Yeni(Lenen) Medya

KOCAV mezunlarından Dr. Mesut Aytekin’in editörlüğünü yürüttüğü “Yeni(lenen) Medya”, hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen medyanın bu dönüşümünü anlatıyor. Medya artık yalnızca ajanslardan ve günlük gazetelerden ibaret değil. Herkes bir haberci edasına büründüğünden herkes “güçlü organizma”nın bir parçası oldu. Eser bu dönüşümü anlatması yönüyle büyük bir önem taşıyor. KOCAV Yayınları’nın altıncı kitap olan “Yeni(lenen) Medya”, aynı zamanda Akademi Dizisi olarak yayınlanacak kitap serisinin ilk kitabıdır. Yayın koordinatörlüğünü İbrahim Biz’in yürüttüğü kitabın tashihi Sani Gören tarafından yapılmış, mizanpajını Engir Demir üstlenmiş ve kitabın yayın aşamasına Esra Çelik destek vermiştir.

Editör Mesut Aytekin’in yanında, Dr. Ümit Sarı, Aslı Yurdigül, Yrd. Doç. Dr. Onur Akyol, Yrd. Doç. Dr. Yelda Özkoçak, Ali Artmaz ve Ayşe Burhan Aytekin ve Hülya Türkoğlu da eserde makaleleriyle yer almışlardır.

Söze “Medya Medya Söyle Bana” diyerek başlanan kitap, aslında ilk bakışta vermek istediği mesajı biz okuyuculara iletiyor. Artık günlük hayatımızın bir parçası haline gelen medya, sosyal medya aracılığıyla her an habere erişme imkanı tanır hale geldi ve insanlar kendilerini sanal ağlarla dış dünyaya bağlamadan yaşayamaz hale geldiler.

“Yeni(lenen) Medya” bireysel ve toplumsal etkileri artık yadsınamayacak boyutlara oluşan güncel bir konuya değinmesi yönüyle önemli bir çalışmadır. Dr. Mesut Aytekin ve diğer yazarların birlikte çıkardıkları ilk kitap olan eser, daha üzerine söylenecek çok söz olan bir konuyu ele aldığı için, yeni çalışmalara gebedir. 

KOCAV Yayınları: 6

Akademi Dizisi: 1

Editör:  Mesut AYTEKİN

254 sayfa 

Kitap, Kültür Ocağı Vakfı Kitabevi’nden ve https://www.kitapyurdu.com/  linkinden temin edilebilir.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/yenilenen-medya/342537.html&filter_name=KOCAV%20yay%C4%B1nlar%C4%B1

Mesut Aytekin Kimdir?

Kütahya'nın Domaniç İlçesi'nin Çukurca Köyü'nde 1981 yılında dünyaya geldi. İlköğretimini köyünde, lise öğrenimini Tavşanlı'da tamamladı. İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'nü 2003 yılında ikincilikle bitirdi. Aynı yıl İÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Radyo TV Sinema Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başlayan Aytekin, "Korku Sinemasında Vampir Filmleri ve Korku Sinemasının Tarihsel Sürecinde Değişen Vampir İmgesi" başlık teziyle 2006 yılında yüksek lisansını, "Türk Milliyetçiliğinin Türk Sineması'na Yansıması (2005-2011)" isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2014 yılındı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yardımcı Doçent ünvanını aldı.

2007’de İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Birçok kısa film ve belgesel çalışması olan Aytekin, Reklamların İçinde/N, A Bridge of Intercultural Communication kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. KOCAV Yayınlarından çıkan Süleymaniye Sempozyumu (Şehir ve Medeniyet) kitabının editörlüğünü (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hakkı Ertan ve Dr. Ümran ay ile birlikte), Kültür Ocağında Bir Mütefekkir Erol Güngör ile Siyaset Sosyolojisi kitaplarının da genel yayın yönetmenliğini, Yeni(lenen) Medya isimli kitabın editörlüğü'nü yapmıştır.