19 Temmuz 2024

Dünyada Olup Biten Hâdiseler

Yeni dönemin ilk divan sohbeti büyük bir katılım ile Erol Güngör Kültür Merkezi’nde yapıldı. Programın post sahibi Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Okur idi. Program Doç. Dr. Murat Elmalı’nın takdimi ile başladı. Gündemimizin çok hızlı değişiklik gösterdiğini söyleyen Okur, konuşmayı geçmiş sohbetlerin devamı olarak sürdüreceğini belirtti. Dünyamızın, coğrafyamızın ve etrafımızın karmakarışık halde olduğunu belirten Mehmet Akif Okur, ticaret savaşları açısından her gün yeni bir eşiğin aşıldığını belirtti. Buna örnek olarak da Avrupa ülkeleri ve Çin dahil olmak üzere elli civarında devletin bir araya gelip Amerika Birleşik Devletleri’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden çekilmesi ihtimaline karşın küreselleşme sürecini ve serbest ticareti desteklediklerini ilan ettiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü’nün, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkmış olan uluslararası ekonomi politik düzenin evrimi olduğunu bildirdi. Mehmet Akif Okur, ABD ile ilgili şunları ekledi: “Evrensel Posta Birliği anlaşmasından ABD çekildi. Neden çekildi çünkü bu anlaşma üzerinde 1969’da yapılan bir tadilat var. O dönemin tartışmaları yeni ekonomik düzen tartışmaları idi. Soğuk Savaş devam ediyordu. Soğuk Savaş devam ederken eski sömürgeler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yerlerini almışlardı. Bunlar geçmişte yaşanan adaletsizlikleri telafi edecek yeni adımların atılmasını mı stiyorlardı. Bu çerçevede evrensel posta birliği BM’nin kanatları altına girmiş bir örgütlenmedir. Denildi ki gelişmekte olan ülkelerden gönderilen postalar gelişmiş ülkelerdekinden çok daha uygun fiyata taşınacak. Bu o dönem için makul görünüyor ancak bugüne gelindiğinde ABD diyor ki Los Angeles’dan New York’a gönderilen bir paket, Şangay’dan Los Angeles’a gönderilen bir paketten daha pahalıya gidiyor. Bundan dolayı anlaşmadan çekildi.”

Prof. Dr. Okur, Divan Sohbetinin sonuna doğru insanların kâğıt paranın tarihini fazla bilmediğinden bahsetti. İnsanların güvenlik maksadı ile altınını sarrafa bıraktığını ve zamanla bu bırakılan altının değerlendirmek isteyen sarraflar tarafından ortaya çıkarıldığını söyledi. Prof. Dr. Mehmet Âkif Okur, güncel ve yakın geçmişte kalan hâdiseleri konu alarak sürdürdüğü Divan Sohbetini bir sonraki divanda görüşme temennileri ile noktaladı. Böylece yeni dönemin ilk Divan Sohbeti dinleyenlerin damağında güzel bir tat bırakarak son buldu.