21 Haziran 2024

Mühendislik Öğrencilerimiz İçin Kariyer Planlaması

Öğrencilerin geleceğe hazırlık sürecinde onların yanında olduğunu hissettiren KOCAV KAGEM, meslek tanıtım seminerlerine bir yenisini daha ekledi. 6 Haziran 2021 tarihinde Google Meet üzerinden mühendislik üzerine gerçekleştirilen Meslek Tanıtım Semineri kapsamında Alperen Canıdemir, Abdurrahman Kılıç, Oğuzhan Kanat ve Nevzat Ömerbaşoğlu tecrübelerini aktardılar. KOCAV KAGEM Üyesi, mezunlarımızdan Turgut Kozan’ın yöneticiliğini yaptığı Meslek Tanıtım Semineri, Vakfımız bünyesinde eğitimlere katılmış ve halihazırda Vakıf içerisinde çeşitli görevlerde bulunan isimlerinde bulunduğu konuşmacıların takdimiyle başladı. Sosyal bilimler alanının yanı sıra Vakıf bünyesinde mühendislik öğrencilerinin de yer alarak büyük bir özveriyle programlarda bulunuyor olmasının verdiği kıvanç vurgulandı.

Kendilerini ve yaptıkları işi tanıtan konuşmacılar, günümüzde mühendislerin sahip olduğu iş olanaklarını ve sahip olması gereken özelliklerini vurguladı. Endüstri Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliklerinden mezun olan konuşmacılar bulundukları sektörlerin ve iş alanlarının farklı olması sebebiyle gelecekte alınacak görevlerin beraberinde mühendis adaylarını nasıl bir sürecin beklediğini detaylı bir şekilde aktardılar. Seminerin yöneticisi Kozan, özel sektörde, devlette ve devlet-özel teşebbüs bünyesinde bir mühendis olarak bulunmanın nasıl bir süreçten geçmeyi gerektirdiğini ve bir mühendisin mesleğinde gelişmesi için neler yapması gerektiği sorusunu, sırayla konuşmacılara aktardı. Konuşmacılar, tecrübelerini anlatarak soruları cevapladılar.

Değişimi Yakala

Endüstri Mühendisliğinden mezun olan Alperen Canıdemir, danışman olarak özel sektör tecrübelerini aktardı. Oldukça önemli iş tecrübeleri edindiğini belirterek daha sonra girdiği serüvenin kendisini geliştirmesinde daha etkili olduğunu söyleyerek konuşmasına devam etti. Şirketler bünyesinde nasıl bir yapının bulunduğunu anlatarak başladığı konuşmasında, belli dönemlerde belirli bilgi birikimlerinin mühendislerin sektörde yer etmesini sağladığını ancak yaşanan değişimlerle kendisini geliştirmeyenlerin ise tutunamadığını vurguladı. Çeşitli özel sektör işletmelerine danışmanlık yapan Canıdemir, daha sonra serbest çalışan olarak kariyerine devam ettiğini belirtti. Yazılım alanında danışmanlıklar sunduğunu ve ERP programları bünyesinde kaynak planlaması safhalarında görev aldığını belirterek yaptığı işler hakkında genel bilgiler sundu. Bilgilerin tazelendiğini ve sürekli kendisini yenileyen bir alanda oldukları için serbest çalışma sürecinde yetişemediği noktaların olduğunu, maliyetlerin giderek artması sebebiyle daha kurumsal bir bünyede devam etmeye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Kendisi gibi sürece devam eden arkadaşlarıyla beraber kurdukları bir şirketle gelişmelere uyum sağlayan ve yenilenen bir yapı oluşturduklarını söyledi. Bulunduğu alan içerisinde yapmaları gereken işlerde ihtiyaç duyulan birikimin sağlanması noktasında kendisini geliştirmiş ve geliştirmeye yatkın mühendislerle değişime uyum sağlayabildiklerini ifade etti. Konuşmasında hem bir çalışan olarak kazanmış olduğu tecrübelerini hem de işveren konumunda edindiği tecrübeleri aktararak özel sektör açısından geniş bir çerçeve sundu. Değişimi yakalamanın oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirterek gelişimi yakalamayı, öğrenmeye sürekli açık olmak olarak yorumladı.

Kendi Hikâyeniz

Endüstri Mühendisliğinden mezun olan Abdurrahman Kılıç, çalıştığı pozisyonlardan ve arkadaşlarının tecrübelerinden de yaptığı çıkarımlarla farklı hikayelerin bulunduğunu ve tek bir yöntem geliştirmenin mümkün olmadığını vurguladı. Gayret etmenin ve hayal kurmanın bu noktada çok önemli olduğunu vurgulayarak kendi işinin içeriği hakkında bilgiler sundu ve kendisinin bu süreçte nasıl bir yol takip ettiğini sebepleriyle beraber açıkladı. Mezun oldukları bölümün ve hatta mühendisliğin çok geniş bir alana hitap ettiğini vurgulayarak kendi kariyer yolunda birçok insanın hayallerine ulaşması noktasında konumundan duyduğu mutluluğu açıkladı.

Şu anda Borsa İstanbul’da görev alan Kılıç, süreçte proje geliştirme, özel sektör iş analizleri gibi alanlarda çalıştığını belirterek yatırımların planlanmasında aldığı görevleri açıkladı. İnsanların projelerinin ve hayallerinin olduğunu ve bu hayalleri gerçekleştirme süreçlerinde yaşadıklarını yakından tecrübe eden bir insan olduğunu belirterek bu aşamalarda karşılaşılabilecek olan sorunları ve olumlu sonuçları nasıl değerlendirdiğinden söz etti. Bu kapsamda bugün oldukça önemli boyutlara ulaşmış projelerin başlangıç serüvenlerine giderek örnekler verdi. Kendisinin kamu bünyesindeki bir kurumda kariyer yaptığını fakat yatırımlar noktasında birçok farklı hikâyeyle temas ettiğini belirterek mühendis adaylarının ilgilendikleri sürecin kendi hikâyeleri olduğunu ve bu çerçevede yapabilecekleri işlerle ilgili birçok fırsatın olduğunu vurguladı ve “Başkalarınınkini değil, kendi hikâyenizi yazın.” dedi.

Hayata Alış, Sınırı Aş, Geliş

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği mezunu Oğuzhan Kanat, çalıştığı alanın diğer örneklere nazaran daha farklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. Üretim alanında ya da şirketler bünyesinde satın almalarda görevler aldıklarını belirterek yapılan işlerde belirli düzeyde bilgi birikiminin olması gerektiğini ancak yapılan iş doğrultusunda ihtiyaç duyulanların doğru bir şekilde analiz edilmesi ve bunlara olabildiğince hızlı bir şekilde uyum sağlanması gerektiğini söyledi. Kişisel yeterliliklerin yapılan iş çerçevesinde şekilleneceğini fakat aynı zamanda kişisel gelişimin oldukça önemli olduğunu ve gerektiği yerlerde sorumluluklar alınması gerektiğini belirtti. Yapılan işlerde kendisini belirli hedefler etrafında sınırlayan kişilerin ilerlemesinin pek mümkün olmadığını, gelişen bir alanda olduklarının vurgusunu da yaparak sınırları aşmanın aslında bir kariyer devamlılığı sağlamak için de temelde yer ettiğini açıkladı. Kendi tecrübelerinden bahsederken bunaldığı zamanların olduğunu ancak aldığı sorumlulukların asla yük olmadığını aksine sonraki zamanlarda yapabileceklerine bir sınır koymasının önüne geçtiğini söyledi. Tüm konuşmacılar gibi dil yeterliliği konusunda İngilizcenin olmazsa olmaz olduğunu belirterek katıldıkları toplantıların dilinin de İngilizce olduğunu vurguladı. Kişisel gelişime açık olarak hayata alışmak gerektiğini, karşılaşılan olaylara yetersiz kalan çözümlerle yaklaşmayıp sınırları aşmak gerektiğini ve bunların neticesinde kariyer sürecinin her zaman bir gelişim halinde olmak olduğunu vurguladı.

İlgi, Emek ve Gelişim

Makine Mühendisliği mezunu Nevzat Ömerbaşoğlu, kariyerine henüz başladığına vurgu yaparak kariyere başlama noktasında taze bilgilerini mühendis adaylarıyla paylaştı.Süreç içerisinde farklı görüşmelere gittiğini ve mülakatlara katıldığını belirten Ömerbaşoğlu, çalışma alanlarında bilgi birikiminin yüksek seviyelerde olması gerektiğini gördüğünü belirtti. Kariyer için yapılan hazırlıklarda hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini ve bilgilerin sürekli taze tutulmasının sadece bir kariyere başlamak için değil devam eden süreçte de ihtiyaç olduğunu söyledi. Savunma sanayisinde çalıştığı için farklı bir alandaki tecrübe sürecini paylaştı. Bilginin önemi kadar sahip olunan bilginin gelişmesinin ilgiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek sürecin ciddi bir emek gerektirdiğini söyledi. Edinilen bilgilerin ve tecrübelerin paydaşlara iyi gösterilmesi gerektiği gibi adayların kendilerini çok iyi geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Kendisinin yakın zamanlarda edindiği mülakat tecrübeleri ile bilgisinin birçok kez ölçüldüğünü ve kendisini eleştirmesi gereken birçok noktayla karşılaştığını vurguladı. Bunun daha erken farkına varılmasıyla ilgi duyulan bir alana emek göstererek gelişimin mümkün olduğunu anlattı.

KOCAV KAGEM tarafından organize edilen KOCAV Mühendislik Meslek Tanıtım Semineri soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Hazırlayan:

Burhan Kerem ÖZDEMİR (İhtisas 2)