaliyetler ile birlikte burs desteği de kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu dönemde Giriş, Gelişme ve İhtisas sınıfı öğrencilerine burs desteği sağlandı. 73’ü kadın, 56’sı erkek olmak üzere toplam 129 öğrenciye burs verildi.

Bursiyerlerimizin 113’ü lisans, 12’si yüksek lisans, 4’ü doktora düzeyinde eğitim görmektedir. İstanbul’daki 23 farklı üniversiteden bursiyerimiz bulunmaktadır. En fazla, 39 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi öğrencisi burs almaktadır. İstanbul Üniversitesi’ni, 18 öğrenci ile Marmara Üniversitesi, 11 öğrenci ile Yıldız Teknik Üniversitesi, 10 öğrenci ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi, 9 öğrenci ile Medeniyet Üniversitesi ve 8 öğrenci ile Boğaziçi Üniversitesi takip etmektedir.

Bursiyerlerimizin fakülte dağılımlarına baktığımızda ilk sırayı hukuk fakültesinin aldığı görülmektedir. Bursiyerlerimiz arasında 16 hukuk fakültesi, 12 fen-edebiyat fakültesi, 11’er tıp fakültesi, mühendislik fakültesi, siyasal bilgiler fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencisi bulunmaktadır.

KOCAV Her Daim Öğrencilerinin Yanında

KOCAV, verdiği bursların yanı sıra öğrencilerinin giyim, iaşe, kitap-kırtasiye gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı olmaktadır. Yine öğrencilere dönem içinde fikir hayatımızın önemli şahsiyetlerinin kitapları hediye edilmekte, akademik kariyer yapmak, kendini geliştirmek isteyen öğrenciler, talepleri dâhilinde dil ve bilgisayar kurslarına gönderilmektedir. Ayrıca her seminer dönemi sonrasında verdikleri ödevlerle başarı gösteren öğrencilere de gerek KOCAV Yayınları’ndan gerekse Türk yazın hayatının önemli eserleri hediye edilmektedir. Öğrencilerimizin ilmi birikimine de her fırsatta katkıda bulunulmaya çalışılmaktadır.

KOCAV, öğrencilerine eğitim ve sosyal hayatlarında karşılaşacakları sorunlarda da maddi manevi bir yol arkadaşı olmaktadır.

Mezunlarımızın Desteği Büyük

Kurucularının tabiriyle boğazından haram lokma geçmeyen bir vakıf olan KOCAV öğrencilerin burslarını da tamamen gönüllülerin yardımlarıyla toplamaktadır. Bu noktada mezun öğrencilerimizin katkıları büyüktür. Zekat ve fitreler de burs kapsamında kabul edilmekte, burs bütçesine dahil edilerek öğrencilerimize ulaştırılmaktadır.

Asıl hedefi insan yetiştirmek olan KOCAV, gerek önündeki 35 yılda gerekse sonraki gelecek 35 yıllarda öğrencilerine maddi manevi destek olmaya devam edecektir.

Banka Hesap Numaralarımız

Vakıflar Bankası İstanbul Şubesi

IBAN NO: TR74 0001 5001 5800 3339 0377 58

Kuveyttürk Metrokent Şubesi (İstanbul)

IBAN NO: TR64 0020 5000 0078 3303 4000 03

Hazırlayan

Meryem KARAKULAK (Genel Yayın Yönetmeni)