19 Temmuz 2024

KOCAV Sanat Kursları Başladı

Kuruluşundan günümüze kültürel etkinlikler içerisinde sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem veren vakfımız, alanlarında uzman hocalarımız ve istekli genç arkadaşlarımızla sanat kurslarına 2013 2014 döneminde de devam etmektedir. KOCAV’da “Ruhu işlemek” adı altında hat, tezhip, ebru kurslarının istikrarla devam ettirilmesi, ecdadın inşa ettiği medeniyetin devamlılığını sağlamakla birlikte Türk milli kültürünün zenginliklerinin öğrenilmesi için uygun zeminin hazırlanmasına ve usta sanatçıların yetiştirilmesine de kapı açmaktadır.

Ebru Kursu

Bazı kaynaklara göre Türkistan’daki Buhara kentinde doğmuş ve İran yoluyla Osmanlılara geçmiş olduğu bilinmekte olan Ebru, günümüze kadar kıymetini korumuştur. Sanatın su üstünde icra edilmesiyle ortaya çıkan Ebru, sevenlerini bugün de etrafına toplamaktadır. KOCAV’da Halide Dursun hocamız gözetiminde yürütülmekte olan Ebru Kursu 22 Kasım Cuma günü başlamıştır.

Hat Kursu

İslam âleminde meşhur bir söz vardır: “Kuran-ı Kerim Hicaz’da nazil oldu; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.”Allah kelamını en güzel şekilde yazmayı şiar edinen atalarımız, Hat sanatıyla bu kutsal lafızları kubbelere, çeşmelere, kitaplara velhasıl kalplerine nakşetmişlerdir. KOCAV ecdadımızdan kalan bu eşsiz mirası Ceyhun Oydem hocamız aracılığıyla genç nesillerimiz ile buluşturuyor. Hat kursu 23 Kasım 2013 Cumartesi gününden itibaren yeni dönemine başlamıştır.

Tezhip Kursu

Geleneksel süsleme sanatlarımızın çok yaygın bir kolu olan tezhip Arapçada “altınlama” anlamına gelen bir süsleme tekniğidir. Osmanlı döneminde yazma kitaplar, levhalar, fermanlar, tuğralar, minyatürler ve kitap ciltlerinde kullanılmış olan Tezhip, günümüzde de bu sanata gönül verenler sayesinde varlığını devam ettirmektedir. KOCAV bünyesinde verilen Tezhip Kursu, Nazlı Durmuşoğlu ve Yeşim Koçal hocalarımız ile 23 Kasım 2013 Cumartesi günü yeni dönemine başlamıştır.

   Maysa JUMAŞOVA (İhtisas II)