14 Haziran 2024

KOCAV Gençleri Divan’da Toplandı

Bir İlişki Türü Olarak Devlet

Genç Divan dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Vakfımız İhtisas öğrencilerinden Erkan Güleç “Bir İlişki Türü Olarak Devlet” başlıklı sunumunda “devlet, otorite, meşruiyet” gibi terimleri tanımlayarak güncel siyaset üzerinden örneklerle devlet kavramını masaya yatırdı. Genç Divan’da devlet yapısının nasıl bir yapı olduğu yahut nasıl bir yapı olması gerektiği tartışıldı. Akabinde devletin, organik olarak bireylerin, toplumsal örgütler, kamu kuruluşları diğer sivil hareketlerle ilişkileri sonucu ortaya çıkan bir sistem olduğu çıkarımı yapıldı. Bunlar çerçevesinde günümüzde mevcudiyetini muhafaza eden bu türden ilişkilerin mahiyetleri konuşuldu; güncel siyasal ve toplumsal örgütlerin yapılarıyla karşılaştırıldı. Heyecanlı “Genç KOCAVlı” gönüldaşların varlığı sohbete renk kattı. Karşılıklı fikir alışverişi ile zenginleşen toplantı yeni öğrenciler ile eski öğrencilerin de kaynaşmasını sağladı.

Karşılaştırmalı Milliyetçilikler

Soğuk İstanbul akşamlarında da devam eden KOCAV Genç Divan toplantılarının ikinci post sahibi Hacı Arif Bey konağının aşina olduğu bir sima olan Osman BeratÇelebi’ydi. “Karşılaştırmalı Milliyetçilikler” başlığı altında vuku bulan Genç Divan sohbeti, bu ay da geçtiğimiz aydan farksız bir şekilde verimli geçti. KOCAVlılığın ve gençliğin bakış açısıyla mukabele tarzında geçen Genç Divan bu yıl ikinci başarısını sağladı diyebiliriz. İlk aşamada dünyada var olmuş milliyetçilikler incelendi. Alman, İtalyan milliyetçilikleri ve diğer milliyetçiliklerin mahiyeti ve muhtevası konuşuldu. Diğer taraftan Türk Milliyetçiliği meselesi ve diğer milliyetçilikler arasındaki derin fark irdelendi. Hasılı, Kültür Ocağı Vakfı yine sessizlik yerine; sorgulama, tefekkür ve tahayyül ile dolup taştı.

“Devletin toplumsal bir ilişki türü olarak tezahür edişine dair sohbete katılan arkadaşlarla gerçekleştirdiğimiz genç divan programının faydalı olmasını temenni ederim.”

Erkan GÜLEÇ (İhtisas 2)

“Arkadaşlarımızın birbirlerini daha iyi tanıması ve kaynaşmasını sağlamak; bilgi birikimlerini artırmak amacıyla düzenlenen Genç Divan Sohbetleri 4. yılını geride bıraktı.”

Yunus Emre ERTÜRK (KOCAV Mezunu)

Oruç Kağan KAPLAN

(İhtisas 2)