12 Temmuz 2024

KOCAV Gençlik Politikaları Çalıştayına Katıldı

KOCAV, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 15-16 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesi Gençlik Politikaları Çalıştayı” çalışmalarına katıldı. Gneçlik politikalarını müzakere ederek belirlemeyi hedefleyen çalıştaya, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ile alanında uzman kişilerden oluşan yaklaşık 350 temsilci katıldı. KOCAV’ı temsilen Mütevelli Heyeti Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay çalıştaya katılırken, Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Delican da çalıştayda oturum başkanı olarak görev aldı. Aynı zamanda Vakıf Meclisi ve Mütevelli Heyeti Üyelerimiz Prof. Dr. M. Tayfun Amman ve Yrd. Doç. Dr. Mesut Aytekin ve Vakıf Meclisi Üyemiz Ar. Gör. Esra Gültekin de farklı oturumlarda katılımcı olarak çalışmalara iştirak etti. Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler ve medya temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden geniş katılımla gerçekleştirilen programın birinci gününde “Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme”, “Aile”, “Etik ve İnsani Değerler”, “İstihdam, Girişimcilik ve Mesleki Eğitim”, “Dezavantajlı Gençler ve Sosyal İçerme” ve “Bağımlılık ile Mücadele” temel politika alanlarında; ikinci gününde ise “Sağlık ve Çevre”, “Demokratik Katılım ve Yurttaşlık Bilinci”, “Kültür ve Sanat”, “Bilim ve Teknoloji”, “Uluslararası Alanda Gençlik ve Kültürlerarası Diyalog”, “Serbest Zamanların Değerlendirilmesi, Gençlik Bilgilendirmesi, Gönüllülük ve Hareketlilik” temel politika alanlarında yuvarlak masa çalışmaları gerçekleştirildi. Bu üst başlıklar altında belirlenmiş politikalar ve hedefler teker teker ele alınarak ihtiyaç hasıl olan noktalarda düzenlemeler yapıldı. İki gün süren Çalıştay, öncelikle Bakanlık yetkililerinin çalışmanın maksat ve geçmişi, süreci hakında bilgi vermelerinden sonra oturumlara başlandı. “Kültür ve Sanat” üst başlığında Çalıştaya davet edilen KOCAV’ı temsilen katılan Yrd. Doç. Dr. Ümran Ay, oturumda KOCAV’ın yaklaşık otuz senedir hizmet ettiği Türk kültür ve medeniyetinin gelecek nesillere nasıl aktarılabileceği ve bu değerlerin nasıl yeniden ihya edilebileceği konularında birikimlerini paylaştı. Gençlerin kendi kültür ve medeniyetini evvela tanıması ve akabinde ona değer vererek ileriye taşıyacak şuurun kazandırılmasının gençlere uygulanması gereken temel politika olarak değerlendirerek KOCAV temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Ay, çalıştay sırasındaki oturumlarda bu minvalde dilek ve temennilerde bulundu. Çalıştay’ın ikinci gününde, fikir alışverişi ve müzakerelerden sonra, her bir oturumun başkanı, değerlendirme yaparak oturumlarda alınan kararları özetledi ve temennilerini dile getirdi.