TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ 39. SAYISI ÇIKTI

KOCAV bünyesinde yayın hayatına devam eden Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 39. sayısı çıktı. Uluslararası akademik indeksler tarafından taranan derginin bu sayısında, Tarih başlığı altında dört akademik makale bulunmaktadır. Ahmet Önal, “Varvar Ali Paşa ve İsyanı”; Fatih Akyüz “ 1843 Askeri Tensikiyatıla Çoklu Ordu Sistemine Geçişte Rediflerin İntibakı ve Nefer Tedarikinde Yaşanan Sorunlar”;  Haydar Çoruh “Melkit Patrikliğinin Kuruluşu ve Osmanlı Devleti, Papalık ve Fransa ile İlişkiler”; Şerafettin Can Erdem “Cumhuriyet Öncesinde Avukatlık ve İstanbul Barosu’nun Kuruluşu” okuyucuyla buluşturuyor.  Derginin Edebiyat başlığı altında Betül Sinan Nizam Divan Şairi Neye Hamd Eder Niye Şükreder? Bir Anlatım Biçimi Olarak Hamd”; Büşra Çelik “Derzi-zâde Ulvî ve Manisa Şehrengizi”; Serkan Özdemir “Batılılaşmanın Sosyo-Kültürel Parodisi: Araba Sevdası”; Fulya İbanoğlu “Sâmiha Ayverdi Romanında Dindar Kadın Tasavvuru” makaleleri okuyucular ile buluştu.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 39. Sayısına Kültür Ocağı Vakıf Merkezi ve Kitapyurdu internet sitesinden ulaşabilirsiniz.