19 Temmuz 2024

Gidilesi Bir Yer: Uzak

Genç Divan Sohbetleri, Vakıf gençlerinin daha ziyade güncel meseleleri konuşmak üzere Vakfın Divan Salonu’nda bir araya geldiği toplantılardı. Her türlü programın uzaktan yürütüldüğü Pandemi günlerinde ise bu sohbetlerin Instagram üzerinden yapılmasına karar verildi.

Bu kapsamda ayda bir kez yapılması planlan KOCAV Genç Divan Sohbetleri’ne, mahrum kaldığımız gençlik sohbetlerine,28 Şubat günü Vakfımız Instagram hesabından başladık. Süleymaniye’nin ışığından uzakta kaldığımız bugünlerde hasretimizi bir nebze de olsa dindirmek fırsatını yakaladığımız Genç Divan Sohbetleri’nin konuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Düşünce Dergisi Yayın Kurulu Üyesi Ali Kürşat Sak idi. Saat 17.00’de başlayan sohbetimizin yöneticiliğini mezunlarımızdan Ömer Bolat yaptı.

Uzak Nedir?

Selamlamanın ardından“Uzak nedir?” sorusuyla başlayan sohbetimiz, uzaklığın ne olduğu, çağımızın telaş çağının içerisinde olduğu ve uzak kavramının içerisine nelerin girebileceği tartışılarak devam etti. Gelişen teknolojiyle birlikte uzak kavramının yakınlaştığını, mesafelerin yakınlaştığını ve zamanın, içerisine daha çok şey katılabilecek bir boyut kazandığını ancak bunlara rağmen hala uzaklık kavramından yakınıldığından söz edildi. Arş. Gör. Sak’a göre teknoloji birçok sorunumuzu çözmüş lakin bu durum bizlere, içerik ve nitelik kaybı olarak geri dönmüş ve günümüzde her şey bir imaja dönüşmüştür. Fransız yazar Jean Baudrillard’ın da belirttiği kitle iletişim araçlarının ve günümüzdeki araçların birçoğu, her şeyi bir imaja indirgemiş, bu nedenle içerik ve gerçeklik algımızda zayıflamıştır.

Mutluluk ve Uzaklık İlişkisi

Neden zamanda ve mekânda yolculuk arayışındayız?” İnsanlığın belki de üzerinde en çok düşünülen sorularından olan bu sorunun cevabı Arş. Gör. Sak’a göre insanların geçmişe özleminin geçmişte daha çok mutlu olmalarından kaynaklanması. Bu görüşünü, Türkiye özelinde yıllara göre mutluluk verilerini paylaşarak da destekleyen Arş. Gör. Sak, göçmenliğin dünya nüfusunda %3 gibi bir sayıda olduğu günümüzde, insanlığın uzağa gitme arzusunun mutlu olma arzusuyla örtüştüğünü, insanların mutlu olmak için göç ettiğini belirtti.Mutlu olma ölçüsünün sanılanın aksine ekonomik kaygılarla çok fazla bağlantılı olmadığını öne sürdü. Bu hususta mutluluğun sessizlikten ve düzenden geldiğini, gürültünün mutluluğu engellediğini ve özellikle göçlerin düzenli ve sessiz ülkelere doğru gerçekleştiğini belirtti. Bunlara ek olarak, insanın yaptığı işe anlam yüklediği takdirde daha çok mutlu olduğunu ve günümüzde uzağa gitme arzusunun, yapılan işlerden mutlu olunmadığı ya da mutluluğun yanlış yerde aranmasından kaynaklanıyor olabileceğinden bahsetti.

Sohbetin sonlarına doğru “İnsanın uzağa gitme arzusunun önüne nasıl geçilebilir ve gerçek mutluluk nedir?” sorularının cevapları da tartışıldı. Sokağa çıkma yasağının olduğu bir günde, bizleri KOCAV’da hissettiren Arş. Gör. Ali Kürşat Sak ve Ömer Bolat’a edilen teşekkürlerle sohbet sona erdi.

Hazırlayan:

Emre ATLIHAN (Gelişme 2)