Öğrenci Sempozyumları

Öğrenciler İftiharla Sunar

“Öğrenci Sempozyumu geleceğin bilim adamlarının, entelektüellerinin, aydınlarının; temelinde ise özlenen medeniyetin oluşmasını sağlayacak bireylerin donanımlı olmasına hizmet ediyor.”

KOCAV Öğrenci Sempozyumu, belirlenen bir üst başlık çerçevesinde ihtisas sınıfı öğrencilerinin KOCAV Seminerlerinin son haftasında giriş ve gelişme sınıflarına gerçekleştirdiği sempozyumdur.

Öğrencilerin kendi kapasitelerini keşfetme işlevi gören Öğrenci Sempozyumu, KOCAV Seminerleri'nin 9. haftasında, sabah ve öğle oturumları olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir. 2011 yılından itibaren Öğrenci Sempozyumları KOCAV Kürsüleri tarafından organize edilmektedir.

Öğrencilerin seçtikleri alt başlığa göre sistemli bir şekilde hazırlanmalarını, araştırma yapmalarını ve düzgün bir metin oluşturmalarını öngören Öğrenci Sempozyumu, aynı zamanda metinlerin sunumları ile öğrencilerin bir topluluk karşısında konuşma yetilerini de kazanmalarını sağlarken ortak bir bilgi paylaşım platformu da oluşturmaktadır.

Ortalama 40 öğrencinin tebliğ sunduğu sempozyumlarda bugüne kadar yüzlerce öğrenci sunum yaptı.

KOCAV ÖĞRENCİ SEMPOZYUMLARI

2010-2011 Seminer Dönemi

GÜZ: Nurettin Topçu

BAHAR: Durmuş Hocaoğlu

2011-2012 Seminer Dönemi

GÜZ: Türk Dünyası

BAHAR: Aile

2012-2013 Seminer Dönemi

GÜZ: A. Hamdi Tanpınar

BAHAR: Turan Yazgan

2013-2014 Seminer Dönemi

GÜZ: Sabri Ülgener

BAHAR: Fuad Köprülü

2014-2015 Seminer Dönemi

GÜZ: Ziya Gökalp

BAHAR: Peyami Safa

2015-2016 Seminer Dönemi

GÜZ: Mümtaz Turhan

BAHAR: Mehmet Âkif Ersoy

2016-2017 Seminer Dönemi

GÜZ: Ahmet Yesevi

BAHAR: Osman Turan

2017-2018 Seminer Dönemi

 GÜZ:Cemil Meriç

BAHAR:  Erol Güngör

2018-2019 Seminer Dönemi

GÜZ: S. Ahmet Arvasi

BAHAR: Mehmed Niyazi Özdemir

2019-2020 Seminer Dönemi

GÜZ: Emin Işık

BAHAR: Mustafa Necati Sepetçioğlu

2020-2021 Seminer Dönemi

GÜZ: Ömer Seyfettin

BAHAR:  Haluk Dursun