14 Haziran 2024

KOCAV 2020 – 2021 Dönemi Kocav Sohbetleri

KOCAV, 2020-2021 etkinliklerini salgın nedeniyle çevrim içi olarak sosyal medya hesapları ve video konferans platformları üzerinden gerçekleştirdi. Süleymaniye’deki konferans/panel/açık oturumların eksikliğini hissettirmeyecek şekilde organize edilen KOCAV Sohbetleri, düzenli olarak KOCAV TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı. Bu dönem 8 ayrı başlık altında düzenlenen sohbetlerde konularında uzman konuşmacılar ağırlandı. Sinemadan edebiyata, sosyolojiden felsefeye, tarihten güncel meselelere sayısız konunun ele alındığı KOCAV Sohbetleri’ne katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Verimli geçen sohbetlere katılan konuklar da soru ve yorumlarıyla katkı sağladı.

Vefatının 500. Yılında Mülkün ve Sözün Sultanı Yavuz Sultan Selim Han

Prof. Dr. Erhan AFYONCU (Milli Savunma Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (İstanbul Kültür Üniversitesi)

6 Ekim 2020

Yöneticiliğini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın üstlendiği söyleşide, Mülkün Sultanı Yavuzu anlatmak için Prof. Dr. Erhan Afyoncu ve Sözün Sultanı Selim’i anlatmak için Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal konuk konuşmacı olarak yer aldı.Sohbette padişahların şiirle ilgilenme geleneği, sanata ve edebiyata verdikleri büyük önem, Türk coğrafyasının motif olarak kullanılması gibi konular, tarihi bilgiler eşliğinde dönemin meseleleri üzerinden anlatıldı.

Tarihi ve Güncel Boyutlarıyla Karabağ Meselesi

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Okan YEŞİLOT (Marmara Üniversitesi)

27 Kasım 2020

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur ve Prof. Dr. Okan Yeşilot’un konuşmacı olarak katıldığı, yöneticiliğini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun yaptığı sohbette Karabağ konusu ayrıntılı olarak ele alındı.

Öncelikle Karabağ’ın tarihi geçmişini Prof. Dr. Yeşilot, Büyük Selçuklu Devleti ve Kaçar Hanlığı döneminden başlayarak anlattı. Geçmişten günümüze tarihsel bağlantılar üzerinden analiz ve açıklamalar ile devam eden sohbette Osmanlı Devleti ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmalar, Kafkas İslam Ordusu, Sovyetlerin Azerbaycan ve Ermenistan’ı işgali de ele alındı. Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Karabağ‘daki güncel meselelerden bahsetti. Türkiye’nin Azerbaycan’a fiilen destek vermesiyle yaşanan siyasi gerilime ve Rusya’nın rahatsızlık duyduğu ana konulardan birinin Türkiye’nin Kafkasya’da boy göstermesi olduğuna temas etti. Türkiye’nin bu meseledeki rolünün genel değerlendirmesi ile sohbet sona erdi.

Fulya Öztürk’ün Yaşadıklarıyla KARABAĞ

Fulya ÖZTÜRK (CNN Türk Savaş Muhabiri)

8 Ocak 2021

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Yeşilot’un yönettiği sohbette tecrübeli haber muhabiri Fulya Öztürk, Azerbaycan-Ermenistan savaşında şahit olduğu sancılı anları ve yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı. Başarılı gazeteci Öztürk, önce kendisini tanıttıktan sonra Azerbaycan’a gidişini “Haberi yapacağım Terter’in neresi olduğunu dahi bilmeden hazırlıksız bir şekilde gittim.” diyerek anlatmaya başladı. Sözlerine “ Kameraman arkadaşımla akşam olduğunda bugün nasıl ölmedik diye düşünüp şaşırıyorduk…” diyerek devam etti ve Azerbaycan Türklerinin bölgede yaşadığı zorluklardan ve acı görüntülerden bahsetti.

Edebiyatımızda Mizah

Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK (FSM Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi)

6 Şubat 2021

Sohbetin yöneticiliğini Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay Say yaptı.Türk edebiyatının mizah alanında sahip olduğu köklü geçmiş, kültür ve bilgi birikiminin ele alındığı söyleşide edebiyatımızdaki nüktelerden çeşitli örnekler verildi. Edebî sanatları ustaca kullanabilen ve mizah yapan kişinin anlatmak istediğini güzel bir dille ortaya koyması ve muhatabın şahsına saldırı ve hakaret içermeyen sözler kullanması gerektiğinden bahsetti. Geçmiş yıllarda nüktedanların tereddütleri, bu konuda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, Peygamber Efendimizin hayatından örnekler, divan şiirinde nükte ve nüktedanlar gibi birçok konun incelendiği sohbette nükteli beyitler okundu.

Felsefeye Ahlâkla Başlamak

Prof. Dr. Ali UTKU (Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi)

20 Mart 2021

Mezunlarımızdan Arş. Gör. Erdem Umudum‘un yöneticiliğini yaptığı sohbette Prof. Dr. Ali Utku, “Felsefeye Ahlâkla Başlamak” başlığı altında keyifli ve aydınlatıcı bilgiler verdi. Prof. Dr. Utku felsefe ilgili olarak şöyle açıklamalarda bulundu. “Genel olarak felsefe kendi tarihi üzerine refleksiyon yapan, dönüşümde bulunan ve kendi tarihi üzerine yansıyan bir etkinlik olarak karşımıza çıkar. Bunun da aslında 20. Yüzyılın özel anlamıyla düşünülmesi gerekir. 21. Yüzyıla girerken ve şimdi bile felsefenin önemli karakteristiklerinden biri filozofların bu tarihsel birikim ile hesaplaşarak, kendi tarihinin problemlerini aşmaya çalışarak ve bunu dikkate alarak kendi felsefelerini ortaya koymuş olmalarıdır.”Felsefe problemine ahlâk ile başlanmasının bir tesadüf olmadığını ifade eden Prof. Dr. Utku, buna örnek verilecek filozoflar ve dönemlerden söz etti.

Kaybolan Ahlâkın Peşinde Yaşamayı Bilme Sanatı: Görgü

Belma AKSUN (Gazeteci-Yazar)

27 Mart 2020

Hayatımızda su kadar aziz, ekmek kadar önemli bir konu, görgü konusunun konuşulduğu sohbette konuğumuz, Yaşamayı Bilme Sanatı: Görgü kitabının yazarı Belma Aksun, programın yöneticileri Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Ümran Ay Say ve Vakıf Meclis Üyemiz Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hakkı Ertan idi. Öncelikle hayat hikâyesinden bahseden Aksun,kültür ve kişilik üzerine önemli tespitlerde bulundu.“Hepimiz içinde doğduğumuz kültür ve medeniyetin ürünleriyiz. Kimliğimiz, doğduğumuz andan itibaren bulunduğumuz yerin değer yargılarına ve alışkanlıklarına göre şekilleniyor. Toplumumuz, teşrifat konusunda hassastır. Münevver Ayaşlı der ki; bizim toplumumuzun terbiyesinin temeli ‘edeb yâ Hû’ya dayanır. Bizim çocuklarımıza edep, terbiye su içer gibi öğretilen bir şeydir.”

Sömürgecilik Geçmeyen Geçmiş

Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN(Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

5 Haziran 2021

İnsanlık tarihinin en mühim meselelerinden biri olan “sömürgecilik” konusunda, Seminer hocalarımızın bilgi birikimlerinden yararlandığımız sohbette, sömürgeciliğin ortaya çıkışı, bu kavramının Türkler açısından ne ifâde ettiği, kolonileşmenin sömürgecilik sürecine etkileri, sömürgeciliğin dünü bugünü ve yarını ele alındı. Sohbette sömürgecilik kavramının tamamen Batı Avrupalılara özgü bir ilişki formu olduğundan, bu hadiseye göre Avrupalı sömürge devletlerinin kendi bölgeleri dışındaki yerlerde fiziki mânâda tahakküm ilişkisi kurup bunu belli ölçüde devam ettirdikleri yapıdan ve burada uygulanan yöntemlerden etraflıca bahsedildi. Ayrıca, sömürgeciliğin başlangıcını ordusal bir vakaya dayandırıldığından, İslam ve milliyetçiliğin sömürgeciliğe karşı en büyük direniş hattını oluşturduğunda ve Büyük Britanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler’in sömürgecilik tarihine etkileri de anlatıldı.

Türk Olmak

Prof. Dr. Cemal KURNAZ (Gazi Üniversitesi)

12 Haziran 2021

Yöneticiliğini Vakıf Meclis Üyemiz Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK’ın yaptığı KOCAV Sohbetleri’nin son programında konuşan Prof. Dr. Kurnaz, Türk milletine hizmet etmiş isimleri rahmet ve minnetle anarak sözlerine başladı.İslamiyete geçiş ile Türkçe üzerinde yaşanan kavramların yeniden adlandırılma sürecinden bahseden Prof. Dr. Kurnaz, “Din değişikliği, bir milletin hayatında büyük bir değişimdir. Sahip olduğunuz hemen her şeyi yeni dinin kavramlarıyla yeniden anlamlandırmanız gerekir, onlara yeni bir ruh üflemeniz gerekir.”dedi. Ardından Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre’nin “içimizden adeta ilahî bir lütuf” olarak çıktığını söyleyerek şu önemli gerçeği bizlere bir kez daha hatırlattı:“Yunus, yeni dinin kavramlarını Türkçe’de herkesin anlayacağı şekilde yeniden ihya etmiş ve bölgelerin, boyların, aşiretlerin ağızlarının çok üstünde herkesin ortak olup paylaştığı standart bir dil ortaya koymuştur. Bugün Türkçe, Yunus’un büyük sesine başka şairlerin sesleri de karışarak aktığı bir nehir olarak günümüze kadar ulaşmıştır.” dedi.

Hazırlayan:

H. Aybala TÜZÜN (İhtisas 1)