Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 41. Sayısı Çıktı

 

KOCAV bünyesinde yayın hayatına devam eden Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 41. sayısı çıktı. Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın editörlüğünde hazırlanan sayı ilk hakemli sosyal bilimler dergisi olma özelliğini taşımaktadır.

Uluslararası akademik indeksler tarafından taranan derginin bu sayısında, Tarih başlığı altında altı adet makale kaleme alındı. Bunlar; II. Bâyezid’in Ölümü Meselesi, 1078 (1667-1668) Tarihli Rumeli Kadılık Rütbeleri, Düzenlemesine Dair Yeni Bir Kadı Mecmuası,  Kafkasya’da Bir Miras Mücadelesi: Revan Hanlığı Asilzadelerinden Mehemmed Hasan Han’ın Çarlık Rusyası’ndan Toprak Talebi (1827-1845), İsa Sofi Türbesi: Tezyinatı ve Türklerin İslamlaşma Süreci Açısından Değerlendirilmesi, Agop Köçeoğlu: Bir Ermeni Sarrafın Terekesinden Okunanlar ve Okunamayanlar, Tek Parti Yönetiminin Halkevlerinin Temizlik Ve Bakımına Dair Bir Kılavuz Oluşturma Çabası (1944).

Yine aynı sayı içerisinde yer alan Edebiyat başlığı altında ise; Osmanlı Şiirinde Yol Kesmek Deyimi, Bir Mürâca‘a Kaside Örneği, Klâsik Türk Edebiyatında Akrep Ve Anlam Çerçevesi, Sa?dî'nin Atasözü ve Vecize Derlemesi: Berceste Mısralar ve Güzide Beyitler,  Orhan Kemal’in Nâzım’ı: Edebiyatta ve Yaşamda Bir Yol Gösterici başlıklarıyla beş adet makale yayımlandı.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 41. Sayısına Kültür Ocağı Vakıf Merkezi ve  https://tkidergisi.com/  internet sitesi üzerinden ulaşabilir,  makale ve dergi pdf’lerini  indirebilirsiniz.