21 Haziran 2024

KOCAV 2020-2021 Dönemi Kitap – Söyleşileri

KOCAV yeni programlarından biri olan Kitap-Söyleşi programları, ilk defa 2020-2021 döneminde başladı.Salgının etkisiyle dijital ortama taşınan seminer ve programlar gibi Kitap-Söyleşileri de KOCAV Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi. Ayda bir defa düzenlenen Kitap-Söyleşilerinde, KOCAVlı dört yazar, kitapseverlerle buluştu. İlk programın konuğu “Babaannem Diyor Ki” adlı kitabıyla mezunlarımızdan Beyza Karakaya oldu. İkinci program ise “Perspektif Kodları” adlı kitabı ile İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü, Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun katılımıyla gerçekleşti.Üçüncü yayınında ise “Sükût İşçisi” kitabıyla mezunlarımızdan, Rengâhenk köşe yazarlarından Ahmed Pak okuyucuyla buluştu. Dönemin son programında ise “Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime” adlı kitabıyla Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyemiz, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyıldız konuk edildi.

“Babaannem Diyor Ki”

Beyza KARAKAYA

21 Mart 2021

Beyza Karakaya, Merve Gören’in yöneticiliğindeki canlı yayında sözlü kültürün önemini ve bu kültürün anlatıcılarının değerini anlattı. “Her toplumun bir hikâye anlatıcısına ve o hikayeleri dinleyecek dinleyicilere ihtiyacı vardır.”diyerek hikâye anlatıcılığının bir toplumun kültürü için ne kadar önemli olduğuna ve anlatılanların dinlenilmesi ve kayıt altına alınması gerektiğine dikkat çekti.

Karakaya, “Babaanne” figüründen hareketle kuşak çatışmaları, Türk evi, sosyal medya kullanımı, teknolojinin gelişimi gibi konulara değindi.

Yazmak insanın kendinden parçalar bıraktığı, kelimeler doğurduğu sıkıntılı bir süreç, insana hem getirdiği hem de götürdüğü şeyler var.” diyerek yazma sürecinde edindiği tecrübeler doğrultusunda yazmayı uğraş edinmek isteyenlere tavsiyelerde bulundu.

“Perspektif Kodları”

Prof. Dr. Yücel OĞURLU

25 Nisan 2021

Prof. Dr. Yücel Oğurlu,mezunlarımızdan Arş. Gör. C. Erdem Umudum’un yöneticiliğinde gerçekleştirilen yayında Türk aydınının bakış açısını geliştirmede anahtar görevi gören sebep-sonuç, mekân, perspektif gibi unsurları anlattı.Geçmiş ve gelecek, tarih ve ilerleme gibi bazı konuların önemini vurguladı.

“Eğer kendinizi tarihinizi bilmezseniz derin bir kompleks içerisinde kalırsınız.Kendinize ait olanı kuramazsanız, kendi gözlüklerinizi takıp hayata bakmayı başaramazsanız başkalarının size verdiği gözlüklerin rengi ile hayatı görürsünüz.”

Alışılagelmiş kalıplara inanmanın ve bu sınırlara hapsolarak düşünmenin yanlışlığını ve bunu aşabilmek için de çok boyutlu değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu ifade ederek geleceğin barışçıl ve huzurlu bir ortamda inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

“Sükût İşçisi”

Ahmet PAK

30 Mayıs 2021

Ahmet Pak, mezunlarımızdan Ayşe Uysal’ın yönetiminde gerçekleşen programda sözün ve sükûtun tanımından, her ikisinin de yerine göre kullanılmasının öneminden bahsetti.

“Söz sükûtun ya da sükût sözün zıddı değildir. Tam olarak yerinde ve miktarında konuşmak sözdür, yerinde ve miktarında susmak sükûttur.” 

Kitabındaki hikayeler üzerinden çeşitli konulara da değinen Pak, kendi yazma süreçlerinden örnekler vererek yaşanan her olayın ve durumun yazmak için kişiyi etkilediğinden söz etti.

“Yazma eylemi yapacak olduğunuzda sizi beslemeyen şey yoktur. Alınan her nefes, okunan her kitap, gidilen her yer, her türlü nesne, fikir, duruş, kitap, söz beslemektedir.”

“Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime”

Prof. Dr. Ali AKYILDIZ

27 Haziran 2021

Prof. Dr. Ali Akyıldız, mezunlarımızdan Beyza Karakaya’nın sunumu eşliğindeki programda Nazime Sultan’ın hayatı, saraydaki anıları ve hanedan üyeleriyle ilişkileri gibi konuların yanında dönemin siyasi arka planına da değindi. Nazime Sultan’ın hem Osmanlı’nın son dönemlerine ışık tutan bir hayat portresine sahip olması hem de Osmanlıdaki aydın kadın profiline dair önemli bir örnek teşkil etmesi nedeniyle önemli bir kişilik olduğunu vurguladı.

Söyleşi de “Aydın ve Dindar Bir Sultan Nazime” adlı eseri kaynak olarak başvurulabilecek bir kitap olarak ilgililere tavsiye edildi.

Hazırlayan: 

Aslı Nur LEKESİZBAŞ (Gelişme 2)