14 Haziran 2024

Vefatının 32.Yılında Erol Güngör

KOCAV, ilim ocağını tüttürmede rehber olarak gördüğü Erol Güngör’ü düzenlediği etkinlikler ile “anlamaya, anlatmaya ve aşmaya” gayret göstermektedir. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen anma programlarını bu yıl yine KOCAV Erol Güngör Çalışma Grubu düzenledi ve programın konuğu, “Türkiye’de Ulus Devlet Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör” kitabıyla ön plana çıkan Araştırmacı-Yazar Dr. Aytekin Ersal oldu. 25 Nisan 2015 Cumartesi günü Erol Güngör Kültür Merkezi’nde “Vefatının 32. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı” geniş bir katılımla gerçekleşti. Prof. Dr. Mustafa Delican, Erol Güngör’ün hak ettiğinden daha az dile getirildiğinden bahsederek KOCAV’ın bu durumdan dolayı kültür merkezine bu ismi verdiğini söyledi. Rengâhenk Dergisi’nin bu konudaki çalışmalarına ve Erol Güngör’ün önemine değinerek programı takdim etti.

Ersal, Erol Güngör’ün ulus-devlet konusundaki görüşlerin ve bu görüşlerin kavramsal çerçevede yorumlanmasıyla birlikte devlet, ulus, etnisite gibi kelimeleri açıklığa kavuşturarak, etnisitenin modernleşme ile alakasını ve ulus devletin siyasal yapıya sağladığı meşruiyeti anlattı. Tarihsel süreçten bahsederken Osmanlı iktisadi dönüşümünü de göz önünde bulundurmak gerekir. Toplumun değer yargılarına karşı şüpheler oluşuyor. Modernleşme çabası ve geri çekilmeler var. 19. yüzyılda aydınlarda şüpheler oluşmaya başlıyor manevi değerler hakkında. Pozitivist ve materyalist akımlar etkili olmaya başlıyor. Yukarıdan aşağıya paket halinde bir devrim düşüncesi söz konusudur. Tarihsel sürecin anlatılmasının ardından Ersal: “Milliyetçi geleneğe multi disipliner bakabilen bir kişidir Erol Güngör.” dedi. Bilgi türlerini anlatarak bilimsel, dini ve sanatsal bilgi hakkında kısa bilgi vererek bireyin vicdanının hür olmasında bahsetti. Ersal, Erol Güngör’ün Gazali düşüncelerinden bahsederek Güngör’ün, Gazali’de toplumu organizasyona iten, disipline eden halleri gördüğünü söyledi. Gazali’den sonra Erol  Güngör’ün Ortadoğu gazetesinde çıkmış yazıları ve Cumhuriyet Halk Partisi hakkındaki görüşlerine değindi. Bu görüşlerle birlikte inkılapçıların düşüncelerine, Cumhuriyet inkılapçılarına, Fransız modeli ve Türkiye modeline değindi. Güngör’ün bu yazılarla birlikte İslam Tasavvuf görüşlerini kısaca dile getirerek Güngör’ün ne denli geniş perspektifte bir insan olduğunu anlamamızda yardımcı oldu. Soru cevap kısmıyla son bulan “Vefatının 32. Yılında Prof. Dr. Erol Güngör Anma Programı” Araştırmacı-Yazar Dr. Aytekin Ersal’ın Türkiye’de Ulus Devlet Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör” kitabının katılımcılara hediye edilmesiyle nihayete erdi.