Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri

Deftere Yansıyan Bir Belgesel Hikâyesi

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri, “Uluğbeyler” belgesel serisinin üçüncüsü olan “UluğbeylerSühey Ünver” belgeselinin hikâyesinin kâğıda iz düşümüdür. Bir başka ifade ile o güzel insanın ayak izle­rinde nasıl yürüdüğümüzü gösterme hikâyesidir.

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri, uzun soluklu olmasını umut et­tiğimiz “Süheyl Ünver” projesinin, belgeselin ardından ikinci basamağıdır. Belgesel sürecine de değindiğimiz bu defterde hocamızın sözlerini, gerçekleştirdiğimiz röportajlardaki önemli satırlar ile buluşturduk. Defterimizi, Hocamızın fotoğrafları, def­terlerinden örnekler, farklı türlerdeki çalışmaları, bazen bir tezhip bazen hat bazen sulu boya bazen ise kara kalem resimleri ile süsle­dik. İstedik ki hocamızın meşhur öğüdünü bu güzellikler ile tamam edelim: “Şifahi olmayalım, defterli-kalemli olalım.” Hâsılı bu öğüt doğrultusunda, fikrimizi alışılmışın dışında bir defter formunda sunmaya çalıştık. Her sayfada hocamızın ve güzide öğrencilerinin ruhları ile güzel notlar alınsın, işler yapılsın istedik. Modern dün­yanın çirkinlikleri ile kapanan ruhumuzu hocamızın eserleri ile tek­rar güzelliklere açalım dedik.

 

Uluğbeyler Süheyl Ünver Defteri

1. Baskı 2019, KOCAV Yayınları, İstanbul.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut AYTEKİN

104 Sayfa

 

SÜHEYL ÜNVER DEFTERİ