12 Temmuz 2024

Vakıf Meclisimiz 19. Kez Toplandı

Kültür Ocağı Vakfı’nın en yetkili karar organı olan Vakıf Meclisi, 15 Kasım 2015 Pazar günü KOCAV Erol Güngör Kültür Merkezi’nde 19. olağan toplantısını ger- çekleştirdi. Saat 10.00’da kahvaltı ile başlayan toplantı, Ömer Lütfi Mete Salonu’nda devam etti. Divan Başkanlığı’nı Prof. Dr. Ahmet Yörük’ün yaptığı toplantının açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Av. Dr. Ali Ürey yaptı. Daha sonra Muhasip Muharrem Özlü tarafından 2014 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosu okundu. Meclis’e mali tablo hakkında verilen bilginin ardından bütçe tasdik edildi. Daha sonra Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay tarafından 2014 yılı Denetim ve Genel Kurul Raporları okundu ve Meclis tarafından tasdik edildi. Raporların okunmasının ardından seçimler gerçekleştirildi. Öncelikli olarak iki yılda bir gerçekleştirilen Vakıf Başkanlığı seçimi yapıldı ve Av. Dr. Ali Ürey Vakıf Başkanlığına tekrar seçildi. Daha sonra Vakıf Meclisi Üyeliği’ne seçilecekler müzakere edildi. Müzakereler sonunda Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Şenol Durgun, Dr. Emin Işık ve Fatih Kozan KOCAV Vakıf Meclisi’nin yeni üyeleri oldu. Vakıf Meclisi Üyeliği seçimlerinden sonra Mütevelli Heyeti Üyelerinin durumu değerlendirildi. Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Tayfun Amman İstanbul dışında bulunmasından dolayı Mütevelli Heyeti toplantılarına katılamayacağını belirterek, üyelikten affını talep etti. Prof. Dr. Tayfun Amman’dan boşalan üyeliğe Makine Mühendisi Dr. Mahmut Yavuz seçildi. 19. Vakıf Meclisi toplantısının ana gündem maddesi olan Vakıf Meclisi’nin daha verimli ve koordineli çalışmasının yolları müzakere edildi. Son olarak Vakıf Meclisi üyelerinin dilek ve temennilerinin ardından geçen yıl Vakıf Meclisi Üyeliğine seçilen Senail Özkan, Yrd. Doç. Dr. Alihan Aydın ve Araş. Gör. Esra Gültekin kendilerini tanıttılar. Ömer Lütfi Mete Salonu’nda sona eren toplantının ardından Vakıf Meclisi Üyeleri, satın alınan tarihi konağı yerinde görerek Vakıf Başkanı Av. Dr. Ali Ürey’den bilgi aldılar.