Siyaset Sosyolojisi
Siyaset Sosyolojisi, Vakıf Meclisi Üyesi ve Seminer Hocalarımızdan Prof. Dr. H. Musa Taşdelen tarafından kaleme alınmış olup KOCAV Yayınları’nın ilk eseridir. İlk baskısını 2006 yılında yapmıştır. Siyaset Sosyolojisi, 2013 yılında güncellenmiş 4. Baskısı ile raflardaki yerini almıştır.
Eser, “Siyasi İktidar ve Devlet; Siyasi Sistem ve Demokrasi; Siyasi Davranışın Temelleri” isimli üç ana başlıktan oluşuyor ve siyaset sosyolojisine geçmişten günümüze toplu bir bakış sunuyor. 
“Yöneten-yönetilen ilişkisi bütün insan toplulukları için cari olan cihanşümûl bir vakıadır. 
Siyaset kurumunun, devletin ve siyasi teşkilatlanmanın kaynağını bu ilişki biçimi teşkil eder.  Siyaset sosyolojisi,  siyaset olgusunu, bir toplumsal ilişki tarzı ve toplumsal bir vakıa olarak ele alır.”
 
Kitap temini için; 

KOCAV Yayınları: 1

Prof. Dr. Musa TAŞDELEN

198 sayfa

1.       Baskı 1997

2.       Baskı 2010

3.       Baskı 2011

4.       Baskı 2015

Kitap, Kültür Ocağı Vakıf Merkezinden ve kitapyurdu.com linkten temin edilebilir.
https://www.kitapyurdu.com/kitap/siyaset-sosyolojisi/256721.html&filter_name=kocav%20yay%C4%B1nlar%C4%B1
 

 

 

Musa Taşdelen Kimdir ?

1959 yılında İstanbul'da doğdu.İlk ve orta öğrenimin İstanbul'da tamamladı.1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dali'nda bilim uzmanı,1989 yılında ise aynı bilim dalında bilim doktoru oldu. 1991 yılında Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalında Doçent, 1997 yılında yılında Uygulamalı Anabilim dalında profesör oldu.Halen Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.